Apel o pomoc dla Patryka

Listopad 2011

Nasz syn, Patryk, urodził się 02.04.2011 r. w 25 t.c. z wagą urodzeniową 900g.

Rozpoznano u niego m.in.:
- ciężką postać dysplazji oskrzelowo-płucnej (będzie zaszczepiony Synagisem),
- wylew IVo do lewej półkuli mózgu – na skutek którego powstała jama malacyjna,
- retinopatię wcześniaczą Vo – na skutek której nastąpiło uszkodzenie wzroku.

W perspektywie czasu będzie miał:
- kilka razy w miesiącu wizyty u różnych lekarzy specjalistów (neonatolog, okulista, laryngolog, pulmonolog, neurolog, kardiolog)
- długą rehabilitację:
- neurologiczną metodą NDT - Bobath (ang. neurodevelopment therapy – Bobath czyli neurorozwojową terapią małżeństwa Berty i dr. Karla Bobath-ów) w Mińsku Maz., Międzylesiu i Warszawie
- wzrokową w Stowarzyszeniu Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „TĘCZA” w Warszawie

Kto chce i może nam pomóc, podaję nr konta bankowego Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa

udostępnionego w celu gromadzenia środków pieniężnych na leczenie i rehabilitację:
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
(dopisek: 15077 Łokietek Patryk – zbiórka publiczna)

Za każdą udzieloną pomoc dziękujemy w imieniu Patryka i jego rodziców, Moniki i Krzysztofa Łokietek, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”