Dobra - Uroczystość parafialna o akcencie jubileuszowym

27 czerwca 2004

Uroczystość parafialna w Dobrej, której patronem jest św. Jan Chrzciciel, obchodzona była w tym roku w niedzielę 27 czerwca. Tego dnia świętowano także jubileusz 95-lecia istnienia parafialnej orkiestry.

O godz. 11.30 rozpoczęła się Suma, podczas której modlono się nie tylko w intencji Parafii, ale także Orkiestry - jubilatki. Mszę świętą celebrował Biskup M. Ludwik Jabłoński, Ordynariusz Diecezji śląsko-łódzkiej w asyście kapłanów: M. Kazimierza Kaczmarskiego, proboszcza ze Strykowa i Stanisława Bankiewicza, proboszcza z Grzmiącej. Obecni byli kapłani: Bernard Kubicki, proboszcz z Lipki, Franciszek Kubik, proboszcz z Sobótki, Robert Żaglewski, proboszcz z Woli Cyrusowej.


W parafialnym święcie brali udział: Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Stryków Pan Paweł Kasica, Prezesi OSP - w Dobrej Zbigniew Jaworski i w Kiełminie Bogdan Potakowski, Dyrektor Miejscowej Szkoły Podstawowej Pan Waldemar Śliwkiewicz, Przewodniczący młodzieży tutejszej parafii Sylwester Kacprzak. Przybyły też cztery orkiestry: z Parafii Stryków z kapelmistrzem Stefanem Szcześniakiem, z Parafii Sobótka z kapelmistrzem Jarosławem Czerwczakiem, z Parafii Lipka z kapelmistrzem Ignacym Pietrasiakiem, z Parafii Łódź z kapelmistrzem Piotrem Brzezińskim. Podczas Mszy św. śpiewał Chór Diecezji Śląsko-Łódzkiej pod kierunkiem dra Henryka Kapusty.

Biskup M. Ludwik przed wygłoszeniem homilii odczytał List Gratulacyjny od Biskupa Naczelnego naszego Kościoła M. Włodzimierza Jaworskiego, który nie mógł wziąć udziału w uroczystości. Biskup M. Włodzimierz wskazał w nim na doniosłą rolę, jaką spełniają chóry i orkiestry parafialne poprzez wzbogacanie muzyką nabożeństw i różnych uroczystości kościelnych oraz imprez organizowanych w Gminie i Powiecie na rzecz lokalnych społeczności. Przekazał również pozdrowienia dla Proboszcza M. Szczepana, kapelmistrza Jana Nowaka i całej orkiestry.

Biskup M. Ludwik w swoim przemówieniu wspomniał o tym, że wszystkich orkiestrantów zna osobiście, ponieważ przez 24 lata był proboszczem w Dobrej. Każdemu z członków orkiestry wręczył egzemplarz Pisma Świętego Nowego Testamentu z osobistą dedykacją. Proboszcz parafii w Dobrej M. Szczepan odczytał tekst Dyplomu wręczonego Orkiestrze Parafialnej w dowód uznania dla jej działalności. Dyplom podpisali Proboszcz i wielu Członków Zarządu Parafialnego. Kapł. M. Szczepan wręczył także pamiątkowy puchar ufundowany z okazji jubileuszu. Życzenia i prezent w imieniu Parafii przekazali przedstawiciele Zarządu Parafialnego - Mirosław Adamczyk i Jan Barański. Podczas procesji eucharystycznej wokół kościoła pieśń "Twoja cześć, chwała" zagrały wspólnie wszystkie uczestniczące orkiestry. Po skończonej procesji każdy zespół odegrał jednego marsza.

Przed kościołem przy dźwiękach orkiestr zaśpiewano Jubilatom gromkie "Sto lat". Kapelmistrz Jan Nowak powitał wszystkich zgromadzonych bardzo serdecznie, a proboszcz M. Szczepan przedstawił historię Orkiestry Parafialnej w Dobrej. Później przystąpiono do składania życzeń. Gratulacje przekazały delegacje poszczególnych orkiestr oraz zgromadzeni goście. Przy głównych drzwiach kościoła była wystawiona księga pamiątkowa. Niezwykłych wrażeń dostarczył marsz odegrany przez pięć orkiestr ustawionych na głównych, frontowych schodach.

Kolejnym elementem uroczystości było przejście na cmentarz grzebalny znajdujący się w pobliżu kościoła, aby pomodlić się za spoczywających tam kapłanów, którzy przewodzili tutejszej parafii w latach poprzednich: śp. kapł. M. Dominika Skolimowskiego, śp. kapł.Serafina Bołłoczko, śp. kapł. Franciszka Stachowiaka. Kapł. M. Dominik Skolimowski był założycielem parafii w Dobrej, jej pierwszym proboszczem i inicjatorem powstania orkiestry (1909). Biskup M. Ludwik wspomniał zmarłych kapłanów i kapelmistrzów: Wojciecha Klimkiewicza, który zakładał orkiestrę i następnych kapelmistrzów - Ignacego Perkę, Stanisława Klimkiewicza, Jana Nowackiego, orkiestrantów oraz wszystkich spoczywających na tutejszym cmentarzu. Wspólnie odmówiono Pacierz i "Wieczny odpoczynek...", a bp M. Ludwik, proboszcz M. Szczepan i przedstawiciele orkiestry złożyli kwiaty na grobach. Orkiestry zagrały dwa marsze żałobne.

Po modlitwie na cmentarzu wszyscy zaproszeni goście udali się do sali OSP w Dobrej, gdzie zostali poczęstowani obiadem przygotowanym przez małżonki członków orkiestry.

Daniel Kowalski (Mariawita 4-6/2004)


OBECNY SKŁAD ORKIESTRY W DOBREJ

Jan Nowak (kapelmistrz) trąbka
Wacław Nowak trąbka
Dariusz Nowak trąbka
Piotr Ciesielski trąbka
Michał Majewski trąbka
Tomasz Szcześniek trąbka
Marcin Nowak trąbka
Dominik Zalewski trąbka
Emil Płuciennikowski trąbka
Adam Nowak saksofon
Zofia Piotrowska saksofon
Dariusz Burtka baryton
Roman Littmann baryton
Tomasz Nowacki baryton
Zygmunt Klimkiewicz baryton
Stanisław Kuna baryton
Henryk Siuda alt
Marian Soczyk alt
Jarosław Majewski alt
Mieczysław Nowacki bas
Władysław Boruszczak bas
Ireneusz Nowacki bęben
Franciszek Kacprzak bęben
Fabian Przygocki(uczeń) trąbka
Kacper Góralczyk(uczeń) trąbka