Spotkanie młodzieżowe - Gniazdów

2 maja 2005

2 maja 2005 r. w parafii mariawickiej pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Gniazdowie odbyło się spotkanie z udziałem młodzieży z parafii Cegłów, Wiśniew, Lipka, Łódź, Warszawa. Nabożeństwo majowe, odprawił kapłan M. Grzegorz Drożdż z Cegłowa, a kazanienabożeństwo majowe wygłosił biskup M. Ludwik Jabłoński z Łodzi zachęcając, aby mariawici uczestniczyli we wszystkich uroczystościach kościelnych, także maryjnych, do czego zachęca nas miesiąc maj poświęcony Matce Bożej. Mówił także o heroizmie i gorliwości kapłana Hieronima Skrzypiciela - budowniczego i pierwszego proboszcza w Gniazdowie. Po nabożeństwie przed kościołem odbyła się akademia w wykonaniu miejscowej młodzieży, poświęcona śp. kapłanowi Hieronimowi Skrzypicielowi. Należy wspomnieć, że nabożeństwo oraz występ młodzieży nagrywała TVP 2. Podczas akademii odczytany został życiorys założyciela, a proboszcz, kapłan M. Ładysław Ratajczyk wygłosił referat na temat życia i działalności kapłana Hieronima. Śpiewane były pieśni o Mateczce, a na zakończenie odśpiewaliśmy Rotę „Nie Rzucim Dzieła…”. Po akademii Malwina zaprosiła wszystkich zebranych na poczęstunek przy parafii.

W Gniazdowie było to pierwsze takie spotkanie więc młodzież z różnych parafii integrowała się z nami. Poznałam wiele sympatycznych osób, z którymi na pewno będę utrzymywać kontakt. Po poczęstunku i długich rozmowach nadszedł czas na ognisko, a następnie odbyła się dyskoteka pod "gołym niebem". Pogoda nam dopisała, było ciepło i słonecznie, więc bawiliśmy się do późnych godzin. Niestety, w końcu nadszedł czas, kiedy musieliśmy trochę pospać. Przyjezdna młodzież udała się na nocleg do parafian. Sama przyjęłam pod swój dach kilku znajomych.

Rano odbyła się Msza św. w intencji naszej Ojczyzny i szczęśliwego powrotu młodzieży do domu. Na zakończenie odśpiewaliśmy „Boże coś Polskę…” Czas jak zwykle szybko płynie i mimo ponagleń kapłana Grzegorza młodzież nie chętnie chciała wracać. Mam nadzieję, że w krótkim czasie znów się spotkamy. Ponieważ towarzyszyła nam telewizja, będziemy mieli okazję powrócić do spotkania podczas reportażu pod tytułem „Kapłan, który całował kamienie..”

(AŁ)- Pierwszy raz miałam okazję odwiedzić tę parafię i jestem zadowolona, że się tam wybrałam, chociaż jest to dosyć daleko od Łodzi, a dotarcie tam było niełatwe. Mimo to naprawdę warto było przyjechać i poznać tamtejszą młodzież, gdyż wszyscy byli dla nas bardzo życzliwi i gościnni. Nabożeństwo, akademia, nawet ekipa TVP 2; poczęstunek i muzyka na świeżym powietrzu. Parafianie z Gniazdowa stworzyli niepowtarzalną, rodzinną atmosferę, dzięki czemu czuliśmy się jak w domu. - wspomina Ania z Łodzi.