Uroczystość Matki Boskiej Anielskiej i Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia

2 sierpnia 2008

Oznajmiłem Imię Twoje [Ojcze] ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoi byli i Mnie ich dałeś, i słowa Twoje zachowali. Teraz poznali, że wszystko, coś Mi dał, od Ciebie jest, albowiem dałem im słowa, któreś Ty Mnie dał; i oni przyjęli je i poznali prawdziwie, żem od Ciebie wyszedł, i uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.” Jana 17, 6-8.

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym w kalendarzu liturgicznym mariawitów. Kieruje on bowiem myśli ku wydarzeniom, które miały miejsce dokładnie 115 lat temu w Płocku. Wówczas matka Maria Franciszka Kozłowska otrzymuje objawienie mówiące o wielkim Miłosierdziu Boga. Pomimo tego, że Świat przestaje oddawać cześć swojemu Stworzycielowi i pławi się w grzechu, Bóg – w niewypowiedzianej czułości – obejmuje go Swoim Miłosierdziem i mówi: adorujcie Serce Moje utajone w Przenajświętszym Sakramencie - to uratuje Ludzkość.

Czytaj też na stronie: Ekumeniczna Agencja Informacjna - EAI