Jubileusz 100-lecia parafialnej orkiestry dętej w Dobrej

5 lipca 2009

W niedzielę 5 lipca br. o godz. 12.00 w parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Dobrej koło Łodzi, obchodzony był Jubileusz 100 – ej rocznicy istnienia orkiestry parafialnej. Powstała ona z inicjatywy założyciela parafii, jej pierwszego proboszcza i budowniczego kościoła śp. ks. Pawła M. Dominika Skolimowskiego.

Stulecie orkiestry obchodzone było uroczystym nabożeństwem dziękczynnym, któremu przewodniczył Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński, w asyście kapłanów M. Ładysława Ratajczyka z Gniazdowa oraz M. Stanisława Bankiewicza z Grzmiącej. Obecny był również Biskup M. Włodzimierz Jaworski z Łodzi oraz kapłani: M. Kazimierz Kaczmarski ze Strykowa, M. Bernard Kubicki z Lipki, M. Grzegorz Dróżdż z Cegłowa, M. Robert Żaglewski z Woli Cyrusowej i M. Franciszek Kubik z Leszna.

Do licznie zgromadzonych przemówił bp Ludwik, który wskazał na duże zasługi, które wnosi orkiestra w ubogacaniu nabożeństw. Życzył dalszej owocnej działalności, aby jej członkowie byli godnymi spadkobiercami swoich poprzedników. Każdy z orkiestrantów otrzymał od Biskupa Naczelnego z Jego dedykacją „Dzieła Wielkiego Miłosierdzia”. Biskup Diecezji śląsko – łódzkiej M. Włodzimierz Jaworski, który zabrał głos w kościele, przekazał życzenia pod adresem Jubilatów. Życzył, by orkiestra mogła obchodzić dalsze Jubileusze.

Podczas nabożeństwa śpiewał miejscowy chór pod kierunkiem organisty Andrzeja Ciesielskiego. W czasie liturgii Mszy św., były wykonywane piękne utwory muzyczne przez sześć zaproszonych orkiestr z innych parafii: Strykowa, Łodzi, Lipki, Woli Cyrusowej, Sobótki i Leszna.

Piękno wykonywanych utworów przyczyniało się do wzniosłych przeżyć duchowych jubileuszowego nabożeństwa. Na zakończenie Mszy św., odśpiewany został hymn „Ciebie Boga chwalimy”, który był wyrazem dziękczynienia złożonego Najwyższemu za 100 lat opatrzności Bożej nad orkiestrą.

Po nabożeństwie przed kościołem odbyła się akademia. Orkiestry odegrały wspólnie jeden marsz. Następnie głos zabrał kapelmistrz Jan Nowak, który stwierdził, iż proboszcz parafii już wszystkich powitał od ołtarza w imieniu orkiestry i własnym, a mnie wypada wszystkim podziękować za przybycie i wspólną modlitwę. Odczytana została historia orkiestry. Kapelmistrz składał podziękowanie ojcom biskupom, kapłanom, bratnim orkiestrom i wszystkim zgromadzonym. Następnie orkiestry odegrały „200 lat” dla Jubilatów, a zgromadzeni wtórowali je śpiewem. Przyszedł czas składania życzeń. Proboszcz, kapłan M. Szczepan Orzechowski wraz z przedstawicielami Zarządu parafialnego wręczył Jubilatom puchar z wygrawerowaną dedykacją od całej Parafii, Zarządu parafialnego i własnym. Dziękował orkiestrze za ich duży wkład muzyczny w sprawowanych nabożeństwach i życzył dalszego trwania na niwie muzycznej. W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy w Strykowie Pana Andrzeja Jankowskiego życzenia i prezent w postaci instrumentu przekazała Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Pani Anna Sasin. Życzenia złożył również przewodniczący Rady Miasta i Gminy Stryków - p. Paweł Kasica. Następnie wielu zaproszonych gości składało Jubilatom życzenia oraz kwiaty. Na schodach przed kościołem ustawiły się wszystkie orkiestry w składzie około 140 osób i pod dyrekcją kapelmistrza Jana Nowaka odegrały wspólnie trzy marsze. Zgromadzeni podziwiali kunszt muzyczny czystego brzmienia wykonywanych utworów. Zrobiono zdjęcie pamiątkowe wszystkich orkiestr wraz z duchowieństwem.

Przy dźwiękach marsza zebrani udali się na cmentarz grzebalny. Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński poprowadził modlitwy za spokój dusz śp. kapłanów - M. Dominika, M. Serafina M. Franciszka, kapelmistrzów i orkiestrantów oraz za wszystkich spoczywających na dobrzyńskim cmentarzu.

Orkiestry odegrały utwór „W mogile ciemnej”. Młodzież z parafii złożyła na grobach kapłanów, kapelmistrzów i przy głównym krzyżu cmentarnym wiązanki kwiatów.

Po wspólnej modlitwie na cmentarzu, zaproszeni goście udali się na obiad przygotowany przez małżonki orkiestrantów i tych którzy w sprawach kulinarnych zechcieli pomóc. Będąc też jednym z zaproszonych podziwiałem duże zaangażowanie wielu osób, nie tylko związanych z orkiestrą.

Nie zabrakło również występów orkiestr po posiłku.

Miłym i jakże sympatycznym darem słodkości ofiarowanym przez Krystynę Borowską był bardzo duży tort z fotografią wszystkich muzyków, która w ten sposób wyraziła wdzięczność Jubilatom.

Uroczystość była również rejestrowana przez zespół redakcji ekumenicznej TVP2.

Daniel


foto - M. Majewska. R.J.

Krótka historia parafialnej orkiestry dętej w Dobrej

Organizatorem orkiestry był Wojciech Klimkiewicz, dzięki któremu na uroczystość św. Doroty 6 lutego 1909 r. orkiestra zagrała w składzie 9 –cio osobowym, po raz pierwszy, w miejscowym kościele. Od momentu powstania aż po dzień dzisiejszy z przerwą na okres I i II wojny światowej, orkiestra jest żywotnym zespołem, liczącym aktualnie 22 osoby. W okresie zarówno I jak i II wojny orkiestra również wiele straciła. Hitlerowcy zabrali znaczną cześć instrumentów, a ocalały jedynie te wcześniej ukryte. Jednak po II wojnie zaczęto odbudowywać zespół. Wielu młodzieńców wstępowało i zasilało odradzającą się orkiestrę.

Do 1989 r. zespołowi przewodziło 4 kapelmistrzów. Był to wspomniany założyciel Wojciech Klimkiewicz od 1909 do 1930 r., następnie Ignacy Perek - 1931 – 1964 r. W latach 1965 -1985 orkiestrę prowadził Stanisław Klimkiewicz, a od 1986 do 1989 - Jan Nowacki.

Od 1990 r. kapelmistrzem jest Jan Nowak. Wszyscy młodzi w orkiestrze to jego uczniowie. Wkłada on duże osobiste i muzyczne zaangażowanie w rozwój zespołu, za co jest cenionym przez swoich kolegów.

Orkiestra bierze udział we wszystkich świętach kościelnych i parafialnych, niektórych państwowych i gminnych. Z okazji Jubileuszu 85 - lecia w dowód uznania za działalność na terenie Gminy Stryków, władze Miasta i Gminy ufundowały pamiątkowy dyplom oraz 2 instrumenty. W 1995 r. w Górce Pabianickiej w Przeglądzie Orkiestr Dętych woj. łódzkiego, orkiestra parafialna z Dobrej zajęła 3 miejsce. Jak na orkiestrę amatorską, było to wysokie wyróżnienie.