Uroczystości jubileuszowe 100-lecia Kościoła w parafiach:


Warszawa

10 czerwca 2006

W Warszawie uroczystość parafialna Matki Boskiej Nieustającej Pomocy obchodzona jest zwykle w niedzielę przed 24 czerwca. W 2006 roku została jednak wyjątkowo przełożona na 10 czerwca, sobotę, a więc dzień także poświęcony Najświętszej Maryi Pannie w liturgii naszego Kościoła. W tym roku świętowaliśmy bowiem nie tylko uroczystość patronalną, ale także 100-lecie Kościoła mariawickiego.

Drugim wspominanym jubileuszem było stulecie warszawskiej parafii. Pierwsza kaplica mariawicka została otwarta w naszym mieście dopiero w marcu 1907 r., a więc nieco później niż miało to miejsce w tych parafiach, które opowiedziały się za mariawityzmem zaraz po wydaniu w 1906 r. klątwy na Założycielkę i kapłanów przez papieża Piusa X. Jednak kapłan M. Szczepan Żebrowski skierowany tu przez Ministra Generalnego, kapłana M. Michała Kowalskiego, mieszkał na stałe w stolicy już od Bożego Narodzenia 1906 r. i odprawiał nabożeństwa w domach prywatnych.

W sobotni dzień, 10 czerwca w uroczystości mogło wziąć udział więcej niż zwykle duchownych, którzy w niedziele mają wiele obowiązków w swoich parafiach. Byli z nami Biskup Naczelny, M. Włodzimierz Jaworski i Biskup Diecezji Śląsko-Łódzkiej, M. Ludwik Jabłoński, który przybył do Warszawy razem ze swoim parafianami z Łodzi. Autokarem dotarli do Warszawy również przedstawiciele parafii lesznowskiej i błońskiej, gdyż oprawę muzyczną nabożeństwa i akademii, oprócz warszawskiego chóru i młodych solistów, zapewniała orkiestra z Leszna. Goście z innych, bliższych i dalszych parafii dotarli własnymi środkami transportu i komunikacją publiczną.

O godzinie 11.00 wyruszyli z zakrystii do kościoła duchowni poprzedzani przez długi szereg ministrantów. Sumie przewodniczył Biskup Naczelny, który odprawiał ją w asyście biskupa M. Ludwika i kapłana M. Ładysława Ratajczyka z Gniazdowa. Liturgię uroczystości Matki Boskiej Nieustającej Pomocy uzupełniły trzy dodatkowe, okolicznościowe modlitwy, w których celebrans dziękował Bogu za stulecie istnienia parafii warszawskiej i prosił o dalszą opiekę jej Patronkę. Modlił się również o nowe powołania kapłańskie, które w chwili obecnej są bardzo istotną kwestią dla naszego Kościoła i powinny być jak najczęściej przedmiotem naszej modlitwy.

Po Ewangelii św. przemówił biskup M. Ludwik. Nawiązał do dramatycznych dziejów parafii warszawskiej i podkreślił jej wiele podobieństw do parafii łódzkiej, w której pełni obowiązki proboszcza. Na zakończenie nabożeństwa zabrał głos Biskup Naczelny. Proboszcz, kapłan M. Łukasz Kaczorek podziękował celebransom za ofiarę Mszy św. i posługę słowem Bożym, a wszystkim gościom z innych parafii - za tak liczne przybycie na uroczystość.

Po skończonej Mszy św. uczestnicy zgromadzili się na placu przykościelnym na okolicznościową akademię przygotowaną przez siostrę Danutę Łuczak. Rys historyczny mariawityzmu nakreślony przez narratora przeplatany był wierszami mariawickich autorów recytowanymi przez młodzież i dzieci z parafii warszawskiej i lutkowskiej oraz popularnymi pieśniami mariawickimi pochodzącymi głównie z lat 20. i 30. minionego stulecia.

Celem organizatorów było wykorzystanie również mniej popularnych wierszy, które często publikowane były jedynie w początkach mariawityzmu lub niepublikowane w ogóle a przechowywane w ręcznych odpisach nie są szerzej znane wiernym naszego Kościoła. Może obchodzone w tym roku uroczystości byłyby dobrą okazją do ich zebrania w jednej publikacji, która stanowiłaby piękny i krzepiący dowód na to, do jak wielkich natchnień serca mariawityzm porywał i porywa swoich wyznawców.

Obok pięknych i wzniosłych aspektów historii mariawityzmu takich jak objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, odrodzenie moralne i duchowe tysięcy Polaków, działalność oświatowa i społeczna mariawitów oraz poświęcenie Świątyni Miłosierdzia i Miłości, akademia nawiązywała również do wydarzeń tragicznych, jak prześladowania i pogromy mariawitów oraz wewnętrzny rozłam, którego bolesne skutki odczuwamy do tej pory. W akademii dużo miejsca zajmowała również postać błogosławionej Marii Franciszki oraz Jej rola w powstaniu Kościoła Mariawitów oraz rozwoju jego działalności.

Dużo wzruszenia wywołało u uczestników wystąpienie dzieci pierwszokomunijnych, które także dały wyraz swojej dziecięcej wiary. Po wspólnym odśpiewaniu mariawickiej roty "Nie rzucim Dzieła, gdzie Bóg jest", kilkugodzinna uroczystość zakończyła się poczęstunkiem dla wszystkich przybyłych. Do posiłku przygrywała orkiestra z Leszna, która ponownie dała popis swoich umiejętności.

Bartosz Łuczak (Mariawita 4-6/2006)Stryków

11 czerwca 2006

Parafia strykowska rozpoczęła działalność 7 lutego 1906 roku - początkowo modlono się w domu prywatnym, a od 10 listopada 1907 roku we własnej świątyni, wybudowanej w ciągu sześciu miesięcy. Jej kształt jest bardzo charakterystyczny, łączy w sobie dekoracyjne elementy zaczerpnięte ze sztuki romańskiej i gotyckiej.Setna rocznica powstania Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie przypada na dzień 7 lutego 2006 roku, ale Zarząd Parafialny ustalił, by uroczystość zorganizować w niedzielę 11 czerwca 2006 r.

Na obchody jubileuszowe przybyli miejscowi mariawici oraz wierni z sąsiednich parafii, kapłani i zaproszeni goście. Głównym celebransem był Biskup M. Ludwik Jabłoński - Ordynariusz Diecezji Śląsko-Łódzkiej.

Obecni byli: ks. Karol Andrzejczak - dziekan Dekanatu Strykowskiego Kościoła Rzymskokatolickiego, ks. dziekan Stanisław Muchewicz - proboszcz Parafii Polskokatolickiej w Łodzi, mariawiccy kapłani: M. Fidelis Kaczmarski z Wierzbicy, M. Szczepan Orzechowski z Dobrej, M. Bernard Kubicki z Lipki.

W uroczystości uczestniczyli także: Starosta Powiatu Zgierskiego - Grzegorz Leśniewicz; Burmistrz Miasta i Gminy Stryków - Andrzej Jankowski z małżonką, Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie - Paweł Kasica; Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie - Halina Zaborowska; Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie - Sylwia Walawender; Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie - Renata Karasińska; były Burmistrz Strykowa - Marek Jarocki z małżonką; Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Strykowie - mł. brygadier Tomasz Kubiak; Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Strykowie - Szymon Sitek; Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie - Włodzimierz Długołęcki; Zastępca Dyrektora Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie - Grzegorz Kozłowski; Publicysta i badacz historii Kościoła - Br. Władysław Ginter z małżonką; Katechetka - Małgorzata Komorowska.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 od poświęcenia tablicy pamiątkowej przez bpa M. Ludwika Jabłońskiego. Następnie Biskup w asyście kapłanów: M. Fidelisa Kaczmarskiego i M. Bernarda Kubickiego odprawił Mszę św. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniali: Chór Diecezji Śląsko-Łódzkiej pod kierownictwem dra Henryka Kapusty, miejscowa orkiestra parafialna oraz grą na organach strykowski organista br. Zdzisław Kapusta.

Biskup M. Ludwik swoje kazanie oparł na słowach Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (5, 1-2): "Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu" (BT).

Wspomniał w nim proboszczów parafii w Strykowie: - kapł. M. Wincentego Nowakowskiego, kapł. M. Leona Miłkowskiego, bpa M. Michała Sitka, kapł. M. Sławomira Rosiaka, kapł. M. Tadeusza Szymańskiego, kapł. M. Ładysława Ratajczyka i obecnego proboszcza kapł. M. Kazimierza Kaczmarskiego. Podkreślił także wielką pracę Sióstr Zakonnych, które swoją wolę podporządkowały woli Bożej.

Zachęcał wszystkich, aby w dzisiejszych czasach postępowali drogą miłości Boga i bliźnich, by pamiętali o święceniu dnia świętego i umacniali wiarę w Dzieło Wielkiego Miłosierdzia. Nawoływał do Adoracji Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie i częstej godnej Komunii świętej. - Świat dziś potrzebuje nowego odczytania Ewangelii Chrystusowej, by urzeczywistniać prawdy Boże - mówił bp M. Ludwik. Msza św. zakończyła się odśpiewaniem dziękczynnego hymnu "Ciebie Boga chwalimy".

Następnie odbyła się okolicznościowa akademia. Przed balustradą ustawiony był portret Mateczki otoczony kwiatami, a pod nim znajdował się napis: "Błogosławiona Maria Franciszka Kozłowska, Której Bóg objawił Dzieło Wielkiego Miłosierdzia". Akademia rozpoczęła się pieśnią "Nie rzucim Dzieła, gdzie Bóg jest..." odśpiewaną przez chór diecezjalny. Chórzyści i orkiestra współtworzyli program artystyczny swoim śpiewem i grą. Akademia składała się z trzech części.

Na początku miejscowy proboszcz - kapłan M. Kazimierz Kaczmarski przedstawił postać św. Marii Franciszki, bez Której nie byłoby ani mariawityzmu, ani naszych parafii. Przedstawiając dzieła, które po sobie zostawiła Mateczka, powiedział: "Oto jak wielkie rzeczy może uczynić Jezus dla ludzi i przez ludzi, jeśli serce człowieka otwarte jest na miłość Boga i bliźnich.

Biskup M. Filip Feldman w wierszu pt. "Ofiara i pogrzeb Marii Franciszki" w czwartej strofie tak napisał: "O Polsko, Polsko! Tej nocy cichej, uroczystej straciłaś drogą perłę twą, straciłaś pierwej, nim poznałaś nieocenione piękno Jej. Jeśli kto przez całe życie, z własnej woli z kielicha męki pije gorycz za grzechy nędznych braci swych, a potem ... umiłowaniem przynaglony, istnienie swe za bliźnich Panu złoży, - miłości większej nie masz nad tę! ...". Po tych słowach nastąpiła wielka cisza, a wielu ocierało łzy.

W kolejnym punkcie akademii s. Mirosława Szostak, na podstawie opracowań br. Władysława Gintera, przedstawiła tekst: "Przykłady działań patriotycznych Kościoła Mariawickiego". Interesujący był również referat br. Witolda Jędrzejczaka pt.: "Mariawityzm w epoce Młodej Polski".

Historię Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Strykowie przedstawił br. Włodzimierz Grochocki. Mówił o przyczynach powstania parafii, o trudach i cierpieniach tych, którzy pierwsi przyjęli Dzieło Wielkiego Miłosierdzia. Prelegent wymienił kapłanów - proboszczów Parafii i Siostry Zakonne, którzy swą pracą, modlitwą i zaangażowaniem w życie kulturalno-oświatowe, działalność charytatywną i społeczno-socjalną przyczynili się do rozwoju społeczeństwa strykowskiego.

Pod koniec uroczystości głos zabrał ponownie bp M. Ludwik Jabłoński, który dziękował Bogu za łaskę, że mógł przeżywać te radosne chwile ze wszystkimi obecnymi w strykowskiej parafii. Następnie przemawiał starosta zgierski Grzegorz Leśniewicz, który w dowód uznania za wkład duchowy i kulturowy Parafii w rozwój Powiatu Zgierskiego wręczył kapł. M. Kazimierzowi pamiątkowy dokument.

Serdeczne gratulacje z okazji Jubileuszu 100-lecia Parafii złożyli przedstawiciele władz Miasta i Gminy Stryków - burmistrz Andrzej Jankowski i przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kasica, którzy przekazali pięknie wykonaną tabliczkę pamiątkową i kosz kwiatów. Życzenia i kwiaty przekazały także: Halina Zaborowska Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie oraz Sylwia Walawender - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strykowie. Proboszcz strykowskiej parafii, kapł. M. Kazimierz Kaczmarski podziękował za udział i pomoc w zorganizowaniu uroczystości, a także za wszystkie ciepłe słowa, życzenia i upominki.

Po zakończeniu akademii orkiestra dała koncert przed kościołem, którego słuchały grupy wiernych wraz z przybyłymi gośćmi. Zarząd i Parafianie strykowscy zadbali też o to, aby nikt nie odszedł głodny. Wszystkich obecnych zaprosili na przygotowany w sali parafialnej posiłek, a na oficjalnych gości czekał obiad w restauracji "sąsiadującej" z parafialną posesją.

Dziękujemy Bogu że cudownie nas prowadził przez całe stulecie i prosimy Go, by następne lata naszej Parafii były błogosławieństwem dla nas, naszych rodzin oraz tych, którzy po nas przyjdą i przejmą odpowiedzialność za Kościół nasz święty i Dzieło Wielkiego Miłosierdzia.

A.Basińska (Mariawita 4-6/2006)Lutkówka

11 czerwca 2006

W Święto Trójcy Przenajświętszej, 11 czerwca 2006 r. w Parafii Lutkówka odbyła się uroczystość parafialna połączona z obchodami setnej rocznicy powstania naszego Kościoła.Parafia Lutkówka mieści się w miejscowości Nosy Poniatki. Rozbieżność w nazwie ma swoje podłoże historyczne. Pierwszym proboszczem był tutaj kapłan Kazimierz Kaczyński, który przeszedł do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów z Kościoła Rzymskokatolickiego.

W Kościele Rzymskokatolickim kapłan Kazimierz Kaczyński był księdzem we wsi Lutkówka, ale władze kościelne nie pozwoliły mu zatrzymać kościoła. Nowy budynek sakralny został wybudowany w roku 1907 na gruntach podarowanych przez mariawickiego parafianina, brata Franciszka Orzechowskiego. I choć teren ten przynależy do wsi Nosy Poniatki, to zachowała się pierwotna, historyczna nazwa parafii - Lutkówka.

Dodać jeszcze można, że wieś Lutkówka graniczy ze wsią Nosy Poniatki, a granica przebiega bardzo blisko naszego kościoła, natomiast cmentarz parafialny znajduje się już na terenach wsi Lutkówka. Na cmentarzu tym pochowani są kapłani: M. Kazimierz Kaczyński, M. Wacław Plewko, M. Feliks Woźniak.

Lutkówka jest to bardzo mała parafia, należąca do Diecezji Warszawsko-Płockiej, położona daleko od innych naszych parafii. Liczy niewiele osób, a obowiązki proboszcza pełni kapłan M. Stanisław Bankiewicz z parafii Grzmiąca (Diecezja Śląsko-Łódzka), który dojeżdża tutaj, pokonując odległość około 80 kilometrów. Jednak zawsze czujemy, że jest blisko nas.

W parafii znajduje się drewniany, malutki, ale uroczy kościółek, odnowiony przy dużej pomocy poprzedniego proboszcza kapłana M. Łukasza Kaczorka oraz parafian warszawskich.

Na uroczystości jubileuszowe w Lutkówce przyjechało około stu gości, głównie z parafii w Woli Cyrusowej, Grzmiącej, Warszawie i Łodzi. Uroczyste nabożeństwo rozpoczęło się o godzinie 15.00 i celebrowane było przez kapłana M. Wiesława Kowalczewskiego z parafii w Żarnówce, przy asyście kapłana M. Roberta Żaglewskiego z parafii w Woli Cyrusowej oraz kapłana M. Krzysztofa Czyżewskiego z parafii w Żeliszewie. Podczas nabożeństwa śpiewał chór z parafii w Grzmiącej pod kierunkiem br. Czesława Prusinowskiego i grała orkiestra z Woli Cyrusowej pod dyrekcją br. Piotra Brzezińskiego.

Kazanie wygłosił kapłan M. Krzysztof. Nawiązał w nim m.in. do naszej wielkiej rocznicy, nawołując wiernych do pielęgnowania mariawickiego powołania i dawania świadectwa przynależności do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Po uroczystej procesji wokół kościoła, którą prowadził kapłan M. Robert, wierni zgromadzili się przed kościołem, gdzie koncertowała orkiestra.

Po zrobieniu wspólnego zdjęcia miejscowi parafianie zaprosili wszystkich gości na poczęstunek - piknik na świeżym powietrzu. Pogoda dopisała, humory także i w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze spędziliśmy czas do wieczora. Na zakończenie, kapłan M. Stanisław podziękował wszystkim za przybycie i zaprosił serdecznie na spotkanie za rok, w tym samym miejscu, o tej samej porze...

I ja także, w swoim imieniu i wszystkich wiernych z Lutkówki, chciałabym zaprosić do naszej małej parafii. Dla nas jest to ogromne wydarzenie i całe serce wkładamy w przygotowanie spotkania. Zupełnie inaczej przeżywa się takie święto w większych parafiach, a wiem to najlepiej, gdyż całe dotychczasowe życie byłam wierną w dużej parafii, a dopiero od niedawna zostałam parafianką w Lutkówce. Odwiedzajcie nas bracia i siostry z mariawickich parafii. Czekamy na Was.

Parafianka z Lutkówki (Mariawita 4-6/2006)Błonie

11 czerwca 2006

W niedzielę w święto Trójcy Przenajświętszej odbyły się w Błoniu uroczystości parafialne połączone z upamiętnieniem 100-lecia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Sumę odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił bp M. Roman Nowak. Rys historyczny powstania parafii w Błoniu przedstawił proboszcz tutejszej parafii kapł. M. Karol Babi. W uroczystości wzięli udział miejscowi parafianie oraz mariawici z parafii w Lesznie, Warszawie i Mińsku Mazowieckim. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra parafialna i chór z Leszna.Andrzej Markowski, fot. Katarzyna Babi (Mariawita 4-6/2006)Zgierz

18 czerwca 2006

Doroczną uroczystość patronalną, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, obchodzoną 18 czerwca 2006 r. wzbogaciła treść jubileuszowa w związku z setną rocznicą powstania naszego Kościoła i parafii w Zgierzu, która rozpoczęła działalność 11 lutego 1906 r.Na pamiątkę jubileuszu parafianie ufundowali kamienną tablicę, którą podczas uroczystości poświęcił bp M. Ludwik Jabłoński. Następnie przewodniczył on dziękczynnej Mszy św., którą sprawował w asyście kapłanów: M. Kazimierza Kaczmarskiego, proboszcza parafii w Strykowie i M. Bernarda Kubickiego proboszcza parafii w Lipce.

Uczestniczyli w niej również kapłani: M. Robert Żaglewski z Woli Cyrusowej i M. Franciszek Kubik z Sobótki. Przybyli też zaproszeni goście: starosta zgierski Grzegorz Leśniewicz, wiceprezydent Miasta Zgierza Krzysztof Kwiatkowski i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Zgierzu Anna Duda.

Podczas Mszy św. śpiewał Chór Diecezji Śląsko-Łódzkiej i grała orkiestra z Dobrej. Przed wygłoszeniem homilii bp M. Ludwik przekazał serdeczne pozdrowienia od Biskupa Naczelnego M. Włodzimierza Jaworskiego, który nie mógł przybyć na uroczystość.

Bp M. Ludwik mówił o przemożnej opiece Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (patronki zgierskiej parafii), której pozytywnych skutków społeczność parafialna doświadczyła bardzo wiele w ciągu minionych stu lat. Nawoływał, abyśmy byli ufni słowom z objawień św. Marii Franciszki: "Zostawać będą pod opieką Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, bo jako są nieustanne wysiłki przeciwko Bogu i Kościołowi, tak jest potrzebna Nieustająca Pomoc Maryi". Przekazał też serdeczne życzenia pod adresem parafian i proboszcza. Na zakończenie Mszy św. odbyła się procesja, podczas której odśpiewano "Ciebie Boga chwalimy".

Następnie proboszcz kapł. M. Szczepan Orzechowski przedstawił krótką historię parafii, a chórzyści i członkowie orkiestry zaprezentowali kilka utworów muzycznych. Z kolei głos zabrali zaproszeni goście, którzy przekazali życzenia pod adresem całej społeczności mariawickiej w Zgierzu. Starosta zgierski oraz wiceprezydent Miasta Zgierza wręczyli także listy gratulacyjne.

Kapł. M. Szczepan podziękował wszystkim za gesty życzliwości i udział w uroczystości jubileuszowej. Słowa wdzięczności skierował też do parafian, którzy niezwykle aktywnie włączyli się w jej przygotowanie. Odczytał również przekazane na piśmie życzenia od ks. Marcina Undasa, proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej pw. Opatrzności Bożej w Zgierzu, który z uwagi na odbywające się w tym samym czasie uroczystości z okazji poświęcenia ewangelickiego kościoła nie mógł przybyć osobiście.

Ważnym elementem jubileuszowych uroczystości było złożenie kwiatów na grobach pionierów mariawityzmu. Na cmentarzu grzebalnym modlono się za tych, którzy pierwsi przyjęli ideę Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, znosili trudy organizowania życia religijnego i charytatywno-oświatowego.

Przed modlitwą bp M. Ludwik przypomniał sylwetki kapłanów spoczywających na zgierskim cmentarzu: śp. M. Czesława Polikarpa Kahla, bliskiego kuzyna O. Honorata Koźmińskiego i śp. M. Barnaby Gromulskiego, który był proboszczem w Zgierzu przez ponad 50 lat. Młodzież złożyła kwiaty na grobach wspomnianych kapłanów i przy głównym krzyżu cmentarnym.

Później wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na poczęstunek, który przygotowały zgierskie parafianki.

J.O., Fot. Krystian Orzechowski (Mariawita 4-6/2006)Leszno

24 czerwca 2006

Uroczystość jubileuszowa z okazji 100-lecia istnienia Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Lesznie, odbyła się w święto patrona parafii - św. Jana Chrzciciela - w sobotę 24 czerwca 2006 roku.

Proboszcz kapł. M. Karol Babi wraz z parafianami zaprosił biskupów, kapłanów oraz wiernych z innych parafii mariawickich do uczestnictwa w tym święcie. Obecnością swą zaszczycił nas Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski, bp. M. Roman Nowak oraz kapłani: M. Łukasz Kaczorek z Warszawy, M. Kazimierz Kaczmarski ze Strykowa, M. Bernard Kubicki z Lipki, M. Stanisław Bankiewicz z Grzmiącej, M. Robert Żaglewski z Woli Cyrusowej, M. Gabriel Grabarczyk z Pepłowa, M. Stefan Adamiec z Radzyminka, M. Wiesław Kowalczewski z Żarnówki z grupą swoich parafian. Zaproszenie przyjął i w uroczystej Mszy św. uczestniczył wójt Gminy Leszno - p. Andrzej Cieślak.

Msza św. rozpoczęła się o godz. 10.00 przy dźwiękach melodii nowej pieśni pt. "Zbawienie przyszło przez krzyż" granej na organach. Dostojni celebransi procesjonalnie z krzyżem weszli do kościoła. Następnie orkiestra odegrała "Hymn Maryjny". Uroczystemu nabożeństwu przewodniczył bp M. Włodzimierz w asyście bp. M. Romana i kapł. M. Wiesława. Modlono się za 100-lecie parafii lesznowskiej, która miała bardzo burzliwą historię. Okolicznościowe kazanie wygłosił bp M. Włodzimierz, przypominając w nim osoby i wydarzenia, które odegrały ważną rolę w dziejach tej parafii. Wspomniał m.in. o założycielu i pierwszym proboszczu parafii w Lesznie, kapł. M. Bazylim Furmaniku oraz o pogromie dokonanym na mariawitach przez wyznawców Kościoła rzymskokatolickiego 22 kwietnia 1906 roku. Wówczas w obronie wiary i Kościoła mariawickiego stanęli wierni mariawici, nasi dziadkowie, którzy nie szczędzili życia i krwi. W pogromie były ofiary śmiertelne.

Zgromadzeni na uroczystości jubileuszowej z ogromnym wzruszeniem wsłuchiwali się w słowa biskupa, i choć te fakty z życia kościoła w Lesznie, nazywanego często "Grunwaldem mariawityzmu", są dobrze znane, to zawsze wywołują niezwykle poruszające i bolesne refleksje.

My, mariawici żyjący w dzisiejszych czasach, jesteśmy dumni ze swojego Kościoła. Chylimy czoła przed pionierami mariawityzmu. Obecnie nie jesteśmy narażeni na prześladowanie, jednak w obronie wiary, tak jak nasi przodkowie, jesteśmy skłonni do wielkich poświęceń. Mariawityzm i Dzieło Wielkiego Miłosierdzia to cel naszego duchowego życia. Ponad dwugodzinna uroczystość zakończyła się procesją z Przenajświętszym Sakramentem wokół kościoła, odśpiewaniem hymnu "Ciebie Boga chwalimy" i błogosławieństwem.

Oprawę muzyczną oraz specjalnie dobrany repertuar pieśni kościelnych na tak podniosłą uroczystość przygotował kapł. M. Karol Babi z siostrą organistką Krystyną Wasilewską. Orkiestrą dętą dyrygował p. W. Rydek, śpiewał chór parafialny z Leszna.

Po uroczystościach w kościele wszyscy goście i parafianie zaproszeni zostali na smaczny poczęstunek, przygotowany przez tutejsze parafianki. Słoneczna, piękna pogoda, dobry, braterski, serdeczny nastrój pozwolił nam świętować do późnych godzin popołudniowych.

O godz. 16.00 odśpiewano uroczyste Nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie. W oczekiwaniu na gości z Łodzi, Dobrej i Strykowa powracających z uroczystości jubileuszowych w Cegłowie, parafianie lesznowscy sobotnie późne popołudnie spędzali na terenie przykościelnym.

Około godz. 19.00 przed kościół zajechały dwa autokary. Przyjechała nimi orkiestra z Dobrej i chór diecezji śląsko-łódzkiej oraz wierni. Pielgrzymce przewodniczyli: bp M. Ludwik Jabłoński i kapł. M. Szczepan Orzechowski. Gości przywitał proboszcz kapł. M. Karol. Następnie wspólnie odmówiono krótką modlitwę i odśpiewano pieśń "Miłosierdziem Twoim Panie". Refleksją z uroczystości w Cegłowie podzielił się z wiernymi bp M. Ludwik. W swojej przemowie biskup nawiązał też do uroczystości, jaka odbyła się w Lesznie.

W dalszej części gościnnego spotkania odbyły się prezentacje wokalno- muzyczne w wykonaniu chóru, orkiestry oraz smaczny poczęstunek. I tak w szybkim tempie, nastąpiło pożegnanie. Pielgrzymi z diecezji łódzkiej udali się w dalszą podróż, gdyż zapadał zmrok, a oni mieli do pokonania jeszcze daleką drogę. Również lesznowiacy, zmęczeni, ale szczęśliwi rozchodzili się do swoich domów, by następnego dnia spotkać się znów na niedzielnej Mszy św.

Maria Sulik (Mariawita 7-9/2006)Cegłów

24 czerwca 2006

Rok 1906...

Do Jego Jaśnie Wielmożnego Pana Gubernatora Warszawskiej Guberni

My niżej podpisani mieszkańcy parafii Cegłowskiej, powiatu Nowo Mińskiego, Guberni Warszawskiej, niniejszym mamy zaszczyt zawiadomić Jaśnie Wielmożnego Pana, iż w dniu dzisiejszym podaliśmy Jego Ekscelencji Warszawskiemu Rzymsko -Katolickiemu Arcybiskupowi następujące oświadczenie:

"My niżej podpisani mieszkańcy parafii Cegłowskiej, powiatu Nowo Mińskiego, Guberni Warszawskiej, niniejszym oświadczamy, że wyłączamy się z pod opieki duchownej Waszej Ekscelencji i nie życzymy sobie, aby nam przysyłał teraz i na przyszłość swoich Księży do zaspokajania naszych potrzeb duchownych, gdyż odtąd sami sobie w tem radzić będziemy; dodajemy, że kopię niniejszego oświadczenia przesłaliśmy na ręce Jaśnie Wielmożnego Pana Jenerał - Gubernatora Warszawskiego wraz z propozycją, żeby akta stanu cywilnego odtąd były prowadzone przez Urzędy Gminne."

Mamy też zaszczyt zaproponować Jaśnie Wielmożnemu Panu, ażeby akta stanu cywilnego naszej parafii były prowadzone przez Urzędy Gminne, jeżeli to będzie uznane za stosowne... i setki, tysiące podpisów...

Podpisy niniejsze są osób od lat 14, dzieci zaś do lat 14 małoletnie idą za rodzicami stosownie do Najwyższego Ukazu o Tolerancji Religijnej.


21 stycznia - 3 lutego 1906 roku...
Cegłowscy mariawici


Obelisk upamiętniający istnienie szkoły parafialnej - progimnazjum w Cegłowie.

Za przyczyną ruchu mariawickiego, na którego czele stała św. Maria Franciszka Kozłowska, Założycielka Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów i Sióstr Mariawitek, sto lat temu powstała tu nowa parafia, nowy Kościół, wnoszący powiew innego spojrzenia na otaczający świat. I chociaż głównym zadaniem Kościoła mariawickiego jest propagowanie kultu dla Jezusa Eucharystycznego i głoszenie Miłosierdzia Bożego dla świata, jest to nie tylko reforma życia religijnego, ale też i ruch społeczny, mający za zadanie podnoszenie kultury i oświaty w Polsce.

Reformatorem życia religijnego i oświatowego był w Cegłowie, ksiądz Bolesław M. Łukasz Wiechowicz, pierwszy proboszcz tutejszej parafii mariawickiej (przybył do Cegłowa w roku 1903). Był pionierem idei mariawickiej, wielkim społecznikiem, miłośnikiem ludzi. Dzięki niemu, jego ofiarności oraz pracy duszpasterskiej i społecznej, wybudowano kościół i dom parafialny, które zostały oddane do użytku w 1907 r. Piękny, zbudowany w stylu neogotyckim kościół wznoszono przez osiem miesięcy. Dom parafialny to duży, okazały, dwupiętrowy drewniany budynek. W nim prowadzona była ochronka, w latach 1909 - 1910 przebywało w niej około 250 dzieci.

Parafia prowadziła warsztaty: stolarski, szewski, tkacki, hafciarski, szwalniczy, kwiaciarnię, piekarnię, bibliotekę, salę czytelniczą. Ludzi dorosłych, a nawet starych, uczono czytać i pisać na kursach specjalnie prowadzonych dla analfabetów. W 1911 r. została zorganizowana szkoła dwuklasowa z wykładowym językiem polskim. Pragnę złożyć hołd Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Mariawitek, które swoją pracą i modlitwą dały piękny przykład miłości Boga, a zarazem miłości i oddania dla bliźnich. Odchodzą już w zapomnienie siostry, które były kształcone w klasztorze przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości - naszej katedrze - w Płocku. Mariawickie ochroniarki, nauczycielki, instruktorki do sal zajęć? Duszą i kierowniczką tych wszystkich poczynań była Założycielka, Bł. Maria Franciszka - Mateczka.

W latach 1917 - 1925 przy parafii istniało progimnazjum noszące nazwę "Czteroklasowy Zakład Naukowy". Ówczesne władze szkolne w sprawozdaniach powizytacyjnych, wyrażały jednomyślną opinię nazywając je "perłą w swoim okręgu szkolnym ". Opiekun szkoły, ks. Bolesław Wiechowicz, o. Łukasz, sprowadził najlepsze siły nauczycielskie, m.in. profesor Hańską, Helenę Pocholcównę, Irenę Olejnikównę, Blankę Kasprzycką, Olgę Szewczenko. Wspaniałe polonistki: Lilię Dmowską, Irenę Kosińską i wiele innych. Szkoła ta wypuściła w świat setki młodych, zdolnych, uczciwych, szlachetnych ludzi, którym zaszczepiano piękne cechy charakteru: pracowitość, odwagę, tolerancję.

Kapłani mariawiccy (drugi rząd od lewej): M. Grzegorz Dróżdż, M. Zenon Miklus, M. Jan Opala i duchowni z bratnich Kościołów (od lewej): ks. superintendent Zbigniew Kamiński (ew.metod.), ks. Lech Tranda(ew.-ref.), ks. dziekan Henryk Dąbrowski (polskokat.)

Cegłów i Siennica to dwa ośrodki oświatowo - kulturalne w początkach XX wieku, które przodowały w oświacie i kulturze w powiecie mińskim. Po śmierci Opiekuna szkoły w 1924 roku progimnazjum przekształciło się w 7 klasową szkołę powszechną. Pracowały tu dobre siły pedagogiczne - siostry zakonne: Alicja Bucholc (przedmioty ścisłe), Świętosława Michelson (języki obce), Genowefa Gójska oraz świeckie siły młode i bardzo zdolne. Tak było aż do 1939 r.

Lata 1939 - 1944 to czas okupacji i chociaż w budynku parafialnym stacjonował oddział lotników niemieckich, którzy stąd mieli niedaleko do lotniska w Janowie, siostry nie zaprzestały działalności edukacyjnej. Na piętrze kształcono i wychowywano pokolenie Polaków, dzieci wojny i ponurych lat okupacyjnych. Tajne nauczanie prowadziła Genowefa Gójska (imię zakonne Firmina), odznaczona za tę okupacyjną pracę w latach 1939 - 1945 złotą odznaką.

W 1946 r. prywatna, parafialna szkoła została złączona ze szkołą publiczną. Cały majątek szkoły parafialnej, m.in. bogaty zbiór pomocy naukowych, został włączony do wspólnego użytku. Uczono oczywiście w budynku parafialnym. Chciałbym jeszcze raz wyrazić uznanie mariawickim siostrom zakonnym za ich pracę . Zmuszone w czasach stalinowskich do zdjęcia habitów - szat zakonnych, nadal uczyły i wychowywały młodych Polaków. Tak było do 1959 roku, kiedy oddano do użytku nowy i piękny budynek szkolny?

Mija wiek mariawickiego Kościoła i parafii w Cegłowie

24 czerwca 2006 r. o godz. 11.30, dźwięk dzwonu kościelnego w cegłowskiej parafii obwieścił rozpoczęcie uroczystości obchodów 100-lecia istnienia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i erygowania parafii mariawickiej w Cegłowie. Pod przewodnictwem ks. bp. M. Ludwika Jabłońskiego, przy dźwiękach "Pobudki" w wykonaniu orkiestry parafialnej z Dobrej k/Łodzi, weszli procesjonalnie do kościoła duchowni mariawiccy: z Mińska Maz., Wiśniewa, Piaseczna, Dobrej, Łodzi i cegłowski proboszcz.

Byli wśród nich również duchowni z Warszawy z innych Kościołów: ks. dziekan Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego, ks. superintendent Zbigniew Kamiński z Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego, ks. Lech Tranda z Kościoła Ewangelicko - Reformowanego. Na uroczystej Mszy św. w intencji Kościoła i parafii obecni byli zaproszeni świeccy goście: gospodarz naszej gminy wójt - Krzysztof Miklaszewski, wójt gminy Siennica - Grzegorz Zieliński, gminy Jakubów - Stanisław Piotrowski, przedstawiciel starosty mińskiego - Antoniego Tarczyńskiego - Krystyna Pazio, przedstawiciele Policji: zastępca komendanta nadinspektor Kostrzewa, komendant Policji w Mrozach - M. Walecki, dyrektor szkoły - Beata Walas, Radny Powiatu - Jan Broda, dyrektor Barbara Wilk i Tadeusz Sobotka z DPS Mienia, Radni Gminy Cegłów oraz poczty sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Związku Kombatantów i Więźniów Politycznych RP.

Oprawę muzyczną Mszy św. zapewnił Chór Diecezji Śląsko - Łódzkiej pod dyrekcją dr. H. Kapusty. Kościół był wypełniony po brzegi, bardzo duża rzesza ludzi zgromadziła się wokół Świątyni. Wszyscy uczestnicy odczuwali powagę chwili. Na wielu twarzach pojawiło się wzruszenie, łzy, radość przeplatana wspomnieniami. A jest co powspominać, bo parafia ma bogatą historię. Mariawicka parafia odznacza się pobożnością, pracą i gościnnością - nie patrząc na przynależność wyznaniową. Dlatego w tej uroczystej chwili byli wśród nas: rzymskokatolicy, prawosławni, ewangelicy...

Przed obchodami uroczystości uporządkowano plac wokół kościoła i ul. Mariawicką. W pracach tych znaczącą pomoc okazali wójt Krzysztof Miklaszewski i radni. Szczególne podziękowania należą się wójtowi, który osobiście nadzorował pracę przy porządkowaniu terenu, na którym dawniej znajdowała się szkoła parafialna - progimnazjum. W tym miejscu został ustawiony pamiątkowy obelisk.

Na godz. 16.00 przybył do Cegłowa ks. bp M. Włodzimierz Jaworski - Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Jak każdego 24 dnia miesiąca odbyła się Adoracja miesięczna Przenajświętszego Sakramentu. Po nabożeństwie nastąpiło poświęcenie nowo postawionego pomnika na grobach kapłanów: M. Łukasza Wiechowicza - założyciela parafii i kapłana M. Tadeusza Bucholca - wieloletniego proboszcza.

Na zakończenie obchodów jubileuszu została poświęcona tablica pamiątkowa umieszczona na obelisku zawierająca następujący napis: "W hołdzie Założycielowi Progimnazzjum Mariawickiego i Warsztatów Przyuczenia Zawodowego w Cegłowie - Kapłanowi Bolesławowi M. Łukaszowi Wiechowiczowi i Siostrom ze Zgromadzenia Sióstr Mariawitek, Nauczycielom i Wychowawcom, którzy wiernie służyli Bogu, bliźnim i idei Dzieła Wielkiego Miłosierdzia - Mariawityzmowi - w setną rocznicę powstania Kościoła Starokatolickiego mariawitów - wdzięczni i pamiętający uczniowie, wychowankowie i parafianie. Cegłów 2006 rok".

Inicjatorami podjętych dla upamiętnienia jubileuszu przedsięwzięć byli parafianie: nestor Rady Parafialnej - Władysław Rutkowski oraz Edward Rżysko, Włodzimierz Kieliszczyk, Kazimierz Rżysko, Jadwiga Stachowicz, Zofia Podobas, Maria Chmielewska i całe rzesze ludzi dobrego serca.

Na pożegnanie gości - księży biskupów, kapłanów i świeckich zabrzmiał marsz w wykonaniu orkiestry.

Oby ta podniosła uroczystość, podczas której wspominaliśmy piękne, ale i bolesne chwile z dziejów mariawickiego Kościoła i Parafii w Cegłowie, przyczyniła się do pogłębienia naszej wiary w Dzieło Wielkiego Miłosierdzia. Umocnieni duchowo, kochajmy się i jako dzieci Boże bądźmy razem, nie tylko od święta, ale i na co dzień...

kapł. M. Grzegorz Dróżdż, Fot. P. Dróżdż (Mariawita 7-9/2006)Dobra

25 czerwca 2006

W Dobrej uroczystość patronalna św. Jana Chrzciciela, wypadająca w sobotę 24 czerwca odbyła się następnego dnia, w niedzielę 25 czerwca. Była to zarazem uroczystość jubileuszowa. O godz. 11.00 rozpoczęła się dziękczynna Msza św., której przewodniczył Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski.

W uroczystości brał także udział Biskup Diecezji śląsko-łódzkiej M. Ludwik Jabłoński, który w latach 1972-1995 pełnił w tutejszej parafii funkcję proboszcza. Obecni byli kapłani z okolicznych parafii: M. Kazimierz Kaczmarski ze Strykowa, M. Bernard Kubicki z Lipki, M. Robert Żaglewski z Woli Cyrusowej, M. Stanisław Bankiewicz z Grzmiącej oraz kapłani mający swoje korzenie w zgierskiej parafii M. Grzegorz Dróżdż z Cegłowa i M. Ładysław Ratajczyk z Gniazdowa, który przyjechał na uroczystość autokarem ze swoimi parafianami.

Przybyli także łódzcy duchowni z innych wyznań: znany ekumenista ks. rektor Adam Kleszczyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i ks. dziekan Stanisław Muchewicz z Kościoła Polskokatolickiego. Na uroczystości obecni byli również: wicestarosta zgierski Marcin Karpiński, przewodniczący Rady Miasta w Strykowie Paweł Kasica, radny Rady Miasta w Strykowie Jarosław Filipiński, dyrektor miejscowej Szkoły Podstawowej w Dobrej Waldemar Śliwkiewicz, prezes Zarządu OSP w Dobrej Zbigniew Jaworski, prezes Zarządu OSP w Kiełminie Bogdan Potakowski.

Przed Mszą św. została poświęcona przez bp. M. Włodzimierza Jaworskiego w asyście duchowieństwa pamiątkowa tablica umieszczona w kruchcie kościoła z okazji stulecia istnienia tutejszej parafii.

Msza św., którą odprawił Biskup Naczelny M. Włodzimierz w asyście kapłanów: M. Kazimierza i M. Bernarda, była uroczystym modlitewnym aktem dziękczynienia złożonym Bogu za 100 lat opatrzności Bożej nad Kościołem mariawickim i tutejszą parafią. Liturgię nabożeństwa wzbogacił śpiew Chóru Diecezji Śląsko-Łódzkiej pod kierunkiem dr. Henryka Kapusty i muzyka w wykonaniu miejscowej orkiestry parafialnej pod batutą kapelmistrza Jana Nowaka.

W homilii bp M. Ludwik, nawiązując do dziejów dobrzyńskiej parafii, przypomniał sylwetkę O. Dominika Skolimowskiego, założyciela i pierwszego jej proboszcza. Wspomniał też następnych proboszczów, którzy przewodzili tutejszej społeczności i pozostają we wdzięcznej pamięci parafian. Pod adresem całej parafii i proboszcza kapł. M. Szczepana przekazał serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa.

W kościele zabierali też głos księża z bratnich Kościołów - ks. A. Kleszczyński i ks. St. Muchewicz. Mszę św. zakończyła procesja Eucharystyczna wokół kościoła i odśpiewanie hymnu "Ciebie Boga chwalimy".

Następnie przed kościołem wysłuchano pieśni w wykonaniu chóru i wiersza autorstwa bp. M. Andrzeja Gołębiowskiego "Do mojej Matki", który recytował Damian Kacprzak. Został on napisany ku czci św. Marii Franciszki, bez której nie byłoby mariawityzmu i mariawitów. Historię parafii w Dobrej przedstawił proboszcz kapł. M. Szczepan.

Później głos zabrali zaproszeni goście. Życzenia z listem gratulacyjnym od starosty zgierskiego przekazał wicestarosta Marcin Karpiński, a kosz kwiatów i życzenia napisane na ozdobnej metalowej tabliczce od Burmistrza Miasta i Gminy Stryków Andrzeja Jankowskiego wręczył przewodniczący Rady Miasta w Strykowie Paweł Kasica. Życzenia pod adresem parafian i proboszcza przekazał także dyrektor Sz.P. w Dobrej W. Śliwkiewicz.

Proboszcz kapł. M. Szczepan podziękował za kwiaty i życzenia, a parafianom za pracę przy zorganizowaniu jubileuszowej uroczystości. Biskupom, kapłanom i zaproszonym gościom młodzież wręczyła kwiaty. Kolejnym punktem obchodów stulecia Kościoła i parafii był przemarsz na cmentarz grzebalny, aby przy grobach kapłanów śp.: M. Dominka, M. Serafina, M. Franciszka, Sióstr Zakonnych oraz zmarłych parafian odmówić modlitwę. To właśnie oni byli cząstką tej parafii i tworzyli jej historię. Na grobach i przy głównym krzyżu młodzież złożyła kwiaty. Modlitwę prowadził bp M. Włodzimierz.

Uczestników uroczystości zaproszono na poczęstunek przygotowany przez rodziny z tutejszej parafii.

J. O., Fot. Krystian Orzechowski (Mariawita 4-6/2006)Peplowo

2 lipca 2006

Niedziela 2 lipca 2006 roku była szczególnie radosna dla proboszcza i parafian z Pepłowa. Tego dnia świętowaliśmy nie tylko uroczystość patronalną, ale również setną rocznicę powstania naszego Kościoła oraz parafii w Pepłowie.

Kapł. M. Gabriel Grabarczyk, przy mikrofonie Iwona Kardas

Cieszyli się parafianie widząc tak licznie przybywających gości, bowiem zaszczycili nas swoją obecnością: Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski, bp. M. Roman Nowak, a także kapł. M. Fidelis Kaczmarski(dawny proboszcz w Pepłowie), kapł. M. Stefan Adamiec, kapł. M. Łukasz Kaczorek, kapł. M. Wiesław Kowalczewski, kapł. M. Krzysztof Czyżewski, kapł. M. Robert Żaglewski, kapł. M. Stanisław Bankiewicz oraz kapł. M. Karol Babi wraz z orkiestrą i parafianami z Leszna. Przyjechały również dzieci wypoczywające na koloniach w Płocku, strażacy z OSP Kanigowo, a także bracia i siostry z sąsiednich parafii.

Mszę świętą rozpoczęło uroczyste przejście duchowieństwa, poprzedzanego przez ministrantów i poczet sztandarowy OSP. Sumie przewodniczył Biskup Naczelny M. Włodzimierz, celebrując ją wspólnie z bp. M. Romanem i kapł. M. Fidelisem. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra i chór parafialny z Leszna k. Warszawy.

Przed komunią św. kapł. M. Fidelis krótkim kazaniem i modlitwą przygotował wszystkich na przyjęcia do serc Pana Jezusa. Było to wydarzenie szczególnie ważne zwłaszcza dla Andżeliki Korzeniewskiej, która tego dnia pierwszy raz przystąpiła do Stołu Pańskiego. W czasie nabożeństwa okolicznościowe kazanie wygłosił Biskup Naczelny. W słowie skierowanym do wiernych wskazał na wartości duchowe, jakie tkwią w mariawityzmie. Przypomniał również rodzicom o obowiązku wychowania dzieci w duchu określonym przez idee mariawickie. Nabożeństwo zakończyła uroczysta procesja z Przenajświętszym Sakramentem poprowadzona przez bp. M. Romana.

Następnie wszyscy obecni zgromadzili się na placu przed kościołem, aby wysłuchać akademii przygotowanej przez dzieci i młodzież pod kierunkiem proboszcza kapł. M. Gabriela Grabarczyka. Młodzi artyści w sposób metaforyczny starali się pokazać 100 lat istnienia Kościoła mariawickiego. Na początku wszyscy stali w kruchcie, a gdy rozległ się grzmot usłyszeliśmy słowa Pana Jezusa skierowane niegdyś do Mateczki: "Chcę, aby powstało Zgromadzenie Kapłanów pod nazwą Mariawitów (...) Masz być Mistrzynią i Matką". Mateczka w pokorze przyjęła wolę Pana "i poszedł lud za ich wołaniem, radośnie zrzucił grzechów brzemię. To było pierwsze zmartwychwstanie, co nawiedziło polską ziemię". Dzieci mówiły również, że błogosławiona Maria Franciszka bardzo cierpiała z powodu prześladowania, jakie dotknęło mariawitów i ją samą, ale także o tym, że potrafiła zawierzyć się Bogu w cierpieniu i modlić się za tych, którzy ją prześladowali.

Następnie zagrały werble zwiastując rozłam z Kościołem Rzymskokatolickim. Młodzież starała się przybliżyć przyczyny odrzucenia mariawityzmu, mówiąc, iż "patrząc na sprawę prześladowania mariawitów z punktu widzenia Kościoła Rzymskokatolickiego, była to walka jak najbardziej konieczna i słuszna. Porzucić sytość i wygodę życia doczesnego dla jakiegoś ubóstwa?! To absurd!!!" Przyjęcie mariawityzmu oznaczało, bowiem reformę życia Kościoła i duchowieństwa. Z drugiej strony czy duchowni mariawiccy mieli pozostać lojalni wobec władzy nie będąc w zgodzie z własnym sumieniem? Wyrzec się Woli Bożej dla człowieka?

Kolejna scena przedstawiała bardzo smutny rozdział w historii mariawitów - śmierć błogosławionej Marii Franciszki. Wykonawcy zacytowali m.in. następujące słowa Mateczki: "Dziś rocznica jak ofiarowałam swe życie za pokój sióstr, klasztoru, miasta i ojczyzny, i Pan przyjął tę ofiarę".

Po fragmencie recytowanego wiersza "ostatnie krople gorzkiej żółci zalały tlejący płomyk życia jej", młodzież opuściła kościół i wyszła na schody, podkreślając tym gestem śmierć Mateczki.

Aktorzy starali się także przybliżyć słuchaczom przyczyny rozłamu wewnętrznego w mariawityzmie, cytując bp. M Innocentego Gołębiowskiego, który pisał: "Nie chodziło wtedy o zmianę osoby kierowniczej, a (...)o powrót do pierwotnych założeń Mariawityzmu". Materiału do refleksji dostarczył również wiersz "Pierwsi mariawici":

Gdzie są ci wszyscy, co o świcie
Szli na mszę świętą przyjąć Pana? (...)

Gdzie są te serca wierne czułe?
Co tak Mateczkę ukochały?
Ich dzieci wnuki się popsuły
Gdy się z tym światem pokumały!


Symbolem trudnych czasów - zamętu, chaosu, niepewności była również śpiewana przez Maćka Dondzika pieśń "Ciągły niepokój na świecie". Akademię zakończono jednak optymistycznym akcentem, mówiąc o młodzieży, która jest naszą przyszłością, którą "dopiero poranek wita, niechaj idea w jej sercach leży i to piękne słowo Mariawita!" Po tych słowach kapł. M. Gabriel poprosił wszystkich o powstanie i wspólne odśpiewanie "Nie rzucim dzieła". Oj nie jedna łza zakręciła się w oku...

Ogromną niespodziankę sprawiły wszystkim dzieci kolonijne, które zaprezentowały dwie pieśni mariawickie. A dobrą okazją do podzielenia się refleksjami z minionego dnia był wspaniały poczęstunek, przygotowany przez siostry parafianki z Pepłowa, dla wszystkich przybyłych gości.

Ania Górecka (Mariawita 7-9/2006)Łowicz

9 lipca 2006

W niedzielę 9 lipca 2006 r. parafia w Łowiczu obchodziła setną rocznicę swojego powstania i samodzielnego istnienia. Na uroczystość przybyli: Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów M. Włodzimierz Jaworski, ordynariusz diecezji śląsko-łódzkiej biskup M. Ludwik Jabłoński oraz kapłani: M. Stefan Adamiec z parafii w Radzyminku, M. Zenon Miklus z parafii w Piasecznie, M. Bernard Kubicki z parafii w Lipce, M. Stanisław Bankiewicz z parafii w Grzmiącej, Grzegorz Dróżdż z parafii w Cegłowie wraz z delegacją młodzieży, która przywiozła ze sobą sztandar maryjny.

Licznie przybyli miejscowi parafianie, a także pielgrzymi z okolicznych i dalszych parafii. Przed rozpoczęciem uroczystej Mszy Św. bp M. Włodzimierz Jaworski poświęcił pamiątkową tablicą ufundowaną przez proboszcza i parafian z okazji 100-lecia istnienia parafii.

Mszę Św. dziękczynną celebrował biskup M. Włodzimierz w asyście kapłana M. Zenona oraz kapłana M. Bernarda. Pieśni w wykonaniu chóru diecezji śląsko-łódzkiej pod dyrekcją dr. Henryka Kapusty podkreśliły uroczysty nastrój nabożeństwa. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra dęta z parafii w Woli Cyrusowej.Okolicznościowe kazanie wygłosił bp M. Ludwik. Przybliżył losy tutejszych parafian i ich zaangażowanie w służbę Bogu. Podziękował tym, którzy wytrwali, pokonali próbę doświadczenia i pozostali wierni Kościołowi mariawickiemu. Zaapelował do wiernych, aby mieli w pamięci słowa psalmisty i nimi kierowali się w życiu: "Miej ufność w Bogu, albowiem jeszcze będę Go chwalił".

- Jeśli nawet wchodzimy w dolinę śmierci, prześladowania, kiedy wszyscy nastawieni są przeciwko nam, złorzeczą nam, nie bójmy się, bo Chrystus Pan jest z nami.

On powiedział do naszej założycielki bł. Marii Franciszki: "Ja sam dzieło moje doprowadzę do końca..., słowa moje muszą się wypełnić", dlatego bądźmy wierni, trwajmy w wierze, nie pozwólmy, aby sprawy trzeciorzędne przysłoniły nam Jezusa, bo On i tylko On jest ostatnim ratunkiem dla ginącego w grzechach świata - mówił Bikup. Na zakończenie bp M. Ludwik życzył łowickim parafianom błogosławieństwa Bożego i wiary, aby swój los, swoje codzienne trudy powierzali Bogu, a On przeprowadzi ich przez życie zwycięsko.

Kapł. M. Robertowi Żaglewskiemu, który od 1995 roku pełni funkcję proboszcza parafii w Łowiczu podziękował za pracę włożoną w pielęgnowanie duchowości tutejszych wiernych, a także za poświęcenie i troskę o utrzymywanie należytego stanu technicznego łowickiej świątyni.

Później głos zabrał kapł. M. Robert, który przedstawił krótką historię łowickiej parafii, a następnie podziękował wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę, w szczególności Biskupowi Naczelnemu za celebrę Mszy Świętej, bp. Ludwikowi za wygłoszone kazanie, kapłanom i licznie zgromadzonym pielgrzymom oraz parafianom za pomoc i wielkie zaangażowanie w przygotowanie jubileuszowej uroczystości.

Na zakończenie odbyła się procesja z Przenajświętszym Sakramentem zakończona odśpiewaniem hymnu dziękczynnego "Ciebie Boga chwalimy". Po procesji wszyscy zgromadzeni udali się na poczęstunek przygotowany przez łowickie parafianki. Uroczystość z pewnością podbudowała duchowo tutejszych parafian i na długo pozostanie w ich pamięci.

Renata ROSIAK, Fot. J. Soja (Mariawita 10-13/2006)Lipka

16 lipca 2006

Proboszcz kapł. M. Bernard Kubicki wita przybyłych gości

Uroczystość stulecia istnienia parafii mariawickiej w Lipce miała miejsce 16 lipca b.r. w uroczystość Matki Boskiej Szkaplerznej i połączona była z Sakramentem Bierzmowania.

Przed rozpoczęciem Sumy, proboszcz miejscowej parafii kapłan M. Bernard Kubicki, powitał przybyłych gości: Biskupa Naczelnego M. Włodzimierza Jaworskiego, Biskupa Diecezji śląsko-łódzkiej M. Ludwika Jabłońskiego, ks. dziekana Stanisława Muchewicza z Kościoła Polskokatolickiego oraz kapłanów z sąsiednich i dalszych parafii, a także: starostę zgierskiego Grzegorza Leśniewicza, radną powiatową Alicję Więcławską - Łapacz, starostę brzezińskiego Edmunda Koteckiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Strykowie Pawła Kasicę oraz panią sekretarz tego Urzędu Mirosławę Perdion, wójta gminy Brzeziny Zbigniewa Sokołowskiego, panią wójt gminy Dmosin Danutę Supera, panią dyrektor Gimnazjum w Bratoszewicach Ewę Piórkowską, zespół ludowy "Lipowianki", druhów z OSP Nowostawy, którzy zabezpieczyli porządek na placu parafialnym oraz wszystkich przybyłych z sąsiednich i dalszych parafii, jak również miejscowych parafian. Uroczystość nagrywana była przez ekipę telewizyjną z II programu TVP.
Uroczystą Sumę odprawił Biskup Naczelny. Podczas Mszy św. śpiewał Chór Diecezji Śląsko-Łódzkiej pod dyrekcją Henryka Kapusty, grała parafialna orkiestra dęta, którą dyrygował Ignacy Pierasiak. W czasie nabożeństwa Słowo Boże wygłosił główny celebrans. Mówił o tradycji szkaplerza maryjnego i o łaskach z nim związanych. Duchowni mariawiccy także noszą szkaplerz, jako znak szczególnego oddania się na służbę Maryi. Na tym szkaplerzu widnieje wyhaftowana monstrancja, wskazująca także na eucharystyczny motyw tej służby. Bp. M. Włodzimierz życzył parafianom w Lipce by nadal wiernie trwali przy swoim Kościele, by parafia ta, jak dotychczas, nadal była prężną placówką w regionie łódzkim.

Pod koniec Sumy biskup diecezjalny M. Ludwik Jabłoński udzielił 28 dzieciom Sakramentu Bierzmowania. Następnie otrzymały one pamiątki bierzmowania wraz z zobowiązaniem uczestniczenia w miesięcznej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu. Na zakończenie odśpiewano hymn dziękczynny "Ciebie Boga chwalimy" i pieśń "O Maryjo, niebios Pani!" Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy przeszli przed kościół, gdzie biskup M. Ludwik poświęcił pamiątkową tablicę. Następnie odbyła się okolicznościowa akademia. Po hymnie "Nie rzucim Dzieła" referat, obrazujący stuletni dorobek parafii w Lipce, wygłosił przedstawiciel Rady Parafialnej Dariusz Matuszewski.

Mówił o początkach i o rozwoju tej parafii. Przypomniał pracujących tu kapłanów: M. Kazimierza Kaczyńskiego, M. Andrzeja Jałosińskiego, M. Gabriela Kamera i M. Mirosława Polkowskiego. Od dwudziestu dwóch lat proboszczem jest kapł. M. Bernard Kubicki. Następnie dzieci i młodzież deklamowały wiersze związane z Kościołem i Założycielką św. Marią Franciszką Kozłowską. Śpiewał też chór a na zakończenie zespół "Lipowianki" wykonał pieśni, wśród nich "O Boże, Panie mój". Całość akademii przygotowała i prowadziła katechetka ze Szkoły Podstawowej w Niesułkowie Jolanta Walak.

Pod koniec akademii wystąpili przedstawiciele władz samorządowych. Starosta zgierski Grzegorz Leśniewicz i radna powiatowa Alicja Więcławska - Łapacz przekazali na ręce proboszcza M. Bernarda podziękowania za rozwój duchowy i kulturowy Powiatu Zgierskiego oraz życzenia wszelkiej pomyślności. Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Kasica i Sekretarz Urzędu Miasta-Gminy w Strykowie Mirosława Perdion wręczyli proboszczowi kosz kwiatów i pamiątkową tablicę z gratulacjami z racji jubileuszu 100-lecia istnienia parafii mariawickiej w Lipce.

Starosta brzeziński Edmund Kotecki i wójt gminy Brzeziny Zbigniew Sokołowski złożyli wszystkim parafianom serdeczne gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu i życzyli wiele duchowych i materialnych sukcesów na kolejne dziesięciolecia i stulecia.

Dyrektor Gimnazjum w Bratoszewicach Ewa Piórkowska wraz z kwiatami przekazała proboszczowi podziękowania za dotychczasową pracę z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną, a parafii gratulowała tak wspaniałego młodego pokolenia.

Proboszcz parafii w Lipce odczytał też list gratulacyjny, wraz z życzeniami obfitych Łask Bożych, jaki przekazała wójt gminy Dmosin Danuta Supera. Dziękując za wytrwanie do końca akademii, kapłan M. Bernard zaprosił obecnych do Domu Kultury w Niesułkowie Kolonii na wspólny posiłek, przygotowany przez miejscowe parafianki. Podczas obiadu śpiewał zespół "Lipowianki" i grała miejscowa orkiestra dęta.

Kapł. M. Bernard Kubicki, Fot. T. Kubicki (Mariawita 7-9/2006)Gniazdów

22 lipca 2006

W sobotę 22 lipca 2006 r. odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu 100. rocznicy powstania Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Gniazdowie.

Na te obchody przybyli miejscowi mariawici oraz wierni z sąsiednich i odległych parafii oraz zaproszeni goście. Obecny był Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski, bp. M. Ludwik Jabłoński - Ordynariusz Diecezji Śląsko-Łódzkiej i kapłani mariawiccy: M. Paweł Rudnicki wraz ze swoimi parafianami z Krakowa, M. Antoni Staroszyński z Sosnowca, M. Szczepan Orzechowski z Orkiestrą Dętą z Dobrej i parafianami, M. Robert Żaglewski z Woli Cyrusowej, M. Stefan Adamiec z Radzyminka - były proboszcz Parafii w Gniazdowie, M. Bernard Kubicki z Lipki, M. Łukasz Kaczorek wraz ze swoimi parafianami z Warszawy. M. Jan Opala z parafianami z Mińska Mazowieckiego, M. Krzysztof Czyżewski z Żeliszewa, M. Wiesław Kowalczewski z Żarnówki, Chór Diecezji Śląsko- Łódzkiej, Bracia i Siostry ze Strykowa, Lipki, Lutkówki, Łodzi, Starczy, Koziegłów.

Kościoły zrzeszone w Śląskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej reprezentowali: ks. Jan Gross - Przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE, prezes Synodu Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego; Kościół Polskokatolicki reprezentowali: bp Jerzy Szotmiller - Ordynariusz Diecezji Krakowsko - Częstochowskiej; ks. Adam Stelmach - wikariusz biskupi, proboszcz w Sosnowcu; ks. Infułat Eugeniusz Stelmach - Wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału PRE; Dziekan dekanatu śląskiego; ks. Mirosław Drabiuk - Proboszcz Parafii Prawosławnej w Częstochowie; ks. Henryk Rother Sacewicz - Pastor Wspólnoty Kościołów Chrześcijańskich w Sosnowcu; ks. Tomasz Nowak - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Gniazdowie.

Proboszcz parafii w Gniazdowie kapł. M. Ładysław Ratajczyk

W uroczystości uczestniczyły także władze samorządowe: Mieczysław Chudzik - Starosta Częstochowski, Krystian Szostak - Wicestarosta Pszczyński, Jacek Ślęczka - Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy, Wiesław Szymczyk - Wójt Gminy Starcza, Zofia Jakubczyk - Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Stanisław Błoński - Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy, Ilona Ciura - Zastępca Wójta Gminy Starcza, Jan Figarski - Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Leonard Jagoda - Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy i Miasta Koziegłowy, Jerzy Niedbała - Sołtys Gniazdowa, Andrzej Jastrzębski -Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Koziegłowach, Jadwiga Balińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gniazdowie, Halina Rogacz - Dyrektor Gimnazjum w Starczy, Marian Krzyczmanik - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starczy, dr Józefa Wiśniewska z Koziegłów, Monika Matl - redaktor Telewizji Katowice, Andrzej Gawliński - właściciel firmy GAMEX, Grono Pedagogiczne z Gniazdowa i Koziegłów.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 od poświęcenia tablicy pamiątkowej, którego dokonał bp M. Ludwik Jabłoński w asyście duchowieństwa mariawickiego, ekumenicznego i władz samorządowych oraz wiernych. Napis na tablicy głosi: "Dla Uczczenia Setnej Rocznicy Powstania Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP i Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Gniazdowie w dowód wdzięczności Panu Bogu za okazane Miłosierdzie. Proboszcz i Parafianie. Gniazdów, 22 VII 2006 r."

Następnie uroczyste nabożeństwo odprawił Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski w asyście kapłanów: M. Wiesława Kowalczewskiego z Żarnówki i M. Bernarda Kubickiego z Lipki. Msza św. była modlitewnym aktem dziękczynienia złożonym Bogu za 100 lat opatrzności Bożej nad Kościołem. Oprawę muzyczną Mszy św. i akademii okolicznościowej zapewnili: Chór Diecezji Śląsko- Łódzkiej pod dyrekcją dr Henryka Kapusty i orkiestra parafialna z Dobrej pod batutą kapelmistrza Jana Nowaka. Po ewangelii św. kazanie okolicznościowe wygłosił bp Ludwik.

Przed Komunią św. bp Włodzimierz krótkim kazaniem i modlitwą przygotował wiernych na przyjęcie do serc Pana Jezusa.
W pierwszym rzędzie od lewej: kapł. M. Antoni Staroszyński z mariawickiej parafii w Sosnowcu, ks. Henryk Rother Sacewicz - Pastor Wspólnoty Kościołów Chrześcijańskich w Sosnowcu, ks. Tomasz Nowak - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Gniazdowie
W procesji Monstrancję niesie bp M. Ludwik Jabłoński, asystują od lewej: kapł. M. Antoni Staroszyński i kapł. M. Szczepan Orzechowski
Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy - Jacek Ślęczka i Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy- Zofia Jakubczyk wręczają proboszczowi kapł. M. Ładysławowi Ratajczykowi pamiątkową tablicę

Wspomniał w nim. m.in. o pierwszym proboszczu i założycielu parafii mariawickiej, kapłanie M. Hieronimie Skrzypicielu, który na ziemi gniazdowskiej poświecił dla mariawityzmu swoje bohaterskie życie pełne modlitwy, cierpienia i ciężkiej pracy. Przebaczał swoim wrogom, gdy go prześladowali i odwzajemniał się miłością niosąc pomoc. Dzięki jego misyjnej działalności, w Dzieło Wielkiego Miłosierdzia uwierzyło tysiące ludzi, którzy z wielkim zapałem pobudowali kościół w Gniazdowie, Starczy i w Koziegłowach. Szli na nabożeństwa do Baranka utajonego w Przenajświętszym Sakramencie jak "Naród Wybrany przez pustynię" pomimo cierpienia, aby Go dniami i nocami adorować i przyjmować w Komunii św. do swoich serc.

W kościele przemawiali też księża z bratnich kościołów - ks. Jan Gross i ks. bp Jerzy Szotmiller. Ksiądz Jan Gross w imieniu Śląskiego Oddziału PRE na ręce Biskupa Naczelnego, Biskupa Diecezjalnego i księdza proboszcza złożył najlepsze życzenia dla całego Kościoła Mariawickiego i parafii w Gniazdowie. Podkreślił, że "Kościół Mariawitów od samego początku był Kościołem ekumenicznym. Stał u zarania tworzenia PRE i wytrwał po dzień dzisiejszy współpracując godnie z Kościołami Ekumenicznymi". Wspomniał także o Marii Magdalenie, która pierwsza była u grobu Pana Jezusa. Gdy powiedział do niej "Mario", rozpoznała w Nim Chrystusa. "Więc my rozpoznajemy Chrystusa w słowie, Sakramentach św., w Eucharystii, której Kościół Mariawicki szczególnie oddaje cześć. Abyście na głos każdego wezwania umieli zawsze odpowiedzieć. Niech Pan obdarzy Was pokojem i błogosławieństwem na drugie stulecie."

Natomiast ksiądz bp Jerzy Szotmiller złożył życzenia z okazji 100- lecia Kościoła Mariawickiego i Parafii w imieniu władz Kościoła Polskokatolickiego ks. bpa Wiktora Wysoczańskiego i Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, kapłanów i wiernych. Życzył wielu łask Bożych i wstawiennictwa patronki św. M. Magdaleny. "Niech płynie radość i szczęście a Pan za przyczyną Matki Najświętszej i św. M. Magdaleny niech Was błogosławi na dalsze lata."

Mszę św. zakończyła procesja Eucharystyczna wokół kościoła i odśpiewanie hymnu: "Ciebie Boga chwalimy". Po Mszy św. uczestnicy zgromadzili się na okolicznościowej akademii przed kościołem. Rozpoczął ją proboszcz serdecznym powitaniem wszystkich zgromadzonych. W programie akademii znalazły się wiersze, pieśni mariawickie i referat przybliżający historię tutejszej parafii.

Po akademii zabierali głos przedstawiciele władz samorządowych: Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy- Jacek Ślęczka i Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy- Zofia Jakubczyk składając serdeczne gratulacje i życzenia z okazji Jubileuszu 100-lecia Kościoła i Parafii Mariawickiej w Gniazdowie. Wręczyli proboszczowi pamiątkową tablicę i kosz czerwonych róż. Starosta częstochowski Mieczysław Hudzik i Wójt Gminy Starcza - Wiesław Szymczyk przekazali serdeczne życzenia Błogosławieństwa Bożego w następnych dziesięcioleciach i wręczyli kapłanowi list gratulacyjny.

Życzenia z listem gratulacyjnym od pani Jadwigi Wiśniewskiej - Poseł na Sejm odczytała i przekazała dyrektor Szkoły Podstawowej w Gniazdowie - Pani Jadwiga Balińska. Ze względu na trwające obrady sejmu pani Poseł nie mogła przybyć osobiście. Kapłan Ładysław podziękował za kwiaty, życzenia i z serca złożone ofiary, a parafianom za gorliwą pracę przy zorganizowaniu uroczystości. Zaprosił też wszystkich gości na poczęstunek do plebanii i w ogrodzie na świeżym powietrzu pod parasolami. W czasie posiłku przygrywała orkiestra z Dobrej. Uroczystość nagrywana była przez ekipę telewizyjną programu TVP3 Katowice.

Z okazji 100-lecia parafii w Gniazdowie kapłan M. Ładysław wydał folder . Przed obchodami uroczystości wykonano wiele prac: pobudowano nowe ogrodzenie kościoła, została założona kostka brukowa, przeprowadzono kapitalny remont kapliczki św. Rocha, pomalowano fundament kościoła, chór, wszystkie drzwi, zakupiono dywan i odnowiono postument z figurą Matki Bożej oraz pozłocono ołtarz. Za znaczącą pomoc w tych pracach i dobrą współpracę proboszcz serdecznie podziękował panu burmistrzowi.

O uroczystości w Gniazdowie pisała Gazeta Myszkowska, Kurier Myszkowski, Dziennik Zachodni oraz Nasza Gmina Koziegłowy. Ukazała się książka "Almanach Ziemi Koziegłowskiej" - Praca Zbiorowa pod redakcją dr Józefy Wiśniewskiej, w której jest artykuł pt. "Parafia Mariawicka w Gniazdowie" opracowany przez ks. Tadeusza M. Ładysława Ratajczyka.

Marlena RATAJCZYK, Fot. Konrad Nawara (Mariawita 10-12/2006)Piaseczno

30 lipca 2006

bp M. Włodzimierz Jaworski

W niedzielę 30 lipca 2006 roku w parafii Piaseczno odbyła się wielka uroczystość patronalna Św. Anny połączona z obchodami setnej rocznicy powstania Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Piaseczno to mała parafia należąca do Diecezji Lubelsko-Podlaskiej, licząca około 100 wiernych. Funkcję proboszcza sprawuje w niej kapłan M. Zenon Miklus.

W parafii jest mały kościółek, który na tę uroczystość, przy dużych staraniach i wysiłkach kapłana M. Zenona oraz pomocy parafian i wiernych z sąsiednich parafii, został odnowiony.

Na uroczystość przybył Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski, kapłan M. Robert z Woli Cyrusowej wraz z orkiestrą parafialną i wiernymi z tamtejszej parafii, kapł. M. Zbigniew Nawara z Wiśniewa, kapł. M. Jan Opala z Mińska Maz., kapł. M. Karol Babi z Leszna, kapł. M. Wiesław Kowalczewski z Żarnówki, kapł M. Łukasz Kaczorek z Warszawy oraz liczni goście z pobliskich parafii.

Biskup M. Włodzimierz Jaworski przed rozpoczęciem Mszy Św. poświęcił tablicę pamiątkową, którą parafianie wraz z proboszczem ufundowali z okazji 100-lecia istnienia naszego Kościoła, a następnie w asyście kapłanów M. Zbigniewa i M. Jana przewodniczył dziękczynnej Mszy Świętej.

Podczas nabożeństwa śpiewał chór parafialny i grała orkiestra z Woli Cyrusowej pod dyrekcją brata Piotra Brzezińskiego.

Po Ewangelii św. kazanie wygłosił Biskup Naczelny. Przybliżył nam postać Św. Anny, matki Najświętszej Maryi Panny i wskazał Jej osobę jako wzór pracowitości, pokory i posłuszeństwa Bogu. Tak jak Pan Jezus kochał swoją matkę i był jej posłuszna, tak my, mariawici mamy kochać i naśladować Najświętszą Maryję Pannę jako naszą najlepszą Matkę i czcić, szczególnie pod wezwaniem Nieustającej Pomocy.

W procesji z Przenajświętszym Sakramentem monstrancję niesie kapł. M. Robert Żaglewski

Po uroczystej procesji z Przenajświętszym Sakramentem i odśpiewaniu hymnu "Ciebie Boga chwalimy" wierni i duchowieństwo zgromadzili się przed kościołem, gdzie koncertowała orkiestra.

Kapłan M. Zenon podziękował zgromadzonym za przybycie i wspólną modlitwę oraz zaprosił wszystkich gości na poczęstunek - piknik na świeżym powietrzu. Przy dźwiękach orkiestry, pięknej pogodzie i rodzinnej, mariawickiej atmosferze miło spędziliśmy czas aż do wieczora. Dziękujemy Bogu za tak niezwykłą, podniosłą i budującą wiarę w naszych sercach uroczystość, za przeżycia i wytrwanie w Dziele Wielkiego Miłosierdzia i prosimy o łaski na następne sto lat służenia Bożej sprawie, której na imię Mariawityzm.

Parafianka (Mariawita 7-9/2006)Żeliszew

19 sierpnia 2006

Uroczystość jubileuszowa w żeliszewskiej parafii odbyła się 19 sierpnia 2006 r.

Odbudowana wieża wzbogaca wygląd kościoła

Była to sobota i ta okoliczność sprzyjała licznemu zgromadzeniu się duchowieństwa. Obecni byli trzej nasi biskupi, którzy podczas nabożeństwa pełnili różne funkcje liturgiczne - Biskup Naczelny M. Włodzimierz celebrował Mszę św. w asyście bp M. Ludwika i bp. M. Romana. Główne kazanie głosił bp M. Ludwik, a procesję z Przenajświętszym Sakramentem wokół kościoła poprowadził bp M. Roman. Wśród rzeszy wiernych z różnych parafii była orkiestra dęta z parafii w Lipce.

Szczególnym akcentem tej uroczystości było poświęcenie kościoła po generalnym remoncie. W przeprowadzeniu tej inwestycji aktywnie uczestniczyli inżynierowie - dwaj bracia Gruszka Janusz i Waldemar z Warszawy. Do tak wielkiego zaangażowania motywowani byli faktem, że to jest ich rodzinna parafia i odnoszą się do niej z ogromnym sentymentem.

Oni też opracowali okolicznościowe przemówienie i inż. Janusz odczytał je podczas akademii. Doceniając walory informacyjne i emocjonalne tego tekstu zamieszczamy go z niewielkimi skrótami. Autorem zamieszczonych zdjęć jest Tomasz Gruszka. (red.)

    Najmilsi Bracia i Siostry, zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości poświęcenia odrestaurowanej Świątyni pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żeliszewie.

Jego Ekscelencjo Biskupie Naczelny Maria Włodzimierzu Jaworski oraz Biskupi Naszego Kościoła. Szanowni Kapłani przybyli wraz z delegacjami ze swoich Parafii, Wielce Szanowny proboszczu parafii Żeliszewskiej Kapłanie Maria Krzysztofie Czyżewski i parafianie Żeliszewscy.


Proboszcz kapł. M. Krzysztof Czyżewski

Zebraliśmy się, żeby w tak uroczystym dniu być razem, żeby razem przeżywać tę podniosłą chwilę. Kościół nasz został zbudowany 100 lat temu w okresie prześladowań pierwszych mariawitów przez ówczesne władze carskie i środowisko nieprzyjazne mariawitom. Należy z przykrością stwierdzić, że i dziś niewiele się zmieniło, przykładów tego stanu jest aż nadto dużo.

Nie będę przytaczał nazwisk wszystkich pierwszych mariawitów, dzięki którym zbudowano ten dom Boży, a który obecnie został przywrócony do pełnej świetności, bo parafia bez kościoła, to jak naród bez własnego państwa - zniewolony i upośledzony.

Ta świątynia szczyci się szczególnym pięknem Wielkiego Ołtarza, który błyszczy przy oświetleniu słonecznym i elektrycznym, otoczony pięciometrowymi kolumnami w stylu korynckim - wewnątrz dwaj aniołowie adorują Przenajświętszy Sakrament, a nad nim Duch Święty w postaci gołębicy. Nad całością dominuje niespotykana na tym terenie wieża w całości wykonana w drewnie. W każdą niedzielę płynie śpiew ludu wywołujący głębokie wrażenie.


Uroczystą Mszę św. odprawia Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski, w asyście (od lewej): bp M. Roman Nowak i bp M. Ludwik Jabłoński

Niech świątynia ta będzie naszą chlubą i dumą. Przystąpiliśmy do remontu naszej świątyni z wiarą, nadzieją i miłością, bo ona określa stan ducha i serca, przeszłość i przyszłość. Mówiąc o przeszłości należy pamiętać o biskupach, kapłanach i siostrach zakonnych, o naszych dziadkach, ojcach i matkach, którzy z narażeniem życia budowali tę świątynię.

Mówiąc o przyszłości mam na myśli naszą młodzież, która będzie strażnikiem tej pamięci - strzeżcie ideałów swoich ojców i dziadków, otaczajcie czcią i miłością tę świątynię, abyście zachowali ją następnym pokoleniom, bo tyle jesteśmy warci, ile zostawimy pamięci po sobie.

(...) Zadbajmy o to, by świątynia nasza nie była pusta, by dziecko przyjmowało komunię obok swego ojca, a mąż obok swojej żony.


Na uroczystość przybyło bardzo dużo wiernych, nie wszyscy zmieścili się do kościoła

Najmilsi Bracia i Siostry!

Każdy z nas ma swoje marzenia. Są one po to, żeby je realizować. Marzeniem nas wszystkich było odrestaurowanie tej Świątyni, którą zostaliśmy wyjątkowo obdarowani. Tak długo czekaliśmy na ten dzień!

Dziś marzenia nasze się spełniły, tu dziś spływają nam łzy radości, a stało się to wszystko dlatego, że byliśmy sobie wzajemnie życzliwi. Kiedy jeździłem do różnych firm i Urzędów Centralnych prosząc o wsparcie finansowe lub rzeczowe większość mówiła mi, że porywamy się na rzeczy niemożliwe do wykonania - chcecie robić remont kapitalny Kościoła w czasie, kiedy panuje ogólna znieczulica i bieda - wybraliście sobie zły czas.


W procesji m.in. orkiestra parafialna z Lipki

Wszystkim odpowiadałem: "Ten Kościół upaść nie może, gdybyśmy się tego nie podjęli zdradzilibyśmy samych siebie i nasze mariawickie ideały. (...)

Są chwile w życiu każdego człowieka, dla których warto było żyć, dla mnie i dla was jest właśnie dziś taka chwila. Przez cały czas trwania remontu ani przez chwilę nie było zwątpienia, że możemy nie wykonać tego zadania.


Bracia i Siostry!

Pamiętajmy, że mamy być wierni przesłaniu naszej ukochanej Mateczki - temu duchowemu dziedzictwu, które nam zostawiła. To Ona położyła podwaliny pod Kościół Wiary i Miłości do Chrystusa.


Wykonawcy programu artystycznego i Janusz Gruszka, wygłaszający okolicznościowe przemówienie

Po odrestaurowaniu tej świątyni możemy wszyscy powiedzieć "Jesteśmy Ci wierni, nie sprzeniewierzyliśmy się Twoim naukom - Twoim ideałom ukochana Mateczko". Przytoczę czterowiersz, który wybrałem na dzisiejszą uroczystość:

Wspólnota Nasza siły nam podwoi
Miłość ku szczęściu drogę nam ukaże
Ty będziesz zawsze mistrzynią moją
Ja będę zawsze uczniem Twoim


Nasz Kościół to Kościół optymizmu i radości ze wszystkimi cnotami - a tak nas wówczas wyszydzano - wydawano wyroki śmierci na naszych dziadków, należy nad tym tylko ubolewać. Dziś nasza linia to jedność i rozwój Kościoła Mariawitów za każdą cenę. Daliśmy świadectwo naszej jedności przez co jesteśmy zjednani i silniejsi w wierze.

Bracia i Siostry!

Najważniejszym celem było nie pozostawienie Kapłana i Parafii samemu sobie. To mogło spowodować utratę zaufania i kryzys w podejmowaniu ważnych decyzji dla odbudowy tej świątyni. Byłby to największy dramat dla naszego kościoła.

Ludzie którzy robią coś nowego nie zawsze znajdują zadowolenie u wszystkich. Naszym zadaniem było przekonać tych, którzy zwątpili, że to co robimy jest dobre i szlachetne. Robimy to dla całej społeczności mariawickiej, tym pracom poświęcamy całą swoją wiedzę i doświadczenie. Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy nam zaufali, a przede wszystkim zaufali swojemu kapłanowi, który podczas całego procesu inwestycyjnego wykazał się swoistym profesjonalizmem w realizacji tak skomplikowanego i trudnego zadania. (...)

Kończąc mam zaszczyt podziękować kapłanowi Krzysztofowi za to, że połączył serca wszystkich parafian, tych obecnych i tych byłych, rozproszonych po całym świecie dla odbudowy świetności Naszej Świątyni. Ta Świątynia jest obiektem czci każdego parafianina, każdego z nas, mariawity. Wszystko co robiliśmy to czyniliśmy dla większej Chwały Bożej i naszego Kościoła Świętego. Zwracam się do Was, Bracia i Siostry, miłujmy naszą Świątynię. Niech Matka Najświętsza otacza Nieustającą Pomocą i Opieką tę Świątynię, wszystkich parafian, rekonstruktorów, sponsorów, darczyńców, projektantów, wykonawców i przyjaciół naszego Kościoła. Dziękujemy Bogu za pomoc i łaski, którymi nas obdarzył i wspierał nasze wysiłki w odbudowie tego Domu Bożego.

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament.


Żeliszew, sierpnień 2006 r.
Bracia - byli parafianie: Janusz GRUSZKA i Bogusław Waldemar GRUSZKA


Fot. Tomasz Gruszka (Mariawita 7-9/2006)Mińsk Mazowiecki

9 września 2006

Uroczystość parafialna - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - obchodzona była w tym roku w mińskiej parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów 9 września. Tego dnia świętowano stulecie istnienia parafii oraz samodzielności wyznaniowej Kościoła mariawickiego.

Fronton kościoła ozdobiony jubileuszową dekoracją

Dzień ten był jednocześnie zakończeniem budowy świątyni parafialnej. Chociaż kościół został oddany na służbę liturgiczną już w 1911 roku, jednakże dopiero po 95 latach ukończono budowę okazałej wieży. Uroczystościom przewodniczył Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów M. Włodzimierz Jaworski. Uczestniczyli w nich kapłani, którzy w ubiegłych latach pełnili posługę proboszczów mińskich: kapł. M. Szczepan Orzechowski i kapł. M. Polikarp Zaborek, zabrakło natomiast najstarszych wiekiem i powołaniem kapłanów, którzy duszpasterzowali niegdyś tej parafii: kapł. M. Wawrzyńca Rostworowskiego, kapł. M. Stefana Adamca i kapł. M. Pawła Rudnickiego.

Na jubileusz przybyli z parafianami kapłani z sąsiadujących parafii: kapł. M. Grzegorz Dróżdż (Cegłów) i kapł. M. Zbigniew Nawara (Wiśniew), którzy asystowali Ojcu Biskupowi podczas Mszy Świętej, kapł. M. Zenon Miklus (Piaseczno), kapł, M. Łukasz Kaczorek (Warszawa), kapł. Wiesław Kowalczewski (Żarnówka), kapł. M. Sławomir Rosiak (Lublin) oraz kapł. M. Mirosław Polkowski i siostra zakonna M. Apolinaria Abramowska z Płocka.

bp M. Włodzimierz Jaworski i kapłani (od lewej): M. Grzegorz Dróżdż i M. Zbigniew Nawara

Po raz pierwszy w murach mińskiej świątyni mariawitów zagościł duchowny rzymskokatolicki ks. dziekan Dariusz Walicki, proboszcz Rzymskokatolickiej parafii Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim. Władze samorządowe reprezentowali: burmistrz Zbigniew Grzesiak oraz starosta miński Antoni Jan Tarczyński. Obecni byli także: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Czesław Mroczek, odchodząca na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Bogusława Bednarska i jej następca dyrektor Sławomir Domański oraz dyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 3 Mirosław Samociuk.

 
Bp M. Włodzimierz Jaworski poświęca nowo zbudowaną wieżę


Liturgia jubileuszowa rozpoczęła się poświęceniem nowej wieży i pamiątkowej tablicy. Następnie, po raz pierwszy, zabrzmiał nowy dzwon Maria Jan, poświęcony przez kapł. M. Jana Opalę w Boże Ciało. Przy dźwięku dzwonów - Marii Jana i Marii Stanisława - duchowieństwo i wierni wkroczyli do świątyni, aby rozpocząć sprawowanie Najświętszej Ofiary. Oprawę muzyczną liturgii przygotował chór parafialny, pod kierunkiem organisty Jarosława Guta oraz orkiestra dęta z parafii w Dobrej.

Pieśni grane i śpiewane podczas Eucharystii doskonale obrazowały podniosły nastrój: dziękczynienie Utajonemu Barankowi za sto lat parafii i Kościoła. W szczególny sposób zapadły w pamięci słowa, które Ojciec Biskup wypowiedział w kazaniu. Nawiązał do lekcji z Ksiąg Przypowieści Salomonowych (8, 22 - 35) czyniąc porównanie między podobieństwem ludzi do swych matek. - Skoro Bogurodzica jest naszą, mariawitów, Matką - mówił o. Biskup - to powinniśmy być do niej podobni. Nasz duch powinien być podobny duchowi Maryi Niepokalanej.

Powyższe słowa zawierają ideę dziękczynienia za sto lat parafii i całego Kościoła. Stać się człowiekiem podobnym duchowo do Bogurodzicy było powołaniem mariawickim wiek temu i stale jest ono aktualne, pomimo zaistnienia zupełnie odmiennych uwarunkowań zewnętrznych.

Od prawej kapłani: M. Sławomir, M. Polikarp, M. Szczepan, M. Mirosław, s. M. Apolinaria

Uroczystość parafialną zakończyła akademia oraz występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrówka" ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim, który prowadzi Bogusława Bednarska. Po dziękczynieniu złożonym Bogu doceniono także wkład ludzkiego pierwiastka. Kapłanowi M. Janowi dziękowano za troskę duchową i materialną nad parafią. Kapłan natomiast dziękował parafianom za ofiarność i trud poniesiony przy wznoszeniu wieży i pracach przy kościele. Również do życzeń dla parafian dołączył się Biskup Naczelny oraz miejscowi samorządowcy. Burmistrz miasta, Zbigniew Grzesiak, na ręce kapłana M. Jana przekazał medalion z wizerunkiem św. Jana Chrzciciela, patrona Mińska Mazowieckiego, podkreślając przy tym wkład parafii mariawickiej w życie społeczności miasta. Mińszczanie po raz kolejny dowiedli, że mała społeczność może być aktywna i nie jest skazana na wrzucenie do niszy. Na pewno zmieniło się postrzeganie mariawitów przez władze miasta i powiatu. Dostrzeżono, że parafia funkcjonuje w tym mieście, zaś parafianie są z nią związani. Dowodem tego jest chociażby wystawa poświęcona mariawityzmowi na Ziemi Mińskiej.

Zespół Pieśni i Tańca "Dąbrówka

Niebagatelna zmiana nastąpiła w lokalnym dialogu ekumenicznym. Dotychczas parafia angażowała się w ekumenię z Kościołami Polskiej Rady Ekumenicznej. Próby nawiązania jakiejkolwiek współpracy z parafią rzymskokatolicką Narodzenia NMP pozostawały bez odzewu. Dopiero teraz relacje ulegają zmianie - kapłan M. Jan został zaproszony na odpust do parafii rzymskokatolickiej 8 września. Bez wątpienia można powiedzieć, że był on pierwszym od wieku duchownym mariawitą, który w kościele Narodzenia NMP w Mińsku usiadł w prezbiterium i szedł w procesji Eucharystycznej obok księży tam posługujących. Także i obecność ks. dziekana D. Walickiego na uroczystościach jubileuszowych nie jest bez znaczenia.

Podczas akademii wśród widzów duchownii przedstawiciele lokalnych władz

Czy ekumenia w Mińsku nabierze nowych wymiarów? Trudno powiedzieć, ale przecież czasy się zmieniają i ludzie też. Rzecz w tym, aby w zmieniającej się rzeczywistości nadal realizować swoje mariawickie powołanie, nie zrażając się ani okolicznościami, ani ludźmi. Wówczas Pan Bóg sam da odpowiedź na to pytanie.

Tekst i fot. Tomasz D. Mames (Mariawita 7-9/2006)Grzmiąca

17 września 2006

Ale są takie krzyże ogromne,
gdy kochając za innych się kona
To z nich spada się,
jak grona wyborne
w Matki Bożej otwarte ramiona.

Jan Twardowski
Proboszcz parafii w Grzmiącej kapł. M. Stanisław Bankiewicz i dzieci prezentujące pieśni i wiersze o Mateczce

Krzyż - znak cierpienia, bólu, męki, ale na początku dziejów symbol życia (ognia), w chrześcijaństwie oznaczający także zbawienie. Pod tym znakiem rozpoczęła się w piękną słoneczną niedzielę 17 września 2006 r. w Grzmiącej uroczystość patronalna Podwyższenia Krzyża Świętego oraz Jubileusz 100-lecia powstania Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Tak wspaniała pogoda, towarzysząca całej uroczystości, nie zdarzała się już od kilku lat. Tym większa była radość, iż część artystyczną i procesję można było bez żadnych problemów zorganizować na powietrzu. Lekki wiatr orzeźwiał i tak już podniosłą atmosferę uroczystego dnia.

Grzmiąca to pięknie położona wieś na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. Jako parafia liczy około 140 rodzin mieszkających na terenie miasta Brzezin oraz położonych w pobliskiej okolicy wiosek (Buczek, Janinów, Jaroszki, Teodorów, Tadzin, Lipiny, Polik, Grzmiąca).

Przed Mszą Świętą, która rozpoczęła się w samo południe, została poświęcona przez Biskupa Naczelnego M. Włodzimierza Jaworskiego w obecności duchowieństwa pamiątkowa tablica umieszczona na terenie placu kościelnego z okazji stulecia samodzielnego istnienia Kościoła.

Podczas Mszy Świętej w asyście przy Biskupie Naczelnym stali: bp M. Ludwik Jabłoński - ordynariusz Diecezji śląsko-łódzkiej oraz były proboszcz parafii w Grzmiącej - kapł. Szczepan Orzechowski - obecnie proboszcz parafii Dobra. W czasie całej uroczystości obecni byli również kapłani: M. Wawrzyniec Rostworowski z Płocka, M. Kazimierz Kaczmarski ze Strykowa, M. Robert Żaglewski z Woli Cyrusowej, M. Bernard Kubicki z Lipki, M. Karol Babi z Leszna oraz M. Franciszek Kubik z Sobótki. Przybyli również zaproszeni goście z władz powiatowych gminy Brzeziny.

Byli wśród nich: Starosta Powiatu Brzezińskiego - Edmund Kotecki, Wójt Gminy Brzeziny - Zbigniew Sokołowski z małżonką, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach - Zbigniew Zieliński, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Dużej - Jolanta Kowalewska z mężem.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił bp M. Ludwik Jabłoński. Poruszył temat symboliki "krzyża" i trudnych początków powstania ruchu mariawickiego. Nawiązał również do rocznicy napaści Sowietów na Polskę z 17 września1939 roku. Uroczystą Mszę Świętą uświetnił swym śpiewem miejscowy chór parafialny, a grą orkiestra ze Strykowa. Na zakończenie uroczystego nabożeństwa odbyła się procesja wokół Kościoła, w której czynny udział wzięli umundurowani strażacy OSP w Grzmiącej.

Biskupi udzielają wiernym błogosławieństwa (od prawej): bp M. Włodzimierz Jaworski, bp. M. Ludwik Jabłoński
Tablica upamiętniająca stulecie samodzielnego istnienia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów
Orkiestra dęta z parafii w Strykowie. Dyryguje Stefan Szcześniak
Widzowie z uwagą śledzą występy małych wykonawców

Nie zabrakło również akademii. Rozpoczął ją proboszcz parafii - kapł. M. Stanisław Bankiewicz - przedstawiając krótką historię parafii.

"Zręby tutejszej parafii pochodzą z 1906 roku założonej przez kapł. Augustyna Gostyńskiego, który był wikariuszem w Kościele Rzymskokatolickim w Brzezinach. W 1906 r. ogłoszono klątwę papieską potępiającą mariawitów. Kapł. Augustyn musiał opuścić kościół w Brzezinach. Duża liczba wiernych i bliskość miasta Brzeziny spowodowały, że wybór lokalizacji padł na wieś - Grzmiąca. Budowę kościoła rozpoczęto w 1908 roku i trwała do 1911 r. a prowadził ją kapł. Kazimierz Kaczyński. Nowo wybudowany kościół został poświęcony przez ówczesnego ordynariusza Diecezji łódzko-śląskiej bp. M. Andrzeja Gołębiowskiego.

Świątynia w Grzmiącej stała się filią parafii Niesułków - Lipka. Od 1907 r. do 1948 r. proboszczem parafii był kapł. M. Augustyn. Na stałe parafią zajmowały się siostry zakonne (m.in. Justyna Romalewska). W 1948 roku proboszczem został kapł. Jan Siuder, parafia nasza przestała być filią parafii Lipka i rozpoczęła samodzielny rozwój. W 1970 r. przeprowadzono kapitalny remont kościoła, z jednonawowego przebudowano go w trójnawowy, zrobiono nowe sklepienie i zmieniono wystrój wewnętrzny. Pracami remontowymi kierował bp M. Michał Sitek. W latach następnych od 1974 roku proboszczami parafii w Grzmiącej byli kapł. Ładysław Ratajczyk, kapł. Grzegorz Dróżdż, kapł. Szczepan Orzechowski i obecnie ja pracuję na tej placówce od 1996 roku".

Po tych słowach dzieci i młodzież z dużym zaangażowaniem przedstawiły program artystyczny, a wtórował im młodzieżowy chórek stworzony na tę okazję. Na zakończenie wszyscy obecni odśpiewali uroczyste "Nie rzucim dzieła..."

Po akademii jako pierwszy głos zabrał Starosta Powiatu Brzezińskiego - Edmund Kotecki. Dziękował za zaproszenie, na ręce proboszcza w Grzmiącej złożył bukiet kremowych róż. W swej wypowiedzi nawiązał do wspólnej pracy z kapł. M. Stanisławem zapewniającej bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, nie tylko z parafii w Grzmiącej. Podziwiał też wytrwałość i gorliwość wyznawców idei mariawickiej. Wystąpił również Wójt Gminy Brzeziny Zbigniew Sokołowski. Był pod wrażeniem gościnności społeczności parafialnej nie tylko dziś, ale i sprzed kilku lat, kiedy to odbywały się dożynki w Grzmiącej. Pan wójt wręczył kapł. M. Stanisławowi bukiet kwiatów i drobny upominek.

Biskup Naczelny M. Włodzimierz Jaworski podziękował proboszczowi i parafianom za pracę, zaangażowanie i wkład poniesiony w związku z przygotowaniem całej uroczystości. Jako ostatni, głos zabrał kapł. Franciszek Kubik z parafii w Sobótce zapraszając dzieci i młodzież z Grzmiącej ze swym występem do jego parafii na najbliższa niedzielę, tj. 24 września 2006 r.

Po części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście przemieścili się na salę OSP w Grzmiącej na obiad. Prym wiodła orkiestra ze Strykowa, która swą grą uświetniła nie tylko uroczystość nabożeństwa, ale także dalszą część imprezy.

Podkreślić należy wielkie zaangażowanie parafian w przedsięwzięcie związane z obchodami niedzielnymi. Wszystkie prace zostały wykonane sprawnie i szybko, nikt nie odmawiał pomocy. Ponadto kilka rodzin z naszej parafii ufundowało nowe ławki do kościoła, które będą pamiątką jubileuszu 100-lecia powstania Kościoła mariawickiego dla przyszłego pokolenia parafii w Grzmiącej.

Ilona PIETRASIAK, Fot. P. Prusinowski (Mariawita 10-12/2006)