Zmarł Kapłan M. Wawrzyniec Rostworoski

17 września 2008

15 września w wieku 84 lat, opatrzony Sakramentami św., zmarł w Klasztorze przy Świątyni w Płocku, kapłan M. Wawrzyniec Rostworowki.

17 września duchowieństwo i wierni Kościoła Starokatolickiego Mariawitów oraz innych Kościołów pożegnało najstarszego kapłana mariawickiego, znanego ekumenistę płockiego. Ś.P. kapłan Franciszek Maria Wawrzyniec Rostworowski urodził się w Płocku 8 lutego 1924 roku. Do Seminarium Duchownego wstąpił 9 XI 1939 roku. Habit i imiona zakonne otrzymuje 1 XI 1940 roku. Święceń diakonatu udziela mu w dniu 25 XII 1944 roku bp M. Franciszek Rostworowski. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 V 1948 r. z rąk bp. M. Jakuba Próchniewskiego.

Pracował jako wikariusz w Raszewie i Żarnówce. Po święceniach kapłańskich obsługiwał diasporę mariawicką na Ziemiach Odzyskanych, zaś stałym miejscem jego pobytu był klasztor płocki. Następnie jako duszpasterz posługę pełnił w parafiach w Piasecznie, Lesznie, Błoniu, Wiśniewie i Mińsku Mazowieckim. Ostatnie dwadzieścia lat swojego życia spędził w klasztorze przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. W tym czasie pełnił szereg funkcji kościelnych (m.in. przez 10 lat był Redaktorem Naczelnym „Mariawity”) a także obsługiwał parafię w Goździe.

Uroczystości pogrzebowe ś.p. kapłana M. Wawrzyńca zgromadziły biskupów, kapłanów i wiernych z parafii, w których pełnił posługę. Mszy Świętej pogrzebowej przewodniczył Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński, w asyście biskupów M. Romana Nowaka i M. Włodzimierza Jaworskiego.

Życiorys zmarłego Kapłana przypomniał biskup M. Roman, zaś Biskup Naczelny w słowie skierowanym do żałobników wspominał ostatni rok życia ś.p. kapłana Wawrzyńca.

Egzekwie przy ciele zmarłego odprawił bp Włodzimierz, który też przewodniczył ceremonii pogrzebu. Znacząca była obecność duchowieństwa z Kościoła Rzymskokatolickiego (ks. inf. S. Wierzbickiego, ks. prof. H. Seweryniaka, ks. prof. I. Mroczkowskiego), z którymi od wielu lat przyjaźnił się kapłan Wawrzyniec. Na uroczystość pogrzebową przybył także ks. E. Tarasiewicz - proboszcz płockiej parafii prawosławnej. O swej modlitewnej pamięci zapewnił ks. A. Woltman - proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Płocku.

Biskup Naczelny otrzymał także kondolencje z Polskiej Rady Ekumenicznej.

Doczesne szczątki kapłana Wawrzyńca spoczęły na cmentarzu parafialnym w Płocku.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.


MD, RJ