Zjednoczeni pod namiotem Boga

2 marca 2007

Światowy Dzień Modlitwy, według liturgii przygotowanej przez chrześcijanki z Paragwaju, 2 marca 2007 r.W Płocku nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy mają już długą tradycję. Od 1971 roku organizowane są zawsze w Kościele Starokatolickim Mariawitów (oprócz ubiegłorocznego nabożeństwa, które odbyło się w kościele ewangelickim). Inicjatorką organizowania nabożeństw jest red. Pelagia Jaworska, która koordynuje przygotowania i czuwa nad zapewnieniem odpowiedniej oprawy muzycznej i plastycznej.

W poprowadzenie nabożeństwa Światowego Dnia Modlitwy 2 marca 2007 roku zaangażowało się trzynaście lektorek - mariawitki i rzymskokatoliczki. Do wspólnej modlitwy włączyli się także duchowni mariawiccy oraz świeccy wyznawcy z obydwu Kościołów. W kaplicy znajdującej się w budynku klasztornym Kościoła Starokatolickiego Mariawitów przygotowano piękną dekorację zawierającą symbole i informacje związane z Paragwajem.

W temat tegorocznej liturgii "Zjednoczeni pod namiotem Boga" wprowadził uczestników Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów M. Włodzimierz Jaworski. Zauważył, że w Piśmie Świętym słowo namiot użyte zostało 427 razy, m.in. w Psalmie 104, gdzie psalmista zwraca się do Stwórcy słowami: "(...) rozpostarłeś niebiosa (nad nami) jak namiot". Biskup podkreślił, że hasło tegorocznej liturgii ma wyrazistą wymowę ekumeniczną, gdyż kieruje uwagę na zagadnienie jedności wszystkich ludzi wierzących w Boga. Mimo iż należą do różnych kultur, ras, narodów łączy ich przynależność do Chrystusa.

Podczas nabożeństwa, słowami przygotowanymi przez chrześcijanki z Paragwaju, zanoszono do Boga m.in. następującą prośbę: Modlimy się, abyśmy nie budowali murów podziałów między nami i ludźmi żyjącymi w innych kulturach, ale abyśmy potrafili wszystkim dać miejsce pod naszym namiotem.

Pod koniec modlitewnego spotkania zbierana była kolekta przeznaczona na cel charytatywny. Uzyskaną kwotę w wysokości dwustu złotych przekazano na rehabilitację i leczenie sześcioletniej Wiktorii Konowada, cierpiącej na chorobę genetyczną - mukowiscydozę.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy udali się do refektarza na smaczny poczęstunek. Była to również okazja, aby uzyskać wiele ciekawych informacji o Paragwaju, nie tylko z publikacji przygotowanej przez autorki liturgii, ale także z relacji bp. M. Włodzimierza, który gościł w ubiegłym roku w Ameryce Południowej. W klimat tego egzotycznego kraju przenosiła nas też paragwajska muzyka.

Alina Boczkowska, Fot. M. Nogalski (Mariawita 1-3/2007)