Święcenia w Świątyni

15 listopada 2008

Panie święty, Ojcze Wszechmocny, wieczny Boże, racz pobłogosławić sługi Twoje, których powołałeś do służby Twojej, jako Subdiakonów. Zlej na nich ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha wiedzy i pobożności. Napełnij ich duchem miłości Twojej i posłuszeństwa przykazaniom Twoim, by je wypełniając, stali się godnymi uczestnikami Królestwa Twojego ....

W sobotę 15. listopada w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, Biskup Naczelny - M. Ludwik Jabłoński, udzielił czterech mniejszych święceń (ostariusz, lektor, egzorcysta, akolita) oraz subdiakonatu braciom klerykom - M. Danielowi Mamesowi i M. Dominikowi Millerowi. Funkcję archidiakona pełnił kapłan M. Jan Opala, proboszcz parafii w Mińsku Mazowieckim. Na uroczystej Mszy św. o Najświętszej Maryi Pannie, zgromadzili się kapłani - M. Zenon z Piaseczna, M. Karol z Warszawy oraz M. Mirosław z Płocka. Obecni również byli parafianie płoccy oraz najbliższa rodzina braci kleryków. Do nowowyświęconych subdiakonów biskup skierował słowa pełne ojcowskiej miłości i życzył wytrwałości na drodze do kapłaństwa.

Subdiakonom życzymy Błogosławieństwa Bożego, pomocy Najświętszej Maryi Panny oraz wstawiennictwa św. Marii Franciszki w służbie Bogu i Kościołowi.