Obłóczyny w Paryżu

11 maja 2011

W Wigilię Święta Zesłania Ducha Świętego, 11 maja 2011 r., w parafii Najświętszej Maryi Panny (Ste Marie) w Paryżu miała miejsce niezwykła uroczystość. Przed Sumą Jacqueline Poisson została obłóczona w habit mariawicki oraz złożyła śluby zakonne.

Ojciec biskup M. Andre Le Bec, który przyjmował śluby, nadał nowej siostrze imię Marie Colombe – Maria Kolomba. W języku polskim wyraz „colombe” znaczy tyle, co „gołębica”. Siostra M. Colombe Poisson od 36 lat jest wiernie oddana posługom dla naszej wspólnoty. Zajmuje się duszpasterstwem m.in. osób potrzebujących duchowego i psychologicznego wsparcia, ale także prowadzi cosobotnią grupę modlitewną, w której spotkaniach uczestniczy ok. 100 osób.

Licznie zgromadzeni wierni wraz z duchownymi – ojcem biskupem M. Andrzejem, kapł. M. Antonim Piekutem, br. dk. M. Georgesem de Oliveira – przez swoją obecność i modlitwę dali świadectwo podziękowania Panu Bogu za łaskę powołania, którą otrzymała s. M. Colombe.

Módlmy się w intencji naszej siostry, to odrodzenie jest wspaniałym zapoczątkowaniem w tym stuleciu mariawityzmu we Francji.

kapł. M. Antoni Piekut