List gratulacyjny

Październik 2005

Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski przesłał do Prezydenta - elekta Lecha Kaczyńskiego, w związku z wybraniem go na urząd Prezydenta RP, następujące gratulacje:

Płock, 28 października 2005 r.

Szanowny Pan Lech Kaczyński
Prezydent - Elekt RP
00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

Gdy prawi przy władzy - cieszy się naród;
Naród wzdycha - gdy rządzi występny.

(Księga Przysłów 29,2)

Szanowny Panie Prezydencie!
W związku z powierzeniem Panu przez Naród zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu wiernych i władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP oraz własnym, składam Panu serdeczne gratulacje.

Pragnę jednocześnie zapewnić o modlitewnym wspieraniu Pana Prezydenta w realizowaniu szlachetnych celów podejmowanych dla dobra naszej Ojczyzny i wszystkich jej obywateli, zgodnie z nakazem Apostoła Pawła:

"Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga..." (1 List do Tymoteusza 2, 1-4).

Proszę przyjąć również życzenia Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Z poważaniem

bp Zdzisław M. Włodzimierz Jaworski

Biskup Naczelny
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP