Święcenia kapłańskie w Łodzi

5 października 2003

5 października 2003 roku, podczas dorocznej uroczystości patronalnej, w kościele pw. św. Franciszka z Asyżu diakon M. Franciszek Kubik otrzymał święcenia kapłańskie.

Na uroczystą Mszę św. licznie przybyli wyznawcy z wielu, nawet bardzo odległych, mariawickich parafii. Nabożeństwo celebrował i prowadził ceremonię święceń Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów M. Włodzimierz Jaworski. Archidiakonem był kapł. M. Łukasz Kaczorek z parafii warszawskiej. Słowo Boże głosił Biskup Diecezji śląsko - łódzkiej, proboszcz parafii łódzkiej bp M. Ludwik Jabłoński.

Nowo wyświęcony kapłan M. Franciszek Kubik pochodzi z parafii łódzkiej. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Obecnie sprawuje funkcję proboszcza w parafiach: Nowa Sobótka i Kadzidłowa.