V Sosnowiecki Dzień Biblii

Wrzesień 2005

Tegoroczny, już Piąty, Sosnowiecki Dzień Biblii przebiega dwuetapowo. 23 kwietnia 2005 roku odbył się w Muzeum w Sosnowcu wernisaż wystawy "Biblia - Księgą ksiąg - cz. II".

Prezentowane były na niej eksponaty pochodzące z zasobów Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Wodzisławiu Śląskim, Biskupa Pomocniczego Sosnowieckiej Diecezji Kościoła Katolickiego oraz pracownika naukowego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Najcenniejszym jednak eksponatem była faksymile pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga użyczonej przez Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum" w Pelplinie.

Ekspozycja w Sosnowcu trwała do 22 maja. Później wystawę przeniesiono do Biblioteki Śląskiej. Cieszyła się ona tak wielkim zainteresowaniem, że termin zamknięcia musiał być dwukrotnie przedłużany. W obchodach Sosnowieckiego Dnia Biblii wzięli udział przedstawiciele różnych Kościołów oraz władz samorządowych; z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów uczestniczyli w nim kapłani: M. Antoni Staroszyński z Sosnowca i M. Ładysław Ratajczyk z Gniazdowa.

Jednym z celów Ekumenicznych Dni Biblijnych, w które wpisuje się Sosnowiecki Dzień, jest propagowanie znajomości Pisma Świętego. Wystawa dawała możliwość poznawania jego szaty graficznej. By móc poznać treść Biblii, musimy ją posiadać i studiować. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie pastor Henryk Rother-Sacewicz, duchowny Wspólnoty Kościołów Chrystusowych - Kościół Chrystusowy w Sosnowcu, zainicjował druk Nowego Testamentu w przekładzie ekumenicznym dla potrzeb Sosnowieckiego Dnia Biblii. Dzięki pozyskaniu wielu sponsorów, wśród których był m.in. bp M. Ludwik Jabłoński, Biskup Ordynariusz Diecezji Śląsko-Łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, udało się wydrukować 1.500 egzemplarzy.

Druga część V Sosnowieckiego Dnia Biblii odbędzie się 1 października 2005 roku w Muzeum Sosnowieckim.

(Na program złoży się czytanie przez duchownych Kościołów, których wierni mieszkają na terenie Sosnowca, wybranych fragmentów Ewangelii według św. Jana. Pomiędzy czytaniami będą prezentowane utwory muzyczne inspirowane Pismem Świętym. Nad tą częścią programu czuwa ks. dr Paweł Sobierajski, Duszpasterz Akademicki Diecezji Sosnowieckiej Kościoła Katolickiego, muzykolog, tenor, wykładowca w Akademii Muzycznej w Katowicach. Po zakończeniu imprezy, każdy uczestnik otrzyma egzemplarz Nowego Testamentu. Wydanie to zostanie także przekazane, za pośrednictwem Biblioteki Śląskiej, do wszystkich bibliotek miejskich i gminnych województwa śląskiego oraz do bibliotek szkolnych w Sosnowcu.

(Mariawita 7-9/2005)