Jubileuszowa wystawa w Mińsku Mazowieckim

22 września 2006

22 września w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste otwarcie wystawy przygotowanej wspólnie przez Parafię Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Mińsku Maz., Muzeum Ziemi Mińskiej i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego.

Jest to już druga wystawa w pałacyku przy ulicy Okrzei 16 (siedzibie MZM i TPMM) o tematyce mariawickiej. Rok temu miała tutaj miejsce ekspozycja o mniejszościach w Polsce. Tym razem jednak obiekt muzeum całkowicie został poświęcony zbiorom dotyczącym historii mariawityzmu na Ziemi Mińskiej.

Otwierając wystawę i witając licznie zgromadzonych gości prezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego Janusz Kuligowski podkreślił znaczenie Kościoła Mariawickiego w dziejach powiatu mińskiego. Już od przedwojennych lat stanowił on tutaj drugie pod względem liczebności wiernych wyznanie. Wpisał się też w historię Mińska gospodarczo, duchowo, kulturowo i charytatywnie. Prezes podziękował za udział w przygotowaniach wystawy proboszczowi mińskiej parafii kapł. M. Janowi Opali, tutejszej młodzieży mariawickiej, pasjonatowi Mariuszowi Dzienio oraz starostwu powiatowemu za partycypację finansową.

Natomiast dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej wyraził zadowolenie, że to właśnie kierowana przez niego placówka gości u siebie tę wystawę, dzięki czemu może zaświadczać o tym, że Mińsk Mazowiecki "kumuluje różne grupy kulturowe i religijne". Wystawę określił jako osiągnięcie wspaniałe i bardzo pozytywne, które pomoże budować jasną i przychylną wszystkim przyszłość miasta.

Następnie kapł. M. Jan Opala opowiedział, jak narodziła się idea wystawy. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Mariusz Dzienio, który podsunął tę myśl proboszczowi mińskiej parafii. Z życzliwością odnieśli się do projektu dyrektor MZM i prezes TPMM. Kapłan wyraził też nadzieję, że zgromadzone na ekspozycji obfite i różnorodne zbiory zainteresują nie tylko mariawitów, ale też mińszczan innego wyznania.

Prawie wszystkie eksponaty pochodzą z prywatnych zbiorów kapł. M. Jana Opali, niewielka część natomiast dostarczona została przez okolicznych parafian. Na wystawie w sposób chronologiczny i tematyczny przedstawiono dzieje parafii mariawickich powiatu mińskiego w postaci zdjęć, albumów, wydawnictw, woluminów i innych... Do ciekawostek należą: matryca do wypiekania hostii i komunikantów z Mińska oraz przepięknie haftowane szaty liturgiczne z Wiśniewa.

Otwarcie wystawy swoją obecnością uświetnił biskup diecezji śląsko-łódzkiej M. Ludwik Jabłoński, który w swoim przemówieniu zawarł fragmenty aktualnej pracy naukowej rzymskokatolickiego księdza dr. Wojciecha Różyka. W książce tej obiektywnie analizując Objawienia Mateczki autor podkreślił: "Zdumiewa trafnością odczytywania znaków czasu", a także fakt, że nigdy one zasad i ówczesnych doktryn nie przekraczały. Biskup Jabłoński uświadomił zebranym gościom jak inaczej "nasz wielki skarb Objawień" jest traktowany dziś w porównaniu z dawnymi czasami i w jaki sposób inspiruje inne wyznania w rozwijaniu kultu Przenajświętszego Sakramentu. Biskup wyraził również nadzieję, że czasy, w których żyjemy napełniają nas radością i optymizmem ze względu na rozwój ruchu ekumenicznego:

"Oczywiście nie wszyscy akceptują pojednanie Kościołów, ale tak jak mówił wcześniej proboszcz kapł. Jan, dobrze by było, aby to muzeum stało się właśnie taką kuźnią poznawania historii i posłannictwa naszego Kościoła. Mam nadzieję, że szkoły znajdą czas, by w sposób rzeczowy, spokojny odnaleźć idee mariawityzmu, a zdobyta wiedza pozwoli na zastanowienie się, dlaczego tak bardzo mariawici zabiegają o swoje wartości". Kończąc biskup Jabłoński życzył Bożego Błogosławieństwa wszystkim chrześcijanom. Następnie Ewa Zalewska i Grzegorz Miler z parafii mińskiej przeczytali fragmenty Objawień Mateczki.

Później o zabranie głosu poproszeni zostali obecni proboszczowie pobliskich parafii leżących w powiecie mińskim: kapł. M. Zbigniew Nawara z Wiśniewa, kapł. M. Grzegorz Dróżdż z Cegłowa, kapł. M. Zenon Miklus z Piaseczna oraz z sąsiedniego powiatu węgrowskiego kapł. M. Wiesław Kowalczewski z Żarnówki, który zdradził swoje zamiłowania do haftowania... Kapłani pokrótce streścili najważniejsze fakty historyczne ich parafii oraz wywołali dyskusję i echo wspomnień wśród przybyłych gości. Między innymi przypomniano wojenny szpital w Wiśniewie (narzędzia chirurgiczne przechowywano pod ołtarzem), tamtejszą prężną działalność AK, wiśniewską szkołę i ochronkę dla dzieci.

Na zakończenie oficjalnej części wernisażu burmistrz Mińska Maz. Zbigniew Grzesiak przypomniał słowa Jana Pawła II: "Bądźmy w jedności, ale szanujmy się w różnorodności", a Wójt Gminy Dobre Pan Zygmunt Kordalewski powiedział: "Mieszkańcy szanują was, mariawitów, podziwiają za tolerancję i wielką pobożność". Niestety, na zaproszenia nie odpowiedzieli pozostali Wójtowie Gmin i Burmistrzowie Miast w powiecie mińskim, a przecież tam wszędzie mieszkają wyznawcy naszego Kościoła.

W dalszej części uroczystości kapł. Jan Opala objaśniał zebranym szczegóły ekspozycji, zaproszono gości do swobodnego zwiedzania wystawy, a także na słodki poczęstunek umilany nagranymi pieśniami łódzkiego chóru o tematyce mariawickiej.

Na wystawie, czynnej do 22 października, można zakupić książki i inne pozycje pozwalające rozwinąć swoją wiedzę o mariawityzmie.

Tekst i fot. Joanna Bartnicka (Mariawita 7-9/2006)(Mariawita 10-12/2006)