Życzenia Wielkanocne Biskupa Naczelnego

12 kwietnia 2009

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament.

Umiłowani w Chrystusie Bracia Biskupi i Kapłani, Bracia Diakoni, Siostry Zakonne, Bracia i Siostry.

W zmartwychwstaniu Twoim, Chryste, Alleluja. Niebo i ziemia weselą się, Alleluja.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego pozwala chrześcijanom przeżywać największą prawdę wiary – tajemnicę zmartwychwstania naszego Pana. To, co wielokrotnie zapowiadał, zostało urzeczywistnione w poranek wielkanocny. W pierwszy dzień po szabacie Pan Jezus powstał z grobu tak, jak powiedział: „Syn człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie” (Łk 24, 7). Ofiara Chrystusa na krzyżu to przejaw niepojętej miłości Boga do grzesznego świata – „On zaś teraz, u kresu czasów, jeden raz się pojawił, aby zgładził grzech przez własną ofiarę” (Hebr 9, 26). Pusty grób i objawienie się żyjącego Zbawiciela wystarczyło niewiastom i apostołom, aby mogli na tym fundamencie wiary dawać świadectwo i nieustannie umacniać Kościół, który kontynuuje Dzieło Odkupienia. To Baranek Boży, Jezus Chrystus, który zwyciężył śmierć, piekło i szatana, zatryumfował nad złem odsłaniając perspektywę zmartwychwstania i życia wiecznego: „Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. Kto wierzy we Mnie, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11, 25).

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego napełnią nasze serca pokojem i nadzieją w zwycięstwo Bożej idei, którą jest Mariawityzm. To Chrystus, który powstał z grobu, zapewnił nas, że pomimo ludzkich słabości zajaśnieje nad nami światło zwycięstwa nad złem. Zespoleni z Panem Jezusem możemy wzrastać w łasce Bożej i lepiej niż dotychczas wypełniać wolę Najwyższego. Zgromadzeni w tym czasie przed ołtarzem Eucharystycznego Baranka zostaniemy napełnieni tym pokojem, który Zmartwychwstały Jezus dał swoim uczniom. Prośmy Boga, aby radosna tajemnica paschalna zjednoczyła nas z Chrystusem i pozwoliła trwać w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w Łamaniu Chleba i w modlitwach (por. Dz Ap 2, 42), a w przyszłości dała udział w życiu wiecznym.

Pozdrawiam w tym uroczystym czasie duchowieństwo naszego Kościoła oraz wszystkich wyznawców, zwłaszcza dzieci i młodzież, życząc radości i pokoju od Tego, który Swoją Krwią nabył dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu (por. Obj 5, 9).

Wasz sługa w Chrystusie
Biskup M. Ludwik

Płock, przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości, 12 kwietnia Roku Pańskiego 2009.