Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan - Płock

23 stycznia 2010

23 stycznia w Płocku, nabożeństwem w Świątyni Miłosierdzia i Miłości, zakończono Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Mszę św. odprawił Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński. W nabożeństwie ekumenicznym wzięli udział - Biskup płocki Piotr Libera oraz proboszczowie parafii w Płocku: prawosławnej - ks. Eliasz Tarasiewicz oraz ewangelicko-augsburskiej - ks. Artur Woltman. W prezbiterium obecni byli m.in. rektor WSD w Płocku - ks. dr Mirosław Kosek oraz ks. prof. Hneryk Seweryniak - członek Komisji Mieszanej do spraw Dialogu Teologicznego z Kościołem Starokatolickim Mariawitów.

We współnej modlitwie uczestniczyli także duchowni z naszego Kościoła: kpł. M. Mirosław Polkowski i kpł. M. Gabriel Grabarczyk oraz diakon M. Dominik Miller. Przybyli również klerycy WSD w Płocku, siostry zakonne, przedstawiciele Klubu Inteligencji Katolickiej, wierni z Kościołów: rzymskokatolickiego, mariawickiego, prawosławnego i ewangelickiego.

Śpiewom chóru przewodniczył organista dr Henryk Kapusta.

Na zakończenie nabożeństwa bp Ludwik Jabłoński wyraził podziękowanie za wspólny dar ekumenicznej modlitwy duchownych i wiernych. Przypomniał też słowa św. Marii Franciszki, które powinny być podstawą jedności wszystkich chrześcijan.

- Głównym fundamentem zjednoczenia Kościołów, powinna być wiara i cześć dla Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza. Każdy Kościół niech zachowuje swoje zwyczaje, modły i nabożeństwa, i niech drugiemu swoich praktyk religijnych nie narzuca. We wszystkim niech będzie miłość, w rzeczach niekoniecznych do zbawienia - wolność, a w koniecznych - jedność.

Po nabożeństwie odbyła się agapa.

---------------------------------------------

EKAI - Płock: zakończenie tygodnia ekumenicznego w świątyni mariawickiej - (więcej)
Nabożeństwo w Pabianicach - (więcej)
Nabożeństwo w Łodzi - (więcej)
Nabożeństwo w Warszawie - (więcej)
Dzień Judaizmu i inauguracja Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - (więcej)
Tydzień Ekumeniczny. Potrzebny szacunek dla innych wyznań - (więcej)