Rozdawanie żywności w Strykowie

Grudzień 2005

Mariawici ofiarnie angażują się w organizowanie rozdawania żywności pozyskanej w ramach pomocy Unii Europejskiej.

W gminie Stryków bardzo aktywna jest p. mgr Małgorzata Kiełbik z naszej parafii w Dobrej. Do społecznej działalności determinują ją w pewnej mierze pełnione przez nią funkcje we wsi Dobra: jest sołtysem, pracuje w szkole podstawowej jako księgowa i piastuje stanowisko prezesa Klubu Ekologicznego "Aqua".

Głównie dzięki jej staraniom sprowadzono z Banku Żywności w Łodzi dla gminy Stryków 16 ton produktów spożywczych - mleko, mąkę, makaron, ryż, ser itp. Ona też wraz z mężem Piotrem oraz wolontariuszami z klubu "Aqua" zajmowała się dystrybucją darów dla ubogich mieszkańców.

Produkty żywnościowe rozdawano już dwukrotnie: w sierpniu i ostatnio w dniach 18-19 listopada 2005 r. Parafia mariawicka w Strykowie ma również udział w tym charytatywnym dziele. Bezpłatnie udostępniła pomieszczenia w domu parafialnym na zmagazynowanie i rozdzielanie darów, a później zajęła się uprzątnięciem zbędnych opakowań.

(Mariawita 10-12/2005)