Poświęcenie kościoła w Żarnówce

9 października 2004

Fundusze na remont kościoła w Żarnówce częściowo pochodziły z PZU (około 25 proc. kosztów), ze składek parafian, a także z ofiar od innych mariawickich parafii i darczyńców indywidualnych. Przekazywano nie tylko pieniądze, ale pomagano także w inny sposób, np. parafianin z Wiśniewa gratisowo pociął drewno na deski, parafianin z Warszawy ofiarował oświetlenie, jeden z żarnowskich wiernych własnym sprzętem wylał posadzki w wieży, w zakrystii i przed kościołem, inny wymienił potłuczone płytki podłogowe...

Wspólnymi siłami, dzięki ogromnej pracy parafian i proboszcza udało się w ciągu jednego roku przywrócić świątyni wspaniały wygląd. Przeprowadzając remont nie ograniczono się tylko do odtworzenia dawnego stanu budowli, ale wzbogacono ją nowym elementem architektonicznym - smukłą wieżą, która uczyniła świątynię jeszcze piękniejszą.

Poświęcenia kościoła w Żarnówce dokonał bp M. Włodzimierz Jaworski, Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, w asyście bpa M. Ludwika Jabłońskiego - Biskupa Diecezji śląsko-łódzkiej, bpa M. Romana Nowaka - niegdyś długoletniego proboszcza żarnowskiej parafii i kilkunastu kapłanów.

Zgodnie z rytuałem dopiero po poświęceniu wnętrza i zewnętrznych murów kościoła rozbłysło w niej światło. Biskupi odprawili uroczystą Mszę św. Podniosły charakter uroczystości podkreślał śpiew parafialnego chóru z Wiśniewa i muzyka w wykonaniu orkiestry z parafii w Strykowie.

Na zakończenie uroczystości kapł. M. Wiesław Kowalczewski podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do odbudowy kościoła, za ich ogromną ofiarność i zaangażowanie.

Uroczystość zakończyła się serdecznymi rozmowami podczas poczęstunku przygotowanego przez żarnowskie parafianki.

Kościół parafialny w Żarnówce zniszczony przez pożar


Uroczystość poświęcenia kościoła po odbudowie