Wizyta Komisji Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej w Mińsku Mazowieckim

25 lutego 2006

Komisja Młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej, w której mam zaszczyt reprezentować Kościół Starokatolicki Mariawitów od 2001 r., na jednym ze swoich posiedzeń postanowiła, w celu bliższego poznania Kościołów członkowskich PRE, odwiedzać miejsca, w których pracują i mieszkają członkowie Komisji. Jako pierwsza gościła Komisję parafia mariawicka w Mińsku Maz., w której jestem proboszczem.


Na spotkanie, które odbyło się 25 lutego 2006 r. przybyli: przewodnicząca Komisji, Julia Lewandowska - Kościół Ewangelicko - Reformowany, Andrzej Dudicz - Kościół Prawosławny, Ks. Marek Pawełczyk - Kościół Polskokatolicki. Pozostali członkowie Komisji, z różnych względów, nie dojechali. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele młodzieży z naszej parafii wraz z przewodniczącą, Karoliną Grudzińską.

Członkowie Komisji z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji o historii naszego Kościoła i mińskiej parafii, którą przedstawił Tomasz Mames. Następnie wywiązała się ożywiona dyskusja, goście zadawali wiele szczegółowych pytań dotyczących omawianego tematu. Przedstawiliśmy również działalność wydawniczą Kościoła mariawickiego prezentując historyczne i obecne publikacje. Poinformowaliśmy o naszej dobrej współpracy z lokalnymi redakcjami czasopism i wydawnictw. Goście zwiedzili nasz parafialny kościół, który po generalnym remoncie wygląda okazale, a szczególnego uroku dodają mu namalowane w apsydzie anioły.

W programie naszego spotkania przewidziany był też czas na modlitwę i refleksję nad Biblią. Rozważaliśmy Psalmy znane z Mszy św., - 43 i 26, a także Prolog Ewangelii Świętego Jana. Po obiedzie odwiedziliśmy dwie sąsiednie parafie mariawickie, w Cegłowie i Wiśniewie.

Wizyta członków Komisji Młodzieży PRE przebiegła w miłej, serdecznej, braterskiej i ekumenicznej atmosferze. Wieczorem nasi goście odjechali wzbogaceni autentyczną wiedzą o naszym Kościele, mariawityzmie i mińskiej parafii. Cieszymy się, że w roku 100-lecia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów takie spotkanie mogło się odbyć, dzięki któremu mieliśmy okazję przybliżyć naszą historię młodym przedstawicielom Kościołów członkowskich PRE.

Kapł. Jan Opala (Mariawita 1-3/2006)