Groby Pańskie w parafiach

Kwiecień 2009

Anioł zaś powiedział do kobiet: Nie bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. Nie ma Go tu, zmartwychwstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Pójdźcie też szybko i oznajmijcie Jego uczniom: powstał z martwych i idzie przed wami do Galilei, tam Go zobaczycie. (Mt 28,5-7)

Tradycyjnie w katedrze mariawickiej w Płocku liturgia rezurekcyjna została odprawiona w Wielką Sobotę o godz. 20.00, której przewodniczył Biskup Naczelny M. Ludwik, w asyście diakona M. Daniela.

W Świątyni Miłosierdzia i Miłości zgromadzili się licznie parafianie płoccy, którzy przez udział w prcesji wielkanocnej, modlitwę, i przyjęcie Komunii św, oddali chwałę Zmartywchwstałemu Panu.