Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

22 maja 2005

Na uroczystość parafialną do Wiśniewa przyjechał Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski, który odprawił Mszę świętą w asyście kapłanów - M. Wiesława Kowalczewskiego i M. Jana Opali. Celebrans wygłosił także okolicznościowe kazanie. W nabożeństwie uczestniczyli też inni kapłani z okolicznych parafii i rzesza wiernych. Na ten dzień przewidziano również poświęcenie nowo zbudowanej plebanii.

(Mariawita 4-6/2005)

"Błagamy Cię, Panie, przez Dobroć Twoją, ażeby ten dom był pobłogosławiony świętą Twoją Prawicą, ażeby wszyscy mieszkający w nim i uczący się byli bezpieczni, cieszyli się pokojem Twoim, a błogosławieństwo Twoje zawsze spoczywało nad tym domem i wszystkimi mieszkańcami jego" - modlił się Biskup skrapiając budynek wodą święconą.