I Komunia Święta w Płocku

10 maja 2008

Uroczystość Zesłania Ducha Św. jest dniem, kiedy w wielu parafiach odbywa się uroczystość I Komunii Św. dzieci. To szczególne wydarzenie jakim jest przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej, miało miejsce również w naszej parafii. Do Stołu Pańskiego po raz pierwszy przystąpiły dzieci, które podczas katechizacji prowadzonej przez kpł. M. Mirosława, zostały odpowiednio przygotowane do tej ważnej chwili w ich życiu.

10 maja dzieci pierwszokomunijne zgromadziły się przed Świątynią, skąd zostały wprowadzone na przygotowane dla nich honorowe miejsca. Wzięły czynny udział w Mszy Św. odprawionej przez Bp. M. Ludwika Jabłońskiego. Po przemówieniu celebransa dzieci z wielkim przeżyciem zbliżyły się do ołtarza, aby po raz pierwszy przyjąć Ciało i Krew Pańską do swoich czystych serc. Odszedłszy od Stołu Pańskiego, w żarliwej modlitwie dziękowały za wielką łaskę, jakiej dzisiaj dostąpiły.

Po skończonym nabożeństwie, dzieci wspólnie z rodzicami, podziękowały biskupowi i następnie udały się do swoich domów.

Myślę, że dzisiejsza uroczystość napełniona Duchem Św. na długo pozostanie w ich pamięci i że od dziś godnie będą uczestniczyć w przyjmowaniu Komunii Świetej.

Uczestniczka