XV pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych

11 czerwca 2011

11 czerwca, w wigilię Zesłania Ducha św., odbyła się XV pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych. Do Świątyni Miłosierdzia i Miłości w Płocku przyjechały dzieci, które już przystąpiły po raz pierwszy do Komunii św. w swoich parafiach.

Mszę św. dziękczynną odprawił biskup naczelny M. Ludwik Jabłoński, w asyście bp. M. Bernarda oraz kapłana M. Roberta. Biskup M. Ludwik w kazaniu przypomniał rodzicom, katechetom, o kontynuowaniu pracy mającej na celu przygotowanie najmłodszego pokolenia do życia sakramentalnego w Kościele Starokatolickim Mariawitów. Podkreślił, iż podstawową powinnością każdego mariawity jest cześć dla Chrystusa eucharystycznego i wzywanie pomocy Maryi.

Po nabożeństwie dzieci zwiedzały miejsce spoczynku św. Marii Franciszki i pierwszych biskupów, celkę Mateczki oraz świątynię. Mogły też zobaczyć obrazy wyhaftowane przez siostry zakonne. W ogrodzie klasztornym, dzieci z poszczególnych parafii przedstawiły krótki program nawiązujący m.in. do osoby Założycielki Mariawityzmu i płockiej świątyni.

Pielgrzymka została zakończona wspólną adoracją Przenajświętszego Sakramentu, której przewodniczył bp M. Bernard Kubicki.

(W.P.)