Posiedzenie nowej Rady Kościoła

24 sierpnia 2007

W dniu 24 sierpnia 2007 roku przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku pod przewodnictwem Biskupa Naczelnego M. Ludwika Jabłońskiego obradowała nowo wybrana Rada Kościoła Starokatolickiego Mariawitów. Na swym pierwszym posiedzeniu wybrano: Kapłana M. Karola Babi na Sekretarza Rady Kościoła oraz Kapłana M. Roberta Żaglewskiego na Skarbnika.

Rada delegowała z ramienia Naszego Kościoła Kapłana M. Szczepana Orzechowskiego do Komisji Dialogu Teologicznego Polskiej Rady Ekumenicznej.

Powołano komisję do opracowania programu nauczania religii w szkołach ponadgimnazjalnych. Omówiono także bieżące sprawy Kościoła.

(kpł. Jan)