IX Pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych

4 czerwca 2005

Spotkanie dzieci odbywało się według następującego programu:

09.30 - Msza św. z kazaniem
10.30 - Śniadanie Po śniadaniu zwiedzanie (w grupach z przewodnikiem): Świątyni, katakumb, Izby Pamięci w celce Mateczki, obrazów haftowanych
13.00 - Spotkanie w sali (akademia)
14.00 - Obiad
15.00 - Modlitwa w Świątyni - Adoracja
15.30 - Odjazd lub indywidualnie zagospodarowany czas