Naszą stronę odwiedza coraz więcej osób

luty 2008

Nowe strony, nowe informacje. Coraz więcej osób korzysta z internetu, jako narzędzia zdobywania wiedzy. Dzięki możliwości dostępu do sieci jesteśmy w stanie szybciej i łatwiej zdobyć oczekiwaną informację. Osób, które korzystają z www.mariawita.pl również przybywa.

W roku 2007 oficjalną stronę Kościoła Starokatolickiego Mariawitów odwiedziło blisko 2800 osób więcej w stosunku do roku wcześniejszego. W samym drugim półroczu 2007 roku miesięczna liczba wejść wzrosła o około 200 w porównaniu do pierwszego półrocza.

Oceniając styczniową dynamikę strony, można stwierdzić, że w pierwszym miesiącu 2008 roku, stronę www.mariawita.pl odwiedziło ponad 1000 osób więcej niż analogicznie w roku 2006!

Zwiększona ilość odwiedzin powiązana jest również niewątpliwie z informacjami wymiennymi z m.in. Ekumeniczną Agencją Informacyjną, Polską Radą Ekumeniczną, linkami Urzędu Miasta Płocka oraz wieloma innymi stronami kościelnymi, parafialnymi, urzędowymi, a także prywatnymi.

Mamy nadzieję, że w miarę bieżące informacje zamieszczane na portalu są pomocne, a wymieniane zapowiedzi okazją do uczestnictwa w nabożeństwach, spotkaniach; możliwością wysłuchania np. audycji rtv.

Dziękujemy za kierowane linki, przesyłane relacje z uroczystości parafialnych, ekumenicznych i innych ważnych dla życia parafii mariawickich. Trudno wszystkie wydarzenia na bieżąco relacjonować, ale z pewnością w dużej mierze część z nich trafi w postaci wzmianki na nasz portal oraz przekazanych zostanie do redakacji "Mariawity".

Informacje, które mogłby zostać opublikowane na stronie, prosimy o przesyłanie na adres strona@mariawita.pl

Zachęcamy do współpracy!