Konsekracja Biskupa Elekta M. Bernarda Kubickiego

20 czerwca 2010

Uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, w której Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście paśli Kościół Boga, który On nabył własną krwią.” Dz. Ap. 20,28

Dnia 20 czerwca, w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, w uroczystość Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, odbyła się konsekracja Biskupa Elekta Piotra M. Bernarda Kubickiego. Msza św. rozpoczęła się o godz. 12.00, procesjonalnym wejściem duchowieństwa do Świątyni. Konsekracji nowego biskupa dokonał Biskup Naczelny Kościoła Starokatolickiego Mariawitów bp M. Ludwik Jabłoński w asyście biskupów : bp. M. Włodzimierza Jaworskiego - ordynariusza Diecezji śląsko-łódzkiej, bp. M. Romana Nowaka – biskupa seniora i bp. Andrzeja Le Bec - ordynariusza prowincji francuskiej naszego Kościoła.

Obecni byli również goście z Kościołów chrześcijańskich, którzy przekazali pozdrowienia i życzenia nowemu Biskupowi: Biskup Bernhard Heitz - z Kościoła Starokatolickiego w Austrii - reprezentant Unii Utrechckiej, ks. Henryk Dąbrowski – Kościół Polskokatolicki, ks. Anatol Szydłowski i ks. Eliasz Tarasiewicz - Kościół Prawosławny, ks. prof. Henryk Seweryniak – Kościół Rzymskokatolicki.

Na uroczystość przybyli także przedstawiciele władz państwowych: Dyrektor Departamentu ds. Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Pan Józef Różański i jego zastępca Andrzej Marciniak oraz przedstawiciele władz samorządowych z Płocka. Obecni byli również: Pan Paweł Kasica - Przewodniczący Miasta i Gminy Stryków oraz Burmistrz Strykowa Andrzej Jankowski. W uroczystości wzięła udział Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce - Pani Małogorzta Platajs.

W swojej nauce wygłoszonej w czasie konsekracji Biskup Naczelny podkreślił ogromne znaczenie tego wydarzenia dla Kościoła. Bp Ludwik przypomniał, że w tym roku upływa 100 lat, jak nasz Kościół ma pełną sukcesję apostolską. W 1909 r. w Utrechcie został wykonsekrowany pierwszy biskup mariawicki. o. M. Michał Kowalski, a w 1910 r. w Łowiczu wykonsekrowano kolejnych dwóch - bp. M. Jakuba Próchniewskiego i bp. M. Andrzeja Gołębiowskiego.

- Przypieczętowaniem przyjęcia do Unii było udzielenie w Holandii w 1909 roku przez arcybiskupa Utrechtu Gerarda Gulla, sakry biskupiej Ministrowi Generalnemu Kapłanów Mariawitów o. Janowi Marii Michałowi Kowalskiemu. Należy dodać, że rok później w Łowiczu święcenia biskupie otrzymali od biskupa M. Michała, o. Roman Maria Jakub Próchniewski i o. Leon Maria Andrzej Gołębiowski. Współkonsekratorami byli biskupi holenderscy Gerard Gull i Jakub van Thiel. Była to jakże podniosła uroczystość, po raz pierwszy obrzęd konsekracji był sprawowany w języku polskim. W ten sposób w roku 1910 Kościół Mariawitów miał trzech biskupów, a więc pełną sukcesję apostolską. Wyrażam radość, że na dzisiejszej uroczystości konsekracji nowego biskupa jest obecny przedstawiciel Unii Utrechckiej J. E. biskup Bernhard Heitz z Kościoła Starokatolickiego w Austrii. Mam nadzieję, że Kościoły tradycji starokatolickiej nadal będą trwały w nauce apostolskiej i będą wierne Ewangelii. - przypomniał w kazaniu bp M. Ludwik Jabłoński.

Uroczystość uświetnił chór i orkiestra z parafii Lipka, w której bp M. Bernard od 26 lat jest proboszczem.

Biskup M. Bernard Kubicki na zakończenie uroczystości udzielił zebranym błogosławieństwa.

Bratu Biskupowi Bernardowi życzymy dużo zdrowia i Bożego Błogosławieństwa w służbie dla Mariawityzmu.

(kk)