Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia 2009

15 sierpnia to święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień szczególny dla każdego mariawity, to także rocznica poświęcenia Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku. Tego dnia wierni przybywają do Świątyni, aby prosić Pana Jezusa i Matkę Najświętszą o błogosławieństwo dla siebie i dla swoich rodzin.

Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godzinie 10.00, którą celebrował o. bp M. Ludwik Jabłoński - Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w asyście bp. M. Włodzimierza Jaworskiego i bp. M. Romana Nowaka oraz kapłanów. Słowo Boże wygłosił Biskup Naczelny. Podkreślił szczególną rolę Świątyni w życiu każdego mariawity. - Błagajmy Pana Jezusa, aby za pośrednictwem Wniebowziętej Maryi oraz za przyczyną naszej Założycielki – św. Marii Franciszki, liczba błagających o miłosierdzie, tak bardzo potrzebne światu, nieustannie wzrastała. Módlmy się w tej Świątyni, aby obecny na ołtarzach Chrystus, odbierał należną chwałę i był uwielbiany nie tylko w czasie modlitwy, ale także w codziennym życiu zgodnym z przykazaniami Bożymi.

Na uroczystości byli obecni przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w osobie Dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych – p. Józefa Różańskiego oraz jego zastępcy p. Andrzeja Marciniaka. Przekazali oni list od Sekretarza Stanu w MSWiA pana Tomasza Siemoniaka, skierowany do Biskupa Naczelnego. Niech mi będzie wolno chociaż tą drogą wyrazić życzenie, aby te piękne uroczystości, które odbywają się w murach wspaniałej Katedry, zwanej „Świątynią Miłosierdzia i Miłości”, stanowiącej znakomity przykład architektury neogotyckiej w Polsce, na długo pozostały w pamięci wiernych Kościoła oraz zaproszonych gości. - fragment listu od p. Tomasza Siemoniaka, którego całość odczytał w Świątyni kapłan M. Jan Opala.

W czasie Sumy śpiewał chór „Mariawita” pod dyrekcją br. H. Kapusty oraz grała orkiestra parafialna z Dobrej pod dyrekcją br. Jana Nowaka, która obchodziła w tym roku jubileusz 100-lecia istnienia.

Nabożeństwo było również nagrywane przez Telewizję Polską.

O godzinie 15.00 zostały odprawione Nieszpory, podczas których kazanie wygłosił bp M. Roman.