Spotkanie Biskupów

13 września 2007

Płock: nowy zwierzchnik mariawitów złożył wizytę bp. Liberze

Nowy biskup naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów Ludwik Jabłoński 13 września złożył wizytę biskupowi płockiemu Piotrowi Liberze. Biskupi rozmawiali m.in. o możliwościach przekształcenia komisji teologicznej w komisję dwustronną a także o wspólnych działaniach ekumenicznych. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy, którą w kaplicy domowej bp. Libery poprowadził biskup mariawicki. Poniżej publikujemy komunikat ze spotkania: Komunikat ze spotkania biskupa płockiego Piotra Libery Z biskupem Ludwikiem Jabłońskim - biskupem naczelnym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Dnia 13 września 2007 roku Biskupowi Płockiemu Piotrowi Liberze złożył wizytę Biskup Ludwik Jabłoński - Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Jak wiadomo, w Płocku, gdzie narodził się mariawityzm, mają swoją siedzibę władze Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

20 lipca br. Kapituła Generalna tego Kościoła wybrała na stanowisko jego Biskupa Naczelnego i Przewodniczącego Rady Kościoła, na 7-letnią kadencję, Biskupa Ludwika Jabłońskiego, dotychczasowego Biskupa Diecezji Śląsko-Łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i współprzewodniczącego Mieszanej Komisji ds. Dialogu Teologicznego między naszymi Kościołami. Także Biskup Piotr Libera niedawno, w końcu maja br., objął urząd Biskupa Płockiego. Spotkanie było więc dobrą sposobnością do poznania się i zainicjowania wzajemnych kontaktów. Biskupom towarzyszyli: kapłan Mirosław Polkowski z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i ks. prof. Henryk Seweryniak, członek wspomnianej Komisji. Wizytę rozpoczęto modlitwą, którą w kaplicy domowej Biskupa Płockiego poprowadził Biskup Jabłoński. W dalszej części Księża Biskupi podzielili się swoimi doświadczeniami z pracy duszpasterskiej i ekumenicznej. Przedstawiono oczekiwania związane z finalizującą swoje prace Komisją Teologiczną i możliwościami jej przekształcenia w komisję dwustronną, mającą na celu owocną kontynuację wspólnych działań i kontaktów ekumenicznych. Wyrażono gotowość podtrzymywania braterskich spotkań, szczególnie modlitewnych. Biskup Piotr Libera z radością przyjął zaproszenie do złożenia wizyty w siedzibie Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów.

Płock, dn. 13 września 2007 roku.

xał, awo / Płock
--
Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413; Data wydania: 13 września 2007