Nowa publikacja mariawicka

Grudzień 2005

Staraniem kapł. M. Łukasza Kaczorka, proboszcza parafii w Warszawie, został wydany w 2005 r. folder zawierający krótki rys historyczny Kościoła mariawickiego, historię warszawskiej parafii, główne zasady wiary Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz wykaz współczesnych publikacji mariawickich, oferowanych do nabycia wszystkim zainteresowanym naszym Kościołem.

Proboszczowi i parafianom warszawskim przyświecał cel, aby osobom odwiedzającym nasz kościół w Warszawie udostępnić informator zawierający na 24 stronach A-5 rzetelne, zwięzłe wiadomości o mariawityzmie, ilustrowane zdjęciami archiwalnymi i współczesnymi.

Publikacja ta godna jest zauważenia i z tego względu, że będzie ona przydatna przy redagowaniu, mającego ukazać się w przyszłym roku, albumu o wszystkich mariawickich parafiach. Album ten będzie swego rodzaju dokumentem obrazującym stan Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w setną rocznicę jego powstania. W związku z tym zamierzeniem zachęcamy wszystkich proboszczów wraz z ich parafianami do przygotowywania materiałów - tekstów i zdjęć - dotyczących ich parafii i nadsyłania do Redakcji „Mariawita”.

(Mariawita 10-12/2005)