Mińsk Mazowiecki - remont kościoła parafialnego

Czerwiec 2004

Od dłuższego czasu rada parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Mińsku Maz. nosiła się z zamiarem podjęcia gruntownego remontu kościoła. Poprzednie remonty miały miejsce w latach 60. ubiegłego stulecia. Dotyczyły one przede wszystkim zakupu nowych ławek do kościoła, wymiany pokrycia dachu z dachówki na blachę oraz pomalowania wnętrza świątyni.

Druga faza prac remontowych była prowadzona w latach 1970 - 1990. Poprawiono wówczas więźbę dachową, wyremontowano wnętrze kościoła i oddano do użytku nowy ołtarz. Pozostałe prace prowadzone były przez br. kapłana M. Tadeusza Szymańskiego (który był proboszczem parafii w Mińsku Maz. w latach 1980-2000) i dotyczyły nowego zagospodarowania posesji kościelnej. Rozebrano stary dom parafialny i pobudowano nowy, w którym mieści się mieszkanie dla kapłana, świetlica parafialna, pomieszczenia gospodarcze i biuro. W tym samym czasie postawiono nowe ogrodzenie wzdłuż ul. R. Traugutta.

Remont kościoła podjęty w 2004 roku z inicjatywy proboszcza parafii, kapłana M. Jana Opali, polega na wymianie stropów kościoła oraz filarów podtrzymujących sufit i dach. Propozycje Rady Parafialnej dotyczące zmiany sklepienia z trzcinowo-deskowego na żelbetonowe pojawiały się już ponad 20 lat temu, jednak ze względów finansowych rozpoczęcie prac zostało odłożone na czas późniejszy.

Sprawa generalnego remontu wróciła po wykonaniu ekspertyz dachu kościoła. Okazało się, iż stara konstrukcja sklepienia niebawem grozić będzie zawaleniem. - Parafianie bali się podjęcia tego remontu - wspomina kapłan Jan - jednak przekonałem ich o konieczności tego przedsięwzięcia. Pamiętamy, że pionierzy mariawityzmu budowali tą świątynię nie tylko dla siebie, ale i dla potomnych. Dlatego też i my powinniśmy dbać o swój kościół parafialny, ponieważ będzie on służył następnym pokoleniom.

Koszt inwestycji obliczono na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Środki potrzebne do realizacji projektu zbierane były na ten cel od 2002 roku. Dla parafii liczącej 600 wiernych jest to niebagatelna kwota. Jak dotychczas prace są finansowane ze środków własnych parafian, zaś prośby do Urzędu Miasta o dofinansowanie były za każdym razem odrzucane.

Prace we wnętrzu świątyni rozpoczęły się 4 maja br. Całe wyposażenie kościoła i utensylia zostały wywiezione do parafian, zaś odprawianie nabożeństw przeniesiono do tymczasowej kaplicy urządzonej w domu parafialnym. Dzięki temu renowacja idzie w szybkim tempie, zaś firma J. Mospinka z Łodzi, która je przeprowadza, wywiązuje się bardzo dobrze z podjętych zobowiązań. Warto nadmienić, iż są to sprawdzeni fachowcy, ponieważ przeprowadzali remonty w innych kościołach mariawickich a także w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi.

Planowany czas wykonania remontu, wraz z nadbudową wieży kościoła (12 metrów), jest określany na trzy do pięciu lat. Projekt przebudowy wnętrza świątyni wykonał miński architekt B. Chodorski, zaś nadbudowy wieży - również mieszkanka Mińska Mazowieckiego - J. Maletka.

Tomasz Mames

Po modlitwie na cmentarzu wszyscy zaproszeni goście udali się do sali OSP w Dobrej, gdzie zostali poczęstowani obiadem przygotowanym przez małżonki członków orkiestry.

(Mariawita 4-6/2004)

POMÓŻMY PARAFII W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Koszt inwestycji obliczono na kwotę kilkuset tysięcy złotych. Obecnie prace są już bardzo zaawansowane, ale fundusze parafialne są na wyczerpaniu. Aby kościół mógł być oddany do użytku w zaplanowanym terminie konieczne jest wsparcie finansowe współwyznawców. Dlatego proboszcz kapł. M. Jan Opala i Rada Parafialna będą wdzięczni za złożone ofiary.

Ofiary na remont kościoła należy wpłacać na konto:

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
w Mińsku Mazowieckim
Nr konta w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz.
41 9226 0005 0023 77412000 0010

(Mariawita 7-9/2004)