Pielgrzymka maturzystów do Świątyni w Płocku

2 kwietnia 2005

Dnia 2 kwietnia (sobota) 2005 roku o godz. 11.00 Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski odprawił w Świątyni Miłosierdzia i Miłości uroczystą Mszę św. w intencji maturzystów. Wzięło w niej udział ponad 50 abiturientów, którzy przybyli do Płocka z wielu mariawickich parafii, a także osoby towarzyszące. We Mszy św. uczestniczyli również kapłani: kapł. M. Stanisław Bankiewicz proboszcz parafii w Grzmiącej, kapł. M Wiesław Kowalczewski proboszcz parafii w Żarnówce, kapł. M. Zenon Miklus proboszcz parafii w Piasecznie oraz kapł. M. Mirosław Polkowski i kapł. M. Wawrzyniec Rostworowski z Płocka.

Akcentując intencję modlitwy o pomyślność dla młodzieży przystępującej do egzaminu dojrzałości Celebrans włączył do liturgii mszalnej następujące wezwania: Wszechmogący Boże, prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla młodzieży naszej przygotowującej się do egzaminu maturalnego. Dopomóż im, Panie, zdać ten egzamin, by bezpiecznie mogli wejść w dorosłe życie i nigdy nie zapomnieli o Twojej łasce Wielkiego Miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Matko Boża, wspomagaj Swą Pomocą naszą młodzież, która szuka wsparcia u Ciebie i do Ciebie, jak do Swojej Matki przychodzi z prośbą, ufnie przedstawiając Ci swoje problemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Święta Mario Franciszko, prosimy Cię, upraszaj u Jezusa Chrystusa dla młodzieży mariawickiej łaskę, by życie swoje związała na zawsze z Kościołem świętym - mariawickim -i wiarą w Dzieło Wielkiego Miłosierdzia, aby nigdy nie zabrakło dostatecznej liczby błagających Boga o Miłosierdzie dla nas i całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Po Mszy św. uczestnicy udali się do refektarza na wspólny posiłek. Podczas tego spotkania głos zabierali duchowni: bp M. Włodzimierz, kapł. M. Stanisław i kapł. M. Wiesław, którzy w swych wystąpieniach do młodzieży zwracali uwagę na to, że młodzi mariawici powinni się troszczyć o zachowanie własnej tożsamości religijnej, utrzymywali zawsze kontakt z parafią mariawicką, jeśli nawet znajdą się w miejscowościach, w których nie ma kościoła mariawickiego. Podkreślali znaczenie modlitwy i wiary w obecność Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie oraz w macierzyńską opieką Najświętszej Maryi Panny. Wypowiedzi młodzieży koncentrowały się na wyrażaniu obaw dotyczących egzaminu dojrzałości. Szczególnie niepokoili się ci, którzy mieli zdawać, wprowadzoną w tym roku, tzw. "nową" maturę.