Kondolencje w związku z tragiczną śmiercią Biskupa Mieczysława Cieślara

19 kwietnia 2010

Na ręce Jego Ekscelencji Biskupa Kościoła ks. bp. Jerzego Samca, pragnę w imieniu Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i własnym, przekazać Duchowieństwu, Rodzinie i wiernym Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego szczere wyrazy współczucia w związku z tragiczną śmiercią Jego Ekscelencji ks. bp. Mieczysława Cieślara, który był Zastępcą Biskupa Kościoła, a także Zwierzchnikiem Diecezji Warszawskiej oraz Proboszczem Parafii w Łodzi.

Zmarłego Biskupa znałem od 1968 r., wówczas jako studenta Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Miałem to szczęście, aby ze ś.p. Biskupem Mieczysławem studiować teologię na jednym roku. W latach 1997 – 2007, będąc biskupem Diecezji śląsko – łódzkiej, poznałem Biskupa, jako niezwykle oddanego swojemu Kościołowi i sprawom ekumenii.

Ksiądz Biskup Mieczysław Cieślar pozostanie w mojej pamięci jako duchowny, który zawsze dawał świadectwo wiary i miłości do Chrystusa i Kościoła.

Biskup Naczelny
M. Ludwik Jabłoński