Kondolencje po śmierci papieża

Kwiecień 2005

Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów M. Włodzimierz Jaworski przesłał duchowieństwu i wiernym Kościoła Rzymskokatolickiego na ręce Ks. Prymasa Kardynała Józefa Glempa, Ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka - Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Ks. Metropolity Józefa Michalika Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski kondolencje z racji śmierci papieża Jana Pawła II.


Szczęśliwi są ci, którzy odtąd umierają w Panu.
Tak mówi Duch: Niech odpoczną od swoich trudów,
ponieważ ich czyny idą wraz z nimi.


(Apokalipsa 14, 13)


W imieniu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów składam na ręce Waszych Eminencji duchowieństwu i wiernym Kościoła Rzymskokatolickiego - szczególnie w Polsce - wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II. W naszych modlitwach polecamy Jego duszę łaskawości i Miłosierdziu Bożemu.

Mariawici o Miłosierdzie Boże dla nas i całego świata modlą się do Pana Jezusa ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie od 1893 roku, tj. od pierwszego objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, które otrzymała od Boga św. Maria Franciszka Kozłowska.

Pamiętamy i doceniamy otwartą postawę Jana Pawła II na dialog z Kościołami chrześcijańskimi oraz innymi religiami. Odszedł do wieczności wybitny Polak, niestrudzony pasterz Kościoła Rzymskokatolickiego.

Biskup M. Włodzimierz Jaworski, wraz ze zwierzchnikami Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej podpisał 4 kwietnia 2005 r. w księdze kondolencyjnej wyłożonej w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie następujący tekst:

Jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy (Rz 6,8).

W imieniu Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej na ręce Waszej Ekscelencji przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia w związku z powołaniem do wieczności Jego Świątobliwości Jana Pawła II. Dzielimy ból wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego na całym świecie.

Dla nas Jan Paweł II był niestrudzonym orędownikiem dążenia do jedności chrześcijan, orędownikiem dialogu z innymi religiami, sprawiedliwości społecznej i pokoju. Dziękując Bogu za życie i dzieło śp. Karola Wojtyły, korzymy się przed potęgą miłości Tego, który śmierć przezwyciężył. Ojcu naszemu, który jest w niebie, składamy dziękczynienie za to, że Głowa Jego Kościoła, Jezus Chrystus, żyje!

Pan życia i śmierci niech pociesza wszystkich zasmuconych.