Święcenia kapłańskie diakona M. Daniela

7 sierpnia 2011

W dniu 7 sierpnia 2011 roku, w VIII niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, o godzinie 12:00, w Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku, Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński udzielił święceń kapłańskich bratu diakonowi M. Danielowi Mamesowi. Podczas uroczystości obecni byli między innymi biskupi: M. Roman Nowak i M. Bernard Kubicki, kapłani, rodzina nowo wyświęconego kapłana i licznie zgromadzeni parafianie z Mińska Mazowieckiego oraz z innych parafii. Funkcję Archidiakona, pełnił proboszcz parafii w Mińsku Mazowieckim, kapłan M. Jan Opala.

Okolicznościową naukę wygłosił Biskup Naczelny M. Ludwik Jabłoński. Po skończonej Mszy Świętej Neoprezbiter odebrał liczne życzenia i rozdał pamiątkowe obrazki. Następnie duchowni i przyjezdni goście zasiedli do obiadu, przygotowanego dwóch refektarzach klasztornych.

Nowemu bratu kapłanowi, życzymy wielu łask Bożych, światła Ducha Świętego oraz opieki Matki Najświętszej i św. Marii Franciszki.

br. M. Felicjan

Diakon M. Daniel Mames podczas uroczystości przyjęcia święceń kapłańskich