Podwójny jubileusz w parafii Sosnowieckiej

15 czerwca 2008

W niedzielę, dnia 15.06.2008 r., świętowaliśmy w parafii sosnowieckiej podwójny jubileusz naszego proboszcza Kapłana M. Antoniego Staroszyńskigo, 28-mą rocznicę święceń prezbiteriatu oraz 25-tą rocznicę objęcia placówki sosnowieckiej. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył dostojny Jubilat, który w wygłoszonym kazaniu wspomniał o swoim darze powołania, potrzebie modlitwy za kapłanów. Skierował też do zgromadzonych prośbę o modlitwę w ich intencji, by dobrze służyli jako duszpasterze. W czasie dziękczynienia został uroczyście odśpiewany hymn Ciebie Boga chwalimy. W uroczystym nabożeństwie liczny udział wzięli parafianie, jak i sympatycy, którzy przy okazji składania życzeń Jubilatowi, dziękowali Kapłanowi za jego obecność przez te wszystkie lata i życzyli dalszej owocnej pracy duszpasterskiej na tak trudnym gruncie, jakim jest ziemia sosnowiecka.

   Korzystając z okazji przyjmij drogi Jubilacie gorące życzenia. Niech podejmowany przez Ciebie trud pełnienia przykazania miłości Boga i bliźniego, przynosi obfite owoce w życiu i w kapłańskiej posłudze. Niech Pan nasz Jezus Chrystus wspiera Cię każdego dnia, a Maryja Matka Boża Nieustającej Pomocy, niech wyprasza potrzebne łaski i chroni od wszelkiego zła.

Pan niech Ci błogosławi, a radość nieustannie gości w Twoim sercu!


br. Przemysław