Centralne nabożeństwo biblijne

9 maja 2004

Towarzystwo Biblijne organizuje w maju, już od dziesięciu lat, Ekumeniczne Dni Biblijne. Komitet Koordynacyjny Ekumenicznych Dni Biblijnych, w skład którego wchodzą przedstawiciele jedenastu Kościołów, jednomyślnie postanowił przyjąć pierwszą niedzielę po 9 maja (Światowy Dzień Biblii) za Ekumeniczną Niedzielę Biblijną.

Święto Biblii rozpoczyna cykl ekumenicznych nabożeństw biblijnych, które odbywają się w różnych kościołach na terenie całego kraju i trwają do końca maja. Każdego roku Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne przygotowuje inny Kościół. W tym roku przygotował je Kościół Starokatolicki Mariawitów (czyt. str. 5).

W ramach Dni Biblijnych odbyły się już w kilku naszych parafiach nabożeństwa ekumeniczne: w Wiśniewie (1997), Cegłowie (1998), Warszawie (2003). W czwartek 13 maja 2004 r. o godz. 18.00 w kościele mariawickim p.w. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi, przy ul. Franciszkańskiej 27, odbyło się centralne Nabożeństwo Biblijne zorganizowane przez Oddział Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej. (W Łodzi Pierwsze Dni Biblii Oddział Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej razem z Komisją ds. Ekumenizmu Kurii Archidiecezjalnej Kościoła Rzymskokatolickiego zorganizował w 1997 r.)

W nabożeństwie uczestniczyli przedstawiciele różnych Kościołów: ks. prof. dr hab. Zachariasz Łyko (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego), ks. dr Adam Dąbrowski (Kanclerz Kurii, przedstawiciel Metropolity łódzkiego abp. W. Ziółka), prof. Rafał Leszczyński (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. rektor Adam Kleszczyński (Kościół Ewangelicko-Metodystycznego), dyrektor Towarzystwa Biblijnego Małgorzata Platajs (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Stanisław Muchewicz (Kościół Polskokatolicki), W nabożeństwie uczestniczyli także pastor Ryszard Zimon, pastor Jacek Olejniczak - duchowni Kościoła Ewangelicko -Metodystycznego oraz ks. Mirosław Karauda - pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego z Łodzi. Przybyli również przedstawiciele WSD oo. Franciszkanów z Łodzi. Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentował Proboszcz Biskup Diecezji Śląsko-Łódzkiej M. Ludwik Jabłoński oraz Kapłani: M. Kazimierz Kaczmarski, M. Szczepan Orzechowski, M. Bernard Kubicki oraz M. Stanisław Bankiewicz, który prowadził Nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie, zawierające Psalmy: 110, 113, 100, 147. Śpiewał chór diecezjalny pod dyrekcją dr. Henryka Kapusty.

Kazanie głosił ks. prof. dr hab. Z. Łyko z ChAT w Warszawie. - To zaszczyt dla mnie być w Waszej świątyni. Z radością jechałem na to spotkanie, spotkanie z ludem bożym - mówił na początku swojego kazania. Dalej wspomniał o wielkiej sympatii do przedstawicieli Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i bezpośrednio do bp. M. Ludwika Jabłońskiego, z którym od dziesięciu lat współpracuje nad przekładem ekumenicznym Biblii. Powiedział też m.in.: - Pismo Święte to księga dla wszystkich! To nie jest księga tylko dla kapłanów, uczonych, teologów, ale dla wszystkich! Także dla najmłodszych, dla dzieci. Biblia jest bowiem tak napisana, że trafia nie tylko do naszych umysłów, ale także, a może przede wszystkim, do naszych serc!

Przemawiała też Pani Dyrektor Małgorzata Platajs: - Fundamentem każdego Kościoła chrześcijańskiego jest Jezus Chrystus. Jego słowami posługujemy się w każdym nabożeństwie. Skąd więc idea Święta Biblii? Chodzi o pokazanie, że mimo wielu różnic łączy nas słowo Chrystusa. Pismo Święte jest dla nas mocą, siłą, drogą do zbawienia. Na Świecie jest 140 Towarzystw Biblijnych działających w ponad 200 państwach. Ludzie na całym świecie posługują się ponad 6.500 językami. Biblia została do tej pory przetłumaczona na około 1.000 z nich. I dlatego przed nami stoi jeszcze ogromne zadanie. Przetłumaczenie Biblii na pozostałe języki, tak aby każdy wierny mógł modlić się w swoim ojczystym języku. Chodzi także o to, aby Biblia była jedna, miała charakter ekumeniczny. To bardzo ważne i myślę, że z Bożą pomocą uda nam się ten cel zrealizować.

Na zakończenie Biskup M. Ludwik - gospodarz uroczystości powiedział: - Jestem szczęśliwy, że właśnie w naszym Kościele może odbyć się to święto, w którym uczestniczy tylu wielbicieli Pisma Świętego, przyjaciół Biblii, że w naszym ekumenicznym zgromadzeniu biblijnym bierze udział tak wielu przedstawicieli różnych Kościołów. Kościół Starokatolicki Mariawitów już w latach 20. ubiegłego wieku wydał własne tłumaczenie Pisma Świętego i jeden z egzemplarzy tego tłumaczenia z 1928 roku właśnie teraz leży na naszym ołtarzu. Ten egzemplarz był w moim domu rodzinnym i był czytany w naszej rodzinie. I to była moja pierwsza szkoła biblijna. Mam nadzieję, że wśród wiernych wszystkich Kościołów jest wiele takich ojców i matek jak moi rodzice, czytających i szerzących Słowo Boże. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczyniają się do szerzenia Słowa Bożego.

W trakcie Nabożeństwa Biblijnego zebrano ofiarę, która w całości została przeznaczona na sfinansowanie bezpłatnych egzemplarzy Pisma Świętego dla osób potrzebujących Słowa Bożego.

Oprac. P. Jaworska (Mariawita 4-6/2004)
(Autorka korzystała m.in. z informacji podanych na stronie www.mariawita.lodz.pl)