Życzenia Wielkanocne Biskupa Naczelnego

kwiecień 2010

Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament.

Najmilsi w Panu Bracia Biskupi, Kapłani i Diakoni. Bracia i Siostry.

Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29)

Zmartwychwstały Pan objawił się apostołom, uczniom i pobożnym niewiastom przekazując im swoje błogosławieństwo powiedział: „Pokój wam”. Widzieli oni żyjącego po wyjściu z grobu Jezusa, słuchali Jego słów, razem z Nim jedli i „poznali Go w Łamaniu Chleba” (Łk 24,35). Pan Jezus daje nam nie tylko nadzieję zmartwychwstania, ale także duchowego odrodzenia przez godne uczestnictwo w Ofierze Mszy Świętej, która wprowadza nas w tajemnice Jego męki, śmierci i zmartwychwstania.

Chrystus jest wśród nas i możemy Go słuchać czytając Ewangelie Święte, a przede wszystkim radować się Jego obecnością w Przenajświętszej Eucharystii i nieustanne odkrywać Jego Miłosierdzie. Święta Maria Franciszka dostąpiła tej szczególnej łaski, dzięki której mogła cieszyć się bliskim obcowaniem z Bogiem. To właśnie Jej, Chrystus wskazał, że cześć Przenajświętszego Sakramentu i pomoc Maryi jest ostatnim ratunkiem dla ginącego w grzechach świata. Jej także błogosławiła Trójca Przenajświętsza w słowach „Pokój wszystkim, z którymi obcować będziesz i słuchać Cię będą”. My, mariawici, poznaliśmy, że Bóg jest Miłosierdziem i Miłością i powinniśmy odpowiedzieć Bogu miłością, za obfitość ofiarowanego Miłosierdzia. Dlatego jakże wymowny jest testament duchowy Mateczki: „Kochajcie Przenajświętszy Sakrament”. To Ona nauczyła nas również, że Adoracja Ubłagania Serca Jezusowego, utajonego w Przenajświętszym Sakramencie, odmieni nasze serca i cały świat, aby stał się odbiciem nieba. Prawdziwie błogosławieni są nie tylko ci, którzy uwierzyli, że „Pan naprawdę zmartwychwstał” (Łk 24,34), ale także wszyscy, którzy wierzą w świętość objawień Dzieła Wielkiego Miłosierdzia.

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę przekazać najlepsze życzenia: niech Jezus Chrystus, Baranek Boży „Pierwszy i Ostatni i Żyjący” (Ap 17,4), obdarzy wszystkich Swoją łaską, pokojem i mocą w pokonywaniu codziennych trudności na drodze życia, zgodnego z przykazaniami Bożymi i posłannictwem Mariawityzmu.

Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński

Wielkanoc, Roku Pańskiego 2010, przy Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku.