Spotkanie Biskupów

13 września 2007

Dnia 20 lipca 2007 r. odbyła się w Płocku Kapituła Generalna Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, która podjęła następujące decyzje:

1. Wybrała na stanowisko Biskupa Naczelnego Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i Przewodniczącego Rady Kościoła, na 7-letnią kadencję, Ks. Biskupa Michała M. Ludwika Jabłońskiego.

2. Na zastępcę Biskupa Naczelnego i Ordynariusza Diecezji śląsko-łódzkiej wybrany został Ks. Biskup Zdzisław M. Włodzimierz Jaworski.

3. Kapituła wybrała, również na 7-letnią kadencję nową Radę Kościoła, w skład której weszli z urzędu Biskupi - Naczelny jako przewodniczący oraz Biskup Diecezjalny i Kapłani:
- ks. mgr Piotr M. Bernard Kubicki, proboszcz Parafii w Lipce
- ks. mgr Stefan M. Robert Żaglewski, proboszcz Parafii w Woli Cyrusowej
- ks. mgr Piotr M. Grzegorz Dróżdż, proboszcz Parafii w Cegłowie
- ks. Jarosław. M. Jan Opala, proboszcz Parafii w Mińsku Mazowieckim
- ks. Marek. M. Karol Babi, proboszcz Parafii w Lesznie k. Błonia.

4. Powołano Komisję do opracowania Prawa Wewnętrznego Kościoła.

5. Debatowano nad sprawami dotyczącymi Seminarium Duchownego.