Bierzmowanie

12 czerwca 2005

Bierzmowanie jest to sakrament, który nas umacnia w wierze świętej. Przez sakrament bierzmowania otrzymujemy siedem darów Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej. Chrześcijanin bierzmowany powinien w szczególniejszy sposób ukochać swą wiarę i nigdy nie wstydzić się jej przed ludźmi: Wszelki, który Mnie wyzna przed ludźmi i ja go wyznam przed Ojcem Moim, który jest w niebie (Mt 10,32).

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że sakramentu bierzmowania udzielali apostołowie: Kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boga, wysłali do nich Piotra i Jana. Oni przyszli i pomodlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa (Dz 8,14-16).

W Kościele Starokatolickim Mariawitów szafarzami sakramentu bierzmowania są biskupi. Udzielają go zwykle młodzieży, która już wcześniej przystąpiła do I Komunii Świętej. Główne elementy tej świętej czynności są następujące: biskup kładzie rękę na głowie bierzmowanego, wymawia obrane przez niego imię, namaszcza czoło Olejem św. (Krzyżmem) i mówi: "Znaczę cię znakiem krzyża i umacniam Krzyżmem zbawienia w imię Ojca i Syna, i Ducha Św.Amen." Następnie dotyka policzka bierzmowanego i mówi: "Pokój z tobą".

W 2005 roku Sakramentu Bierzmowania udzielali:
- w Łodzi 22 maja bp M. Ludwik Jabłoński
- w Żarnówce 12 czerwca bp M. Roman Nowak
- w Żeliszewie 18 czerwca bp M. Włodzimierz Jaworski