Ekumeniczna modlitwa w Pałacu Prezydenckim

22 stycznia 2009

Z okazji Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, 22 stycznia, Lech Kaczyński wraz z Małżonką spotkał się z przedstawicielami różnych kościołów chrześcijańskich.

Zgromadzonych powitał prezydencki kapelan ks. Roman Indrzejczyk. Spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa w Kaplicy Prezydenckiej, a uczestniczyli w niej przedstawiciele Archidiecezji Warszawskiej, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Polskiego Towarzystwa Biblijnego, Diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha” oraz kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, w której skład wchodzą obecnie: Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP oraz Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny.

Prezydent przybył do Kaplicy wraz z Małżonką oraz Szefem Kancelarii Prezydenta RP Piotrem Kownackim.

Po modlitwie Lech Kaczyński w krótkim wystąpieniu w Sali Obrazowej podkreślił, że tożsamość religijna człowieka jest bardzo istotnym elementem jego osobowości. Dominacja katolicyzmu nie oznacza, że Polska nie jest krajem wielu wyznań, i to nie tylko chrześcijańskich. – Łączy nas wspólne dobro – powiedział Prezydent, zwracając uwagę, że owym dobrem jest nie tylko Rzeczpospolita, ale również pokój na świecie.

Lech Kaczyński życzył zgromadzonym wytrwałości w kontynuowaniu pracy nad jednoczeniem chrześcijan. Arcybiskup Jeremiasz, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej wyraził wdzięczność za zorganizowanie spotkania już po raz trzeci i za to, że obecność różnych kościołów w Polsce jest zauważana.

Kościół Starokatolicki Mariawitów reprezentował Biskup Naczelny - M. Ludwik Jabłoński oraz ks. M. Karol Babi - proboszcz parafii w Warszawie.

(źródło - prezydent.pl)