Zaproszenie na nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy

4 marca 2005

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku zaprasza na ekumeniczne nabożeństwo Światowego Dnia Modlitwy pod hasłem Niech nasza światłość świeci według liturgii przygotowanej przez kobiety z Polski, które odbędzie się w piątek, 4 marca 2005 roku o godz. 17.00 w katedrze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów - Świątyni Miłosierdzia i Miłości - w Płocku, przy ul. Kazimierza Wielkiego 27.

Po nabożeństwie wszystkich uczestników zapraszamy na agapę do refektarza w budynku klasztornym.

* * *

Idea wspólnej modlitwy w określonej intencji zrodziła się 118 lat temu w Ameryce. Zainicjowały ją kobiety wrażliwe na wszelkiego rodzaju potrzeby innych ludzi, odważne, pragnące pomagać potrzebującym wsparcia duchowego i materialnego.

Modlitewne wezwanie szybko rozprzestrzeniało się na inne kraje i kontynenty. Obecnie nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy odbywają się w pierwszy piątek marca w ponad 170 krajach. Liturgię przygotowują co roku chrześcijanki z innego państwa, według których kobiety różnych wyznań chrześcijańskich prowadzą nabożeństwa na całym świecie.

W Polsce ekumeniczne nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy Kobiet odbywają się regularnie od 1962 roku i obejmują coraz szersze kręgi wyznawców różnych Kościołów w wielu miastach.

W Płocku ideę ruch Światowego Dnia Modlitwy Kobiet popularyzuje Kościół Starokatolicki Mariawitów organizując od 1971 roku nabożeństwa ekumeniczne w Świątyni Miłosierdzia i Miłości. Po kilkuletniej przerwie w latach dziewięćdziesiątych, od 1998 roku nabożeństwo w pierwszy piątek marca odbywa się znowu regularnie. Prowadzą je lektorki z Kościołów: Starokatolickiego Mariawitów, Rzymskokatolickiego i Ewangelicko-Augsburskiego.

Co roku liturgię opracowują chrześcijanki z innego kraju. Na tegoroczne nabożeństwo przygotowały ją kobiety z Polski. Integralną częścią liturgii są materiały informacyjne o Polsce - na temat geografii, historii, kultury, sytuacji społeczno-politycznej i wyznaniowej - zamieszczone w broszurze i ilustrowane slajdami. Polska muzyka religijna, ludowa i klasyczna prezentowana jest na płycie CD i kasecie. Wydane zostały także okolicznościowe pocztówki, folder, kalendarze, plakaty... Materiały te rozesłane zostały przez Światowy Komitet ŚDM do ponad 170 krajów na wszystkich kontynentach. To przyczyni się do spopularyzowania wiedzy o naszym kraju.

Doceniając fakt, że Polki po raz pierwszy w historii ruchu ŚDM przygotowały liturgię pragniemy, aby w tegorocznym nabożeństwie w Płocku uczestniczyło jak najwięcej osób.