Cmętarze mariawickie

1 listopada 2008

Tu jest ich dom, ich mieszkanie, my jesteśmy tu tylko gośćmi odwiedzającymi swoich ukochanych, zmarłych, stającymi nad ich mogiłami...

Zdjęcia z cmętarzy mariawickich w dniu Wszystkich Świętych.