Goście z Francji

13-16 czerwca 2003

W dniach od 13 do 16 czerwca 2003 r. gościliśmy w Polsce Biskupa Prowincji Francuskiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp. M. Andrzeja Le Bec z Paryża. Towarzyszył mu kapłan M. Antoni Piekut, pochodzący z Polski, który, dzięki znajomości obu języków, pośredniczył w rozmowach i umożliwił ożywione konwersacje.

Celem wizyty było braterskie spotkanie, gdyż bp M. Andrzej pragnie pogłębiać swoją duchowość w macierzystej, mariawickiej rodzinie. Chciał też przedstawić nowo przyjętego do Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów księdza, wyświęconego wcześniej na kapłana w Kościele Rzymskokatolickim.

Kapł. M. Antoni pracował przez kilka lat na misji w Afryce. Z różnych obiektywnych przyczyn i osobistych przeżyć przestał pełnić funkcje kapłańskie w Kościele Rzymskokatolickim. Pragnął jednak nadal służyć Bogu i głosić Słowo Boże. Duchowego wsparcia - jak sam mówił - doświadczył przez kontakt z biskupem M. Andrzejem, który w czasie rozmów duszpasterskich udziela zbawiennych rad wszystkim zagubionym, przeżywającym wewnętrzne rozterki. Od pewnego czasu kapł. M. Antoni pomaga biskupowi w pracy parafialnej w Paryżu dojeżdżając z odległego o 60 km Dourdan.

W piątek, 13 czerwca, oczekiwanych Gości powitał na lotnisku w Warszawie i przywiózł do Płocka kapł. M. Grzegorz z Cegłowa. W sobotę Biskup M. Włodzimierz i Goście pojechali do Pepłowa. Tam zwiedzili nasz kościół i byli serdecznie przyjmowani przez proboszcza kapł. M. Gabriela Grabarczyka.

Najbardziej bogata w różnego rodzaju wrażenia była niedziela. Rano wyjazd do Wiśniewa na uroczystość parafialną połączoną z udzielaniem Sakramentu Bierzmowania. Biskup M. Andrzej w swoim przemówieniu przekazał pozdrowienia wszystkim uczestnikom nabożeństwa i całej wspólnocie mariawickiej w imieniu własnym i wiernych z parafii mariawickiej w Paryżu. Wyraził też zadowolenie z możliwości uczestniczenia w tak pięknej uroczystości. Kapł. M. Antoni, który tłumaczył słowa Biskupa, powiedział też kilka zdań od siebie. W swojej spontanicznej, bardzo emocjonalnej wypowiedzi podkreślił szczególnie miłą, podniosłą atmosferą, emanującą podczas nabożeństwa oraz serdeczność doznawaną w kontaktach z mariawitami w Polsce.

W drodze powrotnej do Płocka zwiedzano jeszcze kaplice w Turku i Abramach-Szemborach oraz kościoły w Żarnówce i w Żeliszewie.

Mieszkańcy klasztoru przy Świątyni żałowali, że pobyt bp M. Andrzeja i kapł. M. Antoniego był tak krótki, gdyż już w poniedziałek trzeba się było pożegnać. Przed południem bp M. Włodzimierz odwiózł gości do Warszawy, gdzie przed udaniem się na lotnisko wstąpili do mariawickiej parafii.

Wizyta duchownych z Prowincji Francuskiej niewątpliwie przyczyniła się do zacieśnienia duchowej więzi między mariawitami w Polsce i we Francji.

Pelagia Jaworska ("Mariawita" 7-9/2003)