VII Zjazd Gnieźnieński

15-17 czerwca 2007

CZŁOWIEK DROGĄ EUROPY

Miarą Europy jest jej ludzki wymiar i innej miary być nie może - napisali uczestnicy w przesłaniu ekumenicznym na zakończenie VII Zjazdu Gnieźnieńskiego.

Trzydniowy Zjazd odbył się w Gnieźnie w dniach 15-17 czerwca, pod hasłem „Człowiek drogą Europy. Jak czynić nasz świat bardziej ludzkim?”. Było to największe spotkanie ekumeniczne w Europie. Udział w nim wzięło ok. 600 osób z 11 krajów Europy, w tym ponad 250 liderów wspólnot i organizacji chrześcijańskich. Gośćmi Zjazdu byli m.in. prezydent Lech Kaczyński, watykański sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Poettering. Gospodarzem Zjazdu był arcybiskup Henryk Muszyński - metropolita gnieźnieński.

Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentowali bp M. Ludwik Jabłoński i kpł. M. Grzegorz Drożdż.

Ekumeniczny wymiar Zjazdu został rozszerzony o dialog z wyznawcami innych religii. W debatach, warsztatach, imprezach artystycznych i wspólnych modlitwach udział wzięli przedstawiciele judaizmu i islamu.

Pierwszego dnia Zjazdu w Centrum Kongresowym odbywały się dyskusje plenarne na różne tematy m.in. „Człowiek drogą Kościoła”, „Bioetyka: Szanse i zagrożenia”, „Europa dla kobiet”. Późnym wieczorem na zakończenie pierwszego dnia obrad w Katedrze Gnieźnieńskiej odbyło się nabożeństwo ekumeniczne: Droga Światła ze Zmartwychwstałym, w którym uczestniczyli duchowni jedenastu Kościołów. Ulicami miasta przeszła Droga Krzyżowa, podczas której kolejno prowadzili rozważania duchowni Kościołów: polskokatolickiego, prawosławnego, rzymskokatolickiego, starokatolickiego mariawitów, ewangelicko-augsburskiego, ewangelicko-metodystycznego, chrześcijan baptystów, greckokatolickiego, zielonoświątkowców, adwentystów, ewangelicko-reformowanego.

Przy Stacji IV Ewangelię św. Łukasza (Łk 24, 36-49) przeczytał ks. M. Grzegorz Drożdż, a rozważanie wygłosił biskup diecezji śląsko-łódzkiej M. Ludwik Jabłoński, który m.in. powiedział - Zmartwychwstały Jezus pojawia się niespodziewanie wśród apostołów. Podobnie jak wcześniej uczniom w Emaus, gdy Go poznali w łamaniu chleba. Męka Chrystusa i Jego zmartwychwstanie były to trudne fakty do zrozumienia przez apostołów. Pomimo tego, że wiedzieli o zapowiedzi zwycięstwa ich Pana nad śmiercią oraz pomimo świadectwa kobiet, nie mogli pojąć z jak wielkim cudem mają do czynienia. Gdy Chrystus mówi do nich; Pokój wam, patrzą na Niego z trwogą, obawiając się, że widzą ducha. Ich zmysły zasłaniają wiarę. Dlatego usłyszeli słowa: Zobaczcie moje ręce i stopy - to Ja jestem.

Przy Stacji XII przedstawiającej śmierć Chrystusa na krzyżu modlili się wspólnie reprezentanci wszystkich Kościołów.

Zjazd zakończył się Mszą świętą w Katedrze Gnieźnieńskiej, ogłoszeniem przesłania ekumenicznego dla Europejczyków, a także modlitwą ekumeniczną i błogosławieństwem udzielonym przez przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich.