Pielgrzymka maturzystów

18 kwietnia 2009

W sobotę 18 kwietnia w Płocku odbył się zjazd młodzieży maturalnej naszego Kościoła. Uroczystą Mszę św. w intencji maturzystów odprawił Biskup Naczelny M. Ludwik w asyście kapłanów M. Zbigniewa i M. Jana. Obecni byli również kapłani: M. Krzysztof, M. Wiesław, M. Stanisław oraz bracia diakoni M. Daniel i M. Dominik. Kazanie wygłosił Biskup Naczelny, który apelował do młodzieży, aby w czasie studiów, a także po ich ukończeniu była wierna mariawityzmowi i utożsamiała się z nauką Kościoła Mariawickiego.

Po nabożeństwie w Świątyni Miłosierdzia i Miłości, wszyscy zgromadzili się w refektarzu na wspólny posiłek. Następnie każdy maturzysta mówił o swoich planach związanych z wyborem kierunku studiów. Biskup oraz kapłani skierowali słowa dotyczące powołań do stanu kapłańskiego. Wyrazili nadzieję, że w czasie studiów młodzież mariawicka będzie nadal czynnie uczestniczyła w życiu Kościoła, a zdobyta w czasie studiów wiedza będzie pożyteczna również dla społeczności mariawickiej. Kapłan M. Stanisław w imieniu tegorocznych maturzystów podziękował Biskupowi Naczelnemu za modlitwę i wygłoszone Słowo Boże zachęcające do wierności dla Dzieła Wielkiego Miłosierdzia.

Na zakończenie młodzież wraz z biskupem i kapłanami ponownie udała się do Świątyni jeszcze raz prosząc Boga o pomoc w czasie egzaminów, zarówno maturalnych, jaki i tych które nastąpią później.

Marlena Paruszewska