Kondolencje po śmierci abpa M. Rafaela Wojciechowskiego

Marzec 2005

Dnia 17 marca 2005 r. zmarł w Felicjanowie, przeżywszy 88 lat, abp Józef M. Rafael Wojciechowski zwierzchnik Kościoła Katolickiego Mariawitów w RP, pełniący tę funkcję przez 55 lat.

W uroczystościach pogrzebowych w niedzielę, 20 marca 2005 roku uczestniczyła delegacja z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Przy otwartej mogile Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski złożył duchowieństwu i wiernym bratniego Kościoła wyrazy współczucia i pociechy płynącej z Bożego zapewnienia: "Błogosławieni, którzy w Panu umierają" (Ap 14,13).