Bp M. Ludwik Jabłoński został nowym przewodniczącym Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej w Łodzi

11 października 2004

11 października 2004 roku w parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. Obradom przewodniczył ks. bp Mieczysław Cieślar.

Ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego, z funkcji przewodniczącego PRE w regionie ustąpił ks. rektor Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, który podziękował dotychczasowym członkom zarządu PRE w Łodzi za wspólną, ofiarną, ekumeniczną służbę przez ostatnich sześć lat.

Na zebraniu dokonano wyboru nowego zarządu PRE w regionie. Nowym przewodniczącym został ks. bp M. Ludwik Jabłoński, ordynariusz śląsko-łódzki Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, proboszcz parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Łodzi. Wiceprzewodniczącym PRE w Łodzi został ks. Marcin Undas ze Zgierza, duchowny Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, sekretarzem pastor Jacek Olejniczak z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego z Pabianic, skarbnikiem ks. M. Bernard Kubicki, proboszcz parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lipce.