Spotkanie opłatkowe

Styczeń 2007

W Szkole Podstawowej w Niesułkowie do tradycji należy organizowanie spotkania opłatkowego w ostatnim dniu zajęć przed przerwą świąteczną. W 2006 roku wzbogacone ono zostało Jasełkami przygotowanymi przez uczniów z klasy VI.

Nad przygotowaniem przedstawienia czuwali: kapł. M. Bernard Kubicki, proboszcz mariawickiej parafii w Lipce, ks. Ryszard z parafii rzymskokatolickiej oraz katechetka Jolanta Walak.Tematykę inscenizacji związanej z narodzeniem Pana Jezusa wzbogacono o treści współczesne. Do żłóbka, gdzie Maryja położyła Dziecię, przybywały ze swoimi darami postacie charakterystyczne dla naszych czasów. Jako pierwszy zjawił się policjant, który zobowiązał się chronić Święta Bożego Narodzenia. Następnie przyszli wójt i lekarz. Przedstawiciel władzy obiecał zwołać radę gminy dla podjęcia uchwały o tym, żeby wszyscy ludzie uroczyście obchodzili święta narodzenia Zbawiciela. Lekarz natomiast dał Dzieciątku witaminy, aby nigdy nie chorowało. Przybyłe dzieci przyrzekły, że będą grzeczne w domu i szkole oraz pilne w nauce.

Nauczycielkę przywiózł taksówkarz, który zobowiązał się do bezpłatnego podwożenia dzieci i rodziców do żłobka. Pani nauczycielka z kolei, jako że ma skromne dochody pracując w "budżetówce", ofiarowała dla Dzieciątka 100 zł na bieżące wydatki. Murarz, który odwiedził Świętą Rodzinę postanowił pobudować dla niej solidny dom. Przedstawienie zakończyło się odśpiewaniem radosnej kolędy "Dzisiaj w Betlejem".

W drugiej części spotkania kapł. M. Bernard przeczytał fragment Ewangelii wg św. Łukasza obrazujący okoliczności narodzenia Pana Jezusa. Ks. Ryszard złożył uczniom i nauczycielom życzenia, a dyrektor szkoły Anna Lipińska, dziękując wykonawcom i reżyserom za ucztę duchową, zwróciła uwagę na potrzebę głębokiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Na zakończenie wszyscy zgromadzeni podzielili się opłatkiem. Jasełka wystawiono po raz drugi podczas zabawy choinkowej odbywającej się w szkole w styczniu 2007 r.

J. Walak (Mariawita 1-3/2007)