90. rocznica urodzin dh. Wacława Milke

13 czerwca 2004

Miłym gestem przyjaźni dla płockich mariawitów było spotkanie w niedzielę 13 czerwca zaaranżowane przez pana Wacława Milke - znanego i cenionego Płocczanina, założyciela Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Dzieci Płocka", Kawalera Orderu Uśmiechu, Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalu Pokoju.

Z racji 90. rocznicy swoich urodzin uczestniczył on wraz z żoną i najbliższą rodziną we Mszy św. w Świątyni. Celebrans bp M. Włodzimierz zapowiedział modlitwę w intencji Jubilata, a w końcowej części homilii złożył mu najlepsze życzenia. Następnie przemawiał dh Wacław Milke i w ciepłych słowach wspomniał wieloletnie kontakty ze Zgromadzeniem Sióstr Mariawitek na płaszczyźnie zawodowej, gdy pracował w Cechu Rzemiosł Różnych, a Zgromadzenie prowadziło wtedy różne zakłady rękodzielnicze. Wówczas zaprzyjaźnił się z wieloma osobami z naszego klasztoru i do dziś darzy sympatią wszystkich mariawitów.

Po nabożeństwie rodzina pana Milke zaprosiła wszystkich uczestników do sali klasztoru na tort i lampkę szampana. Tutaj mieszkańcy klasztoru i parafianie złożyli Dostojnemu Jubilatowi serdeczne życzenia, kwiaty i upominki.

(Mariawita 4-6/2004)